Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Středisko bylo založeno roku 2015 a jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

O ORGANIZACI

Každoročně připravuje pro vyučující letní intenzivní kurz s názvem „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“ akreditovaný MŠMT. Kurz představuje sociální sítě jako kreativní nástroj pro předávání vzdělávacího obsahu a poskytuje jeho účastníkům mnoho důležitých znalostí.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Žáci budou mít v rámci semináře a workshopu prostor objektivně nahlížet na jednotlivé sociální sítě, objevit jejich specifika a vyhledávat vzdělávací potenciál jednotlivých sociálních sítí skrze jednoduché aktivity

Jak dostat J. A. Komenského na Instagram? (seminář/workshop/diskuze)

  • cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

J. A. Komenský byl první český pedagog, který do vzdělávání zařadil média. Přestože v jeho době, byly dostupné pouze noviny, jistě by dnes nová média neopomíjel a svoji „školu hrou“ by aplikoval i na dnešní sociální sítě. Žáci budou mít prostor objektivně nahlížet na jednotlivé sociální sítě, objevit jejich specifika a vyhledávat vzdělávací potenciál jednotlivých sociálních sítí skrze jednoduché aktivity.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Mgr. Martina Dobosiová

Martina Dobosiová je lektorkou Střediska mediální výchovy. Současně je také interní doktorandka na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Jejím hlavním zájmem je rozvoj mediální gramotnosti a digitálních dovednosti dětí a dospělých. Zejména nová média a mobilní technologie považuje za dobré pomocníky do pracovního i osobního života, ale je třeba k nim přistupovat „zdravě“. Tuto myšlenku se snaží šířit ve své práci.


 
Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.