Evropské hodnoty z. s.

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu.

O ORGANIZACI

Instituce pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu.

Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, věnuje výzkumné a vzdělávací činnosti.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Seminář se zaměřením především na okruh Informace a média, ve kterém zpravidla vystupují analytici z programu Kremlin Watch. Studentům vysvětlí, že je nutné přemýšlet o tom, co a kde čtou, a ukážou jim, jak si vybírat seriózní zdroje a jak poznat dezinformaci. Na to pak navazuje debata s některou z osobností v podobném duchu.

Témata: 

  • Demokracie a život v ní
  • Informace a média
  • Zahraniční politika - co hýbe dnešním světem
  • Sebevědomé občanství - jak mohu něco změnit

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Průvodci semináře budou lektoři z organizace.