Manipulátoři.cz

Publicistický web vznikl v roce 2015 a od té doby se věnuje politickému marketingu, ověřování faktů, public relations a komunikačním strategiím, s přesahem do dalších společenských věd.

O ORGANIZACI

Podporuje nezávislé, otevřené myšlení za účelem otevírání kritické debaty o společenském a politickém dění v souvislostech České republiky a také projekty vedoucí ke zkvalitňování veřejného diskurzu.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Hlavním smyslem je prezentace důležitosti kritického myšlení a čtenářské gramotnosti v mediální oblasti a základní orientace v této problematice. Seminář by měl předat interaktivní formou několik dovedností - základní orientaci v mediální oblasti, znalost rozlišovat fakta od názorově zabarvených textů, prohloubení kritického myšlení. A jako správný factcheckingový projekt naučí, jak si co možná nejsnadněji ověřovat fakta, či alespoň jak nenaletět nezřídka přítomným vymyšleným či zavádějícím zprávám.

Témata: 

  • Vliv médií na utváření našich názorů a postojů
  • Svět médií a jeho zájmy, motivace (komerční vs. veřejnoprávní média, mediální sdělení jako produkt, atd.)
  • Specifika elektronických médií
  • Manipulativní mediální techniky (bulvarizace, dezinformace, hoaxy)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Petr Nutil

Spoluzakladatel a šéfredaktor publicistického webu Manipulátoři.cz, který se věnuje mediální manipulaci, propagandě a odhalování hoaxů. Kromě demaskování falešných zpráv se ve svých textech pouští po stopách psychologických fenoménů, které v člověku umlčují rozum, probouzí zlo a iracionalitu. Dříve působil v Ekonomickém deníku či časopisu Faktor S, v současnosti publikuje v různých internetových médiích. Rád by alespoň malým dílem přispěl k popularizaci mediální gramotnosti a kritického myšlení.


 
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.