Prague Security Studies Institute 

Nezisková nevládní organizace Prague Security Studies Institute (PSSI)  analyzuje vznikající hrozby (ekonomické, energetické i geopolitické), které by mohly ohrozit stabilitu v zemích postkomunistického bloku, a doporučuje strategie jejich řešení. V oblastech bezpečnosti nabízí vzdělávací programy.

V rámci projektu České volby v éře dezinformací PSSI vydal po prezidentských volbách analýzu, která mapovala, jakým způsobem o jednotlivých kandidátech informovalo šest internetových platforem považovaných za dezinformační. Více informací o Prague Security Studies Institue najdete na webu organizace