Jan Urban

Bývalý disident, od roku 1987 přispíval do tehdy ještě nelegálních Lidových novin. Později psal o válkách ve Střední Americe a bývalé Jugoslávii. Natočil dva dokumentární filmy, napsal pět knih a jednu rozhlasovou hru.

VÍCE O JANU URBANOