Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na středních odborných školách a učilištích

Z výzkumů vyplývá, že české střední školy, zvláště ty odborné, nevěnují rozvoji mediální gramotnosti dostatečný prostor. Jak tuto situaci změnit? Aktérů, kteří ovlivňují nebo mohou ovlivnit podobu mediálního vzdělávání na středních odborných školách existuje mnoho.

dokumentu s názvem Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na středních odborných školách a učilištích jsme je rozčlenili do 10 skupin a pro každou z nich uvádíme kroky, které mohou podle našeho názoru realizovat pro posílení mediálního vzdělávání na středních odborných školách a učilištích.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti týkající se mediálního vzdělávání a pošlete nám připomínky k tomuto dokumentu. Jsme vám k dispozici na e-mailu mv@jsns.cz.