Pravidla a podmínky účasti v soutěži na facebookovém profilu vzdělávacího programu JSNS  

Pořadatel: Člověk v tísni, o.p.s. 

V úterý 31. 5., středu 1. 6. a čtvrtek 2. 6. 2022 vyhlásíme na facebookové stránce JSNS vždy v 10 hodin dopoledne jednu z celkem tří soutěžních otázek, které se budou vztahovat k našim novým lekcím "O médiích". Ke každé z otázek budou mít soutěžící na výběr tři odpovědi, z nichž pouze jedna bude správná

Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba. Zúčastněná osoba musí mít platný profil na Facebooku a musí dodržovat pravidla Facebooku. Pořad "O médiích", ke kterému se vztahují soutěžní otázky, si mohou na portálu JSNS.CZ přehrát pouze registrovaní uživatelé portálu. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými uživateli, si mohou odpověď tipnout. Soutěže se nesmí účastnit pracovníci společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 

Soutěžící se do soutěže zapojí zodpovězením soutěžní otázky formou komentáře pod příspěvkem se soutěžní otázkou na Fb stránce JSNS, a to tak, že pod příspěvek napíše zvolenou odpověď z výběru: "a" nebo "b" nebo "c".  

Soutěžící může hlasovat u každé ze tří soutěžních otázek. Každý soutěžící však může hlasovat u jedné soutěžní otázky pouze jednou. Pokud bude u jedné soutěžní otázky hlasovat vícekrát, ani jeden z jeho hlasů nebude do soutěže zahrnut. Do losování budou zahrnuty pouze komentáře přímo pod příspěvkem ke konkrétní soutěžní otázce a pouze na Fb stránce JSNS. 

Soutěžícím musí být osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice.  

Soutěž začíná zveřejněním konkrétní soutěžní otázky na Fb JSNS a končí v pátek 3. června 2022 v pravé poledne (12:00h). Následně proběhnou tři kola losování. Během nich ze všech správných odpovědí vylosujeme vždy tři výherce pro každou ze tří soutěžních otázek. Celkem je tedy ve hře devět odměn. Každý soutěžící může v celé soutěži vyhrát pouze jednou, i přes to, že správně odpoví na více otázek a bude vylosován opakovaně. Do každého ze tří kol losování budou zahrnuti všichni soutěžící, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku příslušnou danému kolu losování. Bude-li soutěžící v závěrečném losování vybrán jako vítěz u jedné ze soutěžních otázek, nemůže už být znovu vylosován v ani jednom z následujícího losování této soutěže. Pokud bude v některém z tahů vylosován, bude losovací tah opakován do chvíle vylosování soutěžícího, který v předchozím tahu nebo kole zatím nevyhrál. 

Vítěze uveřejníme na Fb stránce JSNS v pondělí 6. 6. v odpoledních hodinách. Vítěz námi bude zároveň označen v komentáři u soutěžní otázky, ke které se vztahuje jeho výherní odpověď, a bude vybídnut, aby se nám ozval formou zprávy pro Fb stránku JSNS, v níž uvede své celé jméno, dodací adresu v ČR, na kterou můžeme dar poslat a telefonický nebo e-mailový kontakt kvůli snazší domluvě. Výhry zašleme poštou do 30 dní od vyhlášení výherce jako standardní zásilku na výhercem určenou adresu. Pokud se výherce do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže o výhru touto formou nepřihlásí, nárok na výhru propadá. 

Cenu do soutěže věnovala nadace Bakala Foundation, která také finančně podpořila vznik nových lekcí k mediálnímu vzdělávání žáků 2. stupně základních škol s názvem "O médiích". 

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta Platforms, Inc. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoliv společnosti Meta. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že v případě zapojení se do soutěže a vítězství v soutěži je pořadatel soutěže oprávněn použít jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy a kontaktního emailu či telefonu, pouze pro účel zaslání výhry v této soutěži.    

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení elektronických zpráv a výher. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatel, který také vyřizují případné reklamace. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.  

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových stránkách. 

V ostatním se soutěže a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. 

Účast v soutěžích je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.