Prague Security Studies Institute

Nezisková nevládní organizace založená v roce 2002 s cílem podporovat budování spravedlivé, bezpečné, demokratické a tržní společnosti v České republice a ostatních postkomunistických zemích.

O ORGANIZACI

Nabízí programy zaměřené na školení nové generace mladých politických představitelů pro zvládání komplexních bezpečnostních výzev 21. století. Snaží se rozšířit řady informovaných veřejných činitelů zabývajících se bezpečnostními otázkami, kteří usilují o rozvoj demokratických institucí a hodnot v České republice a okolních zemích.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Seminář představí téma šíření dezinformací a propagandy a zmíní známé historické případy jejich zneužívání. Dále budou mít studenti v rámci skupinové práce za úkol v konkrétních dezinformačních textech odhalit manipulativní metody.