Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

Vyšší odborná škola J. A. Komenského v Ostravě vyučuje od roku 2010 vzdělávací program „Mediální komunikace“ v denní i dálkové formě studia.

O ORGANIZACI

Vzdělávací program propojuje marketing, public relations a publicistiku. Odborné předměty jsou vyučovány pedagogy, kteří působí ve veřejnoprávních i soukromých médiích, v marketingových odděleních firem či reklamních agenturách. Studenti rozvíjí svou písemnou i mluvenou komunikaci, grafickou zdatnost a získávají zkušenosti s audiovizuální tvorbou.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Eva Bělohlavá

Jako absolventku Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy s rozhlasovou specializací ji provázejí média po většinu pracovního života. Působí jako pedagog volného času specializující se na mediální výchovu dětí a dospělých. Založila Dětskou novinářskou cenu, organizovala výstavy ostravských školních časopisů. Je autorem učebnice Mediální výchova pro 2. stupeň základních škol. V současné době vede redakční tým studentů Vyšší odborné školy J. A. Komenského, s nimiž vytváří studentský časopis LOOKni.

  • Témata semináře:

Jak se vyznat ve světě zahlceném informacemi? Proč mám přemýšlet o tom, zda informace, které média zveřejňují, jsou pravdivé? Co je cenzura a propaganda? Jak je rozpoznat? Kterým médiím mohu věřit a jak to zjistím?


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Ing. Jana Gibarti, Ph.D.

Působí na vysoké škole jako mediální teoretik. Autorka statí o mediálním prostředí v České republice. Zabývá se otázkami profesní etiky v žurnalistice, masovou komunikací a ekonomikou médií. Externě vyučuje ve Vyšší odborné škole Jana Ámose Komenského, kde studentům oboru Publicistika předává informace o fungování sdělovacích prostředků a seznamuje je s odlišnostmi veřejnoprávních i soukromých médií. Zprostředkovává studentům znalosti o legislativním prostředí, v němž média působí.    

  • Témata semináře:

Jsou mediální sdělení objektivní? Zapojujete se do občanské žurnalistiky? Jak občanskou žurnalistiku vnímat? Jaký vliv mají média na společnost?


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Bc. Lumír Mořkovský

Programový a marketingový ředitel Rádia Kiss Morava, zodpovědný za programovou náplň vysílání. Spolutvůrce rozhlasových pořadů, moderátor. Dlouhodobě se zaměřuje na přípravu a realizaci marketingových kampaní firem, on air a off air marketing. Podílí se na výuce odborných předmětů vzdělávacího programu Mediální komunikace ve Vyšší odborné škola Jana Ámose Komenského v Ostravě. Přispívá tak k odborné přípravě studentů pro jejich budoucí rozhlasovou práci a působení v marketingových odděleních firem.

  • Témata semináře:

Soukromé rozhlasové stanice - kvalita, anebo kulisa. Vytváření hudebního hitu. DJ-umělec, anebo pouštěč? Jak se tvoří reklama? Proč vlastně existuje? Necháváme se reklamou ovlivnit a proč? Lze se reklamě vyhnout?


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  • Ing. David Nespěšný, MBA

Odborník se zaměřením na informační technologie ve vzdělávání a správu serverových farem. Ve své lektorské činnosti a v pozici externího vysokoškolského pedagoga se specializuje na práci s informacemi, sociální inženýrství a moderní informační hrozby. Byl členem řešitelských týmů v projektech budování virtuální univerzity jako nástroje pro podporu výuky. V současné době vyučuje informační gramotnost a práci s informacemi u studentů oboru Publicistika ve VOŠ J. A. Komenského v Ostravě.

  • Témata semináře:

„Hrozby na sociálních sítích aneb nehledáte lásku na špatném místě?“

Jakým ohrožením se vystavujeme při užívání sociálních sítí a internetu? Proč máme být opatrní při práci se sociálními sítěmi? Jak se hrozbám v informačním světě bránit

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.