Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na středních odborných školách a učilištích

Z výzkumů vyplývá, že české střední školy, zvláště ty odborné, nevěnují rozvoji mediální gramotnosti dostatečný prostor. Jak tuto situaci změnit? Aktérů, kteří ovlivňují nebo mohou ovlivnit podobu mediálního vzdělávání na středních odborných školách existuje mnoho.

dokumentu s názvem Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na středních odborných školách a učilištích jsme je rozčlenili do 10 skupin a pro každou z nich uvádíme kroky, které mohou podle našeho názoru realizovat pro posílení mediálního vzdělávání na středních odborných školách a učilištích.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti týkající se mediálního vzdělávání a pošlete nám připomínky k tomuto dokumentu. Jsme vám k dispozici na e-mailu mv@jsns.cz.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.