Spolupracující organizace

Týdny mediálního vzdělávání jsme pořádali ve spolupráci se 16 organizacemi, které se dlouhodobě věnují mediální gramotnosti. Každá z organizací si pro tento rok připravila workshopy vedené vlastními lektory na různá mediální témata.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 se...
Rozbalit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 se věnuje vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Činnost asociace je neodmyslitelně spjatá nejen s pořádáním Pražského studentského summitu, ale i aktivitami Výzkumného centra – zahraničně politického think-tanku, který usiluje o zkvalitnění debaty o české zahraniční politice.

Členové AMO letošní rok připravili 3 samostatné semináře, ze kterých si můžete vybrat:

Zaměření 1. semináře
Jak porozumět aktuální maďarské politice? Proč je Orbán populární? Proč EU kritizuje Maďarsko za ohrožování hodnot právního státu?

Hlavní téma 1. semináře
Maďarský fenomén Viktor Orbán

Přednášející

Pavlína Janebová – vedoucí Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Odborně se zabývá politikou zemí střední Evropy, zejména Maďarska a Rakouska.  Je absolventkou oboru Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu.

Seminář je určen pro základní i střední školy.

 

Zaměření 2. semináře
Workshop je zaměřený na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti v oblasti politické propagace. Studenti budou interaktivní formou konfrontováni s výroky politiků a slogany politických stran a spolu s lektorem je budou analyzovat. Zaměří se rovněž na vliv politického marketingu na obsah a formu politiky sdělovaných informací.

Cílem workshopu je naučit studenty rozpoznávat fakta v mediální presentaci české politické scény a odlišit je od informací zavádějících či manipulativních.

Hlavní téma 2. semináře
Propagace nebo propaganda? Výroky českých politiků v předvolebních kláních

Přednášející

Lukáš Lev Červinka – analytik Výzkumného centra AMO a ústavní právník (JUDr.). Jeho specialisací je ústavní právo EU, mezinárodní bezpečnost se zaměřením na evropskou bezpečnostní spolupráci a politika Italské republiky.

Seminář je určen pro střední školy.

 

Zaměření 3. semináře
Neziskové organizace se staly otlounkánkem politiků a médií, společnost často nerozumí jejich fungování a místo vzájemného naslouchání si ve veřejném prostoru vítězí nálepkování. Jaká je práce v občanském sektoru doopravdy? Jakou má občanská společnost roli v demokratické společnosti?

Hlavní téma 3. semináře
Pravda a mýty ze života neziskovek

Přednášející

Vlaďka Mušálková – ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky (od roku 2014).  Je absolventkou Institutu mezinárodních studií a Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

http://www.amo.cz/

 

Zavřít

×

Czechitas

Organizace pořádá pro ženy a holky kurzy...
Rozbalit

Czechitas

Organizace pořádá pro ženy a holky kurzy programování, tvorby webu, grafiky, nebo datové analytiky. Vytváří prostředí, kde se účastníci nemusí bát zvednout ruku a mohou se neustále zlepšovat. Lektoři a lektorky na workshopech zodpoví jakýkoli dotaz a pomohou vyřešit každý zádrhel. Na Czechitas komunitu koučů a absolventek kurzů se pak lze obrátit i s dotazy ohledně dalšího vzdělávání a kariéry.

Zaměření semináře
Seminář bude orientovaný na bezpečnost na internetu. Ukáže, jaké hrozby se na internetu mohou skrývat, jaké techniky se využívají ke krádeži osobních/přihlašovacích údajů a jak tyto hrozby odhalit a bránit se proti nim.

Hlavní téma semináře
Zlepšení schopností odhalení hrozeb na internetu a obrany proti nim.

