Publikace Být v obraze 2 - mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Komu je publikace určena?

Publikace Být v obraze 2 je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.

Co v publikaci naleznete?

Metodiky do výuky

Materiály do výuky

Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky na aktuální mediální témata jako jsou sociální sítě, youtubering, propaganda, zpravodajství, média a menšiny, projevy nenávisti, kyberšikana, mediální obraz migrace atd.


Stáhněte si publikaci v PDF 

 

Jak publikaci hodnotí vyučující?

„Publikace nabízí učitelům přehlednou a dobře strukturovanou přípravu pro vyučovací hodinu. Věnuje se tématům, která jsou aktuální, našim žákům blízká, ale mnozí z nás se v nich neorientujeme (YouTube, Instagram). Také zohledňuje náročnost tématu a cílovou věkovou skupinu, například 13+. Není nutné se obávat, že by lekce pro tuto věkovou skupinu nebyla vhodná i pro starší žáky. Například lekce Mimořádná zpráva měla velký ohlas i ve třídě 18letých studentů – troufám si říci, že starší žáci i více ocení náročnost novinářského povolání.“

Lucie Bušová, Gymnázium Na Zatlance, Praha

 

„Doporučuji v hodinách probrat jednotlivé kroky podle metody 5 klíčových otázek. Na úvod hodiny pustit díl pořadu Kovyho mediální ring a dále si vybrat některou z aktivit, která se k dané otázce váže. Rovněž je užitečné osvojit si základy práce s dokumentárním filmem a metody reflexí emocí po promítání typu Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek apod.“

Veronika Trégnerová, Střední škola knižní kultury, Praha

 

„Za největší výhodu publikace považuji, že je vše na jednom místě. Nemusím si dělat rešerši k tématu, navíc vím, že odpovědi na otázky k tématu vypracoval odborník. Některé aktivity se mi s mými žáky povedly, jiné budu muset trochu upravit jim „na míru“. Filmy jsou vhodně zvoleny, většina se dá použít i ve zkrácené formě, tedy se dají zahrnout i do běžné vyučovací hodiny.“

Markéta Břešťanová, Základní škola Červený vrch, Praha

 

„U materiálů Jednoho světa na školách obecně je daná metodika a vyučující si může být v hodině jistý, že jej téměř nic nepřekvapí; nemusí hodinu plánovat sám, může si z nabízených aktivit vybrat nebo je poupravit dle svých možností. Slabé stránky publikace vidím v tom, že pokud vyučující nezná aktivitu, popřípadě metodiku, může si být nejistý při realizaci. To se týká hlavně nezkušených vyučujících, kteří nemají takovou praxi v improvizaci ve třídě. Rozhodně ale kolegům doporučuji, aby se nebáli to vyzkoušet.“

Marcela Svatáková, Střední škola gastronomická a hotelová, Praha

 


 

 

Projekt Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

 

               Chci odebírat Bulletin