Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Středisko bylo založeno roku 2015 a jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

O ORGANIZACI

Každoročně připravuje pro vyučující letní intenzivní kurz s názvem „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“ akreditovaný MŠMT. Kurz představuje sociální sítě jako kreativní nástroj pro předávání vzdělávacího obsahu a poskytuje jeho účastníkům mnoho důležitých znalostí.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Žáci budou mít v rámci semináře a workshopu prostor objektivně nahlížet na jednotlivé sociální sítě, objevit jejich specifika a vyhledávat vzdělávací potenciál jednotlivých sociálních sítí skrze jednoduché aktivity

Jak dostat J. A. Komenského na Instagram? (seminář/workshop/diskuze)

  • cílová skupina: 2. stupeň ZŠ

J. A. Komenský byl první český pedagog, který do vzdělávání zařadil média. Přestože v jeho době, byly dostupné pouze noviny, jistě by dnes nová média neopomíjel a svoji „školu hrou“ by aplikoval i na dnešní sociální sítě. Žáci budou mít prostor objektivně nahlížet na jednotlivé sociální sítě, objevit jejich specifika a vyhledávat vzdělávací potenciál jednotlivých sociálních sítí skrze jednoduché aktivity.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Mgr. Martina Dobosiová

Martina Dobosiová je lektorkou Střediska mediální výchovy. Současně je také interní doktorandka na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Jejím hlavním zájmem je rozvoj mediální gramotnosti a digitálních dovednosti dětí a dospělých. Zejména nová média a mobilní technologie považuje za dobré pomocníky do pracovního i osobního života, ale je třeba k nim přistupovat „zdravě“. Tuto myšlenku se snaží šířit ve své práci.


 
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.