Přednášející

Michal Kučera – student Mendelovy univerzity v Brně. Project & Tech Coordinator v Czechitas a studentský ambasador Microsoftu

Seminář je určen pro základní i střední školy.


https://czechitas.cz/cs/

 

Zavřít

×

CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC přebralo koordinaci národních aktivit...
Rozbalit

CZ.NIC

Sdružení CZ.NIC přebralo koordinaci národních aktivit zaměřených na zlepšení on-line bezpečnosti v České republice. Prostřednictvím nového projektu „Bezpečně na netu“ bude šířit osvětové materiály po školách a vylepšovat svými aktivitami prostředí českého Internetu.

Zaměření semináře
Projekce nového filmu Maturant (režie Braňo Holiček) + následná diskuse. Pro osmnáctiletého Romana závěrečná maturitní zkouška znamená nejprve strach a posléze hořkou prohru, kvůli níž se cítí být vyřazen ze společnosti. Zůstává doma, izolován od svého okolí a stále více se uzavírá do světa virtuální komunikace, v níž slova jako pravda a fakta představují jen tekutý pojem. Mimo pozornost jeho rodičů tak probíhá Romanova zásadní psychická přeměna do stavu, z něhož už nemusí být cesty zpět.

Hlavní téma semináře
Kybergrooming, dezinformace, závislost na internetu

Přednášející

Martin Kožíšek – rizikovému chování na internetu se věnuje od roku 2006. Stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možná nebezpečí, která jim hrozí. Je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů v České republice. V současné době má na starost projekty v oblasti rizikového chování na Internetu ve sdružení CZ.NIC.

Seminář je určen pro základní i střední školy (věk studentů 13–18 let).

https://nic.cz/

Zavřít

×

Demagog.cz

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností...
Rozbalit

Demagog.cz

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou. V roce 2012 jej založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal tento projekt Novinářskou cenu za inovativní občanskou on-line žurnalistiku. V současnosti spolupracuje například s portálem Seznam.cz.

Zaměření semináře
Workshop je zaměřený na kritické myšlení a mediální gramotnost. Ukáže, jaká úskalí nás čekají při vyhodnocení informací, a to od psychologických omezení přes problematiku nových formátů na internetu až po cílené manipulace a nepravdy ve veřejném prostoru. Workshop se snaží o co největší míru interakce, je zaměřen na praktické tipy a jeho výsledkem by měla být lepší orientace v tom, na co si máme dát pozor při přijímání informací a jak si tyto informace ověřit.

Hlavní téma semináře
Zlepšení orientace v mediálním prostoru a tipy pro kritické zhodnocení informací, s nimiž se studenti setkávají.

Přednášející

Lenka Chudomelová – expertka Demagog.cz, socioložka ve výzkumu trhu a veřejného mínění. Zarputilá ve snaze neztratit ideály o lidech a společnosti a nadšená z možností šířit informovanost.

Petr Gongala – metodolog Demagog.cz, datový analytik v ICT sektoru. Snaží se na ostatní přenášet systematické a analytické uvažování o světě: Pravda vítězí, pokud jsme schopni jí porozumět.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 15–18 let).

Kapacita semináře: maximálně 25 studentů

https://demagog.cz/

Zavřít

×

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010,...
Rozbalit

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která vznikla za účelem každodenního informačního servisu z oblasti vzdělávání.
EDUin vydává týdenní zpravodaj Beduin s novinkami ze světa vzdělávání, měsíční zpravodaj Rodiče vítáni s inspirativními nápady o spolupráci školy a rodičů či spravuje on-line EDUkalendář. Dále provozuje pracovní portál pro pedagogické pracovníky a profesionály, poskytuje různé poradenství a mapuje vzdělávací nabídku pro vyučující.

Hlavní téma přednášky
Přednáška s diskusí na téma Dezinformace v českém kyberprostoru (technologie šíření, příběhy dezinformátorů a trollů, motivy v pozadí).

