Vyšší odborná škola publicistiky

Již 20 let vzdělává talentované mladé lidi se zájmem o profesionální působení v médiích.

O ORGANIZACI

Od roku 2015 se mohou studenti hlavního oboru publicistika dále specializovat v zaměřeních audiovizuální a digitální média, žurnalistika a tvůrčí psaní, Public Relations a komunikační studia a mediální projekty. Škola nabízí denní i kombinované studium, absolventi obdrží titul diplomovaný specialista.


ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE

Mediální výchova a školní média

Kurz pro pedagogy středních škol a gymnázií. Kurz vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu. Je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pro pedagogy středních škol je kurz v rámci Týdnů mediálního vzdělávání ZDARMA.

Témata: 

  • Mediální realita a její vnímání
  • Mediální rámce a etika médií, prospěšné a škodlivé mediální obsahy 
  • Školní média 
  • Tvorba základních textových mediálních obsahů 
  • Tvorba základních multimediálních obsahu