Nadace Open Society Fund Praha

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

O ORGANIZACI

Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Dezinformace a Fake news: Co o nich víme a jak s nimi žít

Žáci/studenti si ujasní pojmy jako dezinformace, fake news, echo chambers a podobně, které v posledních měsících rezonují mediálním světem. Společně odhalíme různé druhy manipulací a identifikujeme platformy, na kterých se s podobným obsahem mohou setkat. Podíváme se také na možná řešení a prevenci negativních dopadů těchto úkazů a to na úrovni konzumenta médií, vlád či nadnárodních firem jako je třeba Facebook.

Seminář je veden převážně diskuzní formou, jeho cílem je poskytnout ucelený přehled o současných debatách okolo fenoménů dezinformací a fake news. Na konci workshopu by studenti také měli získat základní přehled o zdrojích, na které se mohou obrátit v případě, že je toto téma zajímá hlouběji.

Témata: 

  • Fake news

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
  • Radka Pudilová

Vystudovala veřejnou správu se zaměřením na globální média a komunikaci na Central European University v Budapešti a Blízkovýchodní studia na SciencesPo Paris. V současnosti pracuje v Nadaci OSF, kde se věnuje projektům zaměřeným na ruský vliv. Do nadace přišla z České rozvojové agentury, kde se koordinovala rozvojové projekty na západním Balkáně. Pracovala také pro think tanky věnující se rozvoji občanské společnosti v oblastech globálního Jihu a efektivnosti rozvojové pomoci. Mimo jiné je Radka členem Inclusive Media a přednáší na téma Islámu. Má ráda filmy, Blízký Východ a nové technologie.


 
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.