Přednášející

Bob Kartous - analytik a vedoucí komunikace EDUin. Také zastává pozici mluvčího Českých elfů. Publicista, mediální teoretik, věnuje se společenským otázkám na pomezí politiky, médií, ekonomie, sociologie, psychologie. Snaží se postihnout realitu současné české společnosti v textech, ve veřejných projevech a diskusích. Změny v šíření a způsobu přijímání informací ve veřejném prostoru, proměna mediálního světa a rizika, která to přináší považuje za jeden z nejdůležitějších fenoménů současnosti.

http://www.eduin.cz/

Zavřít

×

Fakescape

Studentský spolek, který začal v září jako...
Rozbalit

Fakescape

Studentský spolek, který začal v září jako skupina šesti studentů z katedry politologie Masarykovy univerzity vedená Milošem Gregorem a Petrou Vejvodovou. Už nás nebavilo poslouchat, že si Češi neumějí ověřovat informace a že studenti nevědí, jak poznat manipulace nebo falešné zprávy, a tak jsme vytvořili únikovou hru, při které si studenti mohou prakticky a hravou formou vyzkoušet, jaké to je, odhalovat dezinformátory, uniknout fake news a nenechat se od někoho napálit.

Zaměření semináře
Fakescape je úniková hra pro studenty středních a základních škol, která se zabývá tématy falešných zpráv, kritického myšlení a mediální gramotnosti.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 15–18 let).

Kapacita semináře: maximálně 3 třídy na jedné škole, ve třídě maximálně 35 studentů

http://fakescape.cz/

Zavřít

×

HOAX.cz

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním...
Rozbalit

HOAX.cz

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.

Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zaměření přednášky
(Ne)Bezpečí ve světě médií: HOAX – PHISHING - SCAM
V přednášce se seznámíme s historií hoaxů a jestli opravdu za jejich šíření může současná technologie. Je opravdu posílání řetězových e-mailů neškodné?
Součástí prezentace jsou také ukázky podvodných e-mailů, se kterými se můžeme setkat. Ukážeme si, jaké triky zkoušejí podvodníci na neopatrné uživatele. Je možné se podvodníkům ubránit?

http://hoax.cz/cze/

Zavřít

×

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP vznikla jako samostatné pracoviště v roce 1995. Zajišťuje bakalářské studium žurnalistiky, magisterské studium mediálních, kulturálních, komunikačních a žurnalistických studií a doktorské studium mediálních a kulturálních studií.

Při katedře rovněž funguje trojice badatelských center: Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií,  Centrum pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP a Centrum pro výzkum moravského tisku FF UP a VKOL.

V současnosti se katedra ve své badatelské a popularizační činnosti zaměřuje na téma mediální gramotnosti.

Zaměření semináře
Seminář je zaměřen na problematiku kritického čtení médií, důraz je přitom kladen na média, s nimiž se žáci a studenti setkávají nejčastěji (např. sociální sítě). Cílem je naučit studenty základním dovednostem v kritickém vnímání mediálních obsahů: Rozlišení důvěryhodného zdroje, odlišení reklamního a žurnalistického sdělení, ověřování informací apod. V případě zájmu lze doplnit i výklad zaměřený na základy studia médií (historie masových médií, role médií v právním a společenském systému apod.).

Hlavní téma semináře
Základy kritického přístupu k médiím

Přednášející

Mgr. Věra Bartalosová - je mediální analytičkou ve výzkumné agentuře Media Tenor a doktorandkou oboru Mediální a kulturální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde předtím vystudovala žurnalistiku a následně mediální studia. Jejím primárním badatelským zaměřením jsou dějiny médií a novinářská profese napříč historií. Taktéž se profesně věnuje analýze televizního vysílání.

Mgr. Bc. Kristýna Dolínková - vystudovala Právo ve veřejné správě a Evropské právo na PF UP a také Žurnalistiku na FF UP v Olomouci, na kterou navázala studiem Mediálních a kulturálních studií v doktorském programu, kde se zabývá politologickými a ekonomickými tématy. Svůj výzkum zaměřila na problematiku falešných zpráv a jejich ideologický rozměr.

