Publikace Být v obraze 2 - mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Komu je publikace určena?

Publikace Být v obraze 2 je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.

Co v publikaci naleznete?

Metodiky do výuky

Materiály do výuky

Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky na aktuální mediální témata jako jsou sociální sítě, youtubering, propaganda, zpravodajství, média a menšiny, projevy nenávisti, kyberšikana, mediální obraz migrace atd.


Stáhněte si publikaci v PDF.

 

Publikaci si můžete objednat v tištěné podobě zdarma přes formulář níže. Zašleme Vám 2 výtisky.

Objednávka publikace Být v obraze 2

 

Doručovací adresa:

  • Výše uvedené údaje potřebujeme pro účel zaslání publikace. 
  • Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat stránky JSNS.CZ.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správcem předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
  • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

 

Projekt Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.