Mgr. Miroslav Libicher - vystudoval marketingové komunikace na FMK UTB ve Zlíně a mediální studia na FF UP v Olomouci, kde nyní studuje v doktorském programu Mediální a kulturální studia. Zabývá se mimo jiné rasismem, xenofobií a nenávistnými projevy v médiích, vede kurz o dezinformacích. Podílel se na vzdělávacích projektech Muslimové očima českých školáků a Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu

Seminář je určen pro středoškolské studenty nebo vyšší ročníky ZŠ (+ odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Obsah semináře bude flexibilně přizpůsoben věku studentů.

https://kmksz.upol.cz/

 

Zavřít

×

Manipulátoři.cz

Projekt Manipulátoři.cz vznikl v roce 2015 jako čistě...
Rozbalit

Manipulátoři.cz

Projekt Manipulátoři.cz vznikl v roce 2015 jako čistě dobrovolnický projekt věnující se monitoringu manipulací a hoaxů a jejich ověřování. Od té doby si vydobyl pozici respektovaného média ve svém oboru, jehož čtenost konstantně stoupá. Publicistický web Manipulátoři.cz se věnuje oblasti politického marketingu, public relations a strategií, s přesahem do dalších společenských věd.

Impressum: Podporujeme nezávislé, otevřené myšlení za účelem otevírání kritické debaty o společenském a politickém dění v souvislostech České republiky. Věříme, že diskuse není boxerský zápas a že skrývání faktů nemůže přinést nic dobrého. Svá tvrzení nestavíme na domněnkách a předsudcích, ale na ověřitelných a ozdrojovaných faktech. Naším cílem je vytvořit otevřenou neideologickou platformu pro relevantní a faktickou diskusi.

Zaměření semináře
Jak rozpoznat dezinformace na internetu. V rámci přednášky studenty krátce seznámíme s historií dezinformací a propagandy na internetu. V hlavní části studentům vysvětlíme, jak rozpoznat dezinformační zprávu, a vysvětlíme nebezpečí, které v souvislosti s tímto tématem hrozí. V rámci přednášky budeme (pro odlehčení) promítat dezinformace, které mohou studenty a studentky pobavit.

Hlavní téma semináře
Jak rozpoznat dezinformace na internetu?

Přednášející

Jan Cemper – působí od srpna 2017 jako šéfredaktor webu Manipulátoři.cz, který se zaměřuje na vyvracení hoaxů, manipulací a monitorování propagandy. Často je zván na přednášky a diskuse o tématu fake news a je považován za odborníka v rámci odhalování nejrůznějších fám a hoaxů. Rovněž je zakladatel kampaně Proti projevům nenávisti.

Petr Nutil – zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz, publicistického projektu zaměřeného na média, internetové hoaxy a konspirace, který vedl do roku 2017 i jako šéfredaktor. Je autorem knihy Média, lži a příliš rychlý mozek. Kromě demaskování falešných zpráv se ve svých textech pouští po stopách psychologických fenoménů, které v člověku umlčují rozum, probouzejí zlo a iracionalitu. Rád by alespoň malým dílem přispěl k popularizaci mediální gramotnosti a kritického myšlení. Je členem Expertní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku.

Seminář je určen pro základní i střední školy.

Kapacita semináře: maximálně 2 třídy najednou, tedy 50 studentů

https://manipulatori.cz/

Zavřít

×

Prague Security Studies Institute (PSSI)

PSSI je nezisková nevládní organizace založená v roce...
Rozbalit

Prague Security Studies Institute (PSSI)

PSSI je nezisková nevládní organizace založená v roce 2002 s cílem podporovat budování spravedlivé, bezpečné, demokratické a tržní společnosti v České republice a ostatních postkomunistických zemích.

Zaměření semináře
Role neziskových organizací v demokratické společnosti. V rámci semináře se studenti seznámí s fungováním neziskových organizací (think-tanků) a jejich roli v demokratických společnostech. Součástí semináře bude přednáška a workshop zaměření na zjišťování informací o fungování a výstupech neziskových organizací. 

Hlavní téma semináře
Cílem semináře je vysvětlit, jak fungují neziskové organizace a jakou roli mají při rozhodovacím procesu v demokratické společnosti.

Přednášející

Petr Lang – programový ředitel PSSI. Dříve pracoval v Nadaci Forum 2000 a organizaci Člověk v tísni. Absolvent politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Jonáš Syrovátka – projektový koordinátor PSSI zaměřující se na Rusko. Student doktorandského studia politologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Seminář je určen pro střední školy.

http://www.pssi.cz/

 

Zavřít

×

Stužák – studenti žákům

Studenti vysokých škol, kteří kromě svého studia...
Rozbalit

Stužák – studenti žákům

Studenti vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů pomáhají žákům středních škol zamyslet se nad zdánlivě obyčejnými věcmi. Děláme je srdcem, v celé ČR a děláme je skvěle – za přínos společnosti v oblasti kritického myšlení jsme byli i oceněni cenou Gratias Tibi.

Zaměření semináře
V dnešní době je důležité na všechny informace nahlížet kriticky. S rozlišováním pravdivých informací od těch falešných nebo zavádějících pomohou naše workshopy zaměřené na kritické myšlení zábavnou a interaktivní formou.

V rámci semináře se účastníci dozvědí nejen teoretické informace o fungování médií, ale především se seznámí s konkrétními praktickými nástroji, jak si informace ověřovat, a tyto nástroje si na skutečných médiích sami vyzkouší.

Hlavní téma semináře
Média fungují různě a i s informacemi nakládají různě; nauč se, jak s nimi zacházet!

Přednášející

Adéla Klečková – pracuje jako projektová manažerka pro německou liberální nadaci Friedricha Naumanna. Vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, mediální komunikaci studovala také na Freie Universitaet v Berlíně. Působila jako redaktorka Hospodářských novin, pravidelně publikuje v německých a anglojazyčných serverech. Je spoluautorkou workshopu mediální gramotnosti pro projekt Stužák. Zaměřuje se především na strategickou komunikaci a výuku kritického myšlení.

Anna Jordanová – vystudovala mediální komunikaci na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti se nejvíce věnuje tématu informační bezpečnosti ve vztahu k Rusku. Spolupracuje s výzkumným centrem think-tanku Asociace pro mezinárodní otázky a s mezinárodním datovým projektem ACLED.

Seminář je určen pro základní i střední školy.

Kapacita semináře: maximálně 25 studentů

https://stuzak.cz/

Zavřít

×

Think-tank Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Think-tank Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.
Chráníme svobodu, demokratický právní stát a transatlantické spojenectví Česka. Pomáháme bránit Evropu před masovou imigrací, islámským extremismem a nepřátelským vlivem Ruska a Číny.

Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA.

Naše činnost se odvíjí ve 3 strategických programech – Program pro vnitřní bezpečnost, Program bezpečnostních strategií a především program Kremlin Watch (jehož cílem je rozkrývání a čelení kremelským vlivovým a dezinformačním operacím). Více na https://www.kremlinwatch.eu/.

Zaměření semináře
Mediální labyrint: Jak se nenechat zmanipulovat

V rámci tohoto workshopu se studenti nejen dozvědí, jaké nástrahy je mohou čekat ve světě médií, ale budou moci také diskutovat o významu kvalitních informací a naučí se základy jejich rozlišování od dezinformací a manipulativních zpráv. Sami si vyzkouší dezinformace rozpoznat a ověřit. Dozvědí se, jak se nenechat nachytat a jak ke zlepšení mediálního světa kolem sebe mohou sami přispět.

Hlavní téma semináře
Debata se studenty o mediální gramotnosti.

Přednášející

Veronika Víchová - analytička a Koordinátorka programu Kremlin Watch v TTEH.

Andrea Michalcová - zástupkyně ředitele pro projektové řízení v TTEH, koordinačně a obsahově se podílí na projektech Kremlin Watch.

Klára Veverka - zástupkyně ředitele pro provozní řízení TTEH, v minulých letech vedla Vzdělávací program TTEH „Žiju v demokracii“.

Seminář je určen pro střední školy.

https://www.evropskehodnoty.cz/

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zaměření semináře
Fake news, hoaxy, mýty a dezinformace. Internet je skvělým místem pro hledání informací, zábavu, manipulaci a šíření nenávisti. Jak se nenechat napálit a proč potřebujeme kvalitní žurnalistiku více než kdy jindy

Přednášející

Jaroslav Valůch – vedoucí projektu Press Start v organizaci Transitions, crowdfundingové platformy pro podporu nezávislé žurnalistiky v zemích s omezenou svobodou médií. Dlouhodobě se věnuje posilování mediální gramotnosti, prevenci násilí z nenávisti a komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem. Spolupracoval s řadou iniciativ a institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě
a na Haiti.

https://www.tol.org

 

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zaměření semináře
Mediální výchova – kurz mediální výchovy vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu.

Hlavní téma semináře

  • Mediální realita a její vnímání
  • Propaganda včera a dnes
  • Mobilní žurnalistika
  • Školní média

https://www.vosp.cz/

Zavřít

×

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských...
Rozbalit

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. V České republice sídlí úřad v Praze v Evropském domě v Jungmannově ulici.

Úkolem úřadu je:

  • vysvětlovat, jaký dopad mají politiky EU na Českou republiku;
  • vystupovat jménem Evropské komise v České republice;
  • zprostředkovávat informace o EU;
  • poskytovat tiskové a mediální služby týkající se činnosti Komise, vývoje a tvorby politik EU;
  • informovat Komisi v Bruselu o politickém, ekonomickém a společenském dění v České republice;
  • organizovat komunikační i vzdělávací aktivity a události pro širokou i odbornou veřejnost, studenty, školy, atd.

Zaměření semináře
Žasnete, jaké nesmysly někdy šíří i seriózní média o Evropské unii? Máme pro vás senzační příklady z naší každodenní praxe: od údajných zákazů igelitek až po předpis, že dětská autíčka na elektrický pohon budou kvůli EU muset mít povinné ručení. Přijďte se podívat, jak den co den bojujeme s mýty o EU a s tím, že Češi – jak ukázal nedávný eurobarometr – mají ze všech členských zemí nejvyšší podíl lidí, kteří nekriticky důvěřují zprávám z internetu a sociálních sítí. Nechte se inspirovat, jak do mediální výchovy zahrnout zábavnou formou osvětu proti dezinformacím a práci s nejrůznějšími euromýty. Popřemýšlejte s námi, jak udělat téma EU v hodinách občanské výchovy či ZSV zábavnější a praktičtější! Inspiraci naleznete na našem semináři.

Hlavní téma semináře
Mediální mýty o EU – co je a co není pravda ve zpravodajství o Evropské unii.

Přednášející:

Magdaléna Frouzová – tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR a autorka knih

Martin Pelc – pedagog a pracovník komunikační sekce Evropského domu

Matěj Čadek – správce sociálních sítí Zastoupení EK

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 15–18 let).

Kapacita semináře: maximálně 60 studentů

https://ec.europa.eu/

Zavřít

×

Zvol si info

Jsme skupina studentů Masarykovy univerzity, kteří si na...
Rozbalit

Zvol si info

Jsme skupina studentů Masarykovy univerzity, kteří si na podzim roku 2016 řekli „A dost!“ a založili projekt Zvol si info. Nebavilo nás dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými (dez)informacemi. Sepsali jsme Surfařova průvodce po internetu – jednoduchý návod, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos a nevěřit koninám.

Zaměření semináře
Úkolem našich přednášek a seminářů je naučit lidi pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích obecně.

Hlavní téma semináře
Hlavním tématem semináře jsou fake news, kritické myšlení a mediální gramotnost

Seminář je určen pro 8.–9. třídy základních škol a všechny ročníky SŠ

Kapacita semináře: maximálně 50 studentů

http://zvolsi.info/

Zavřít

×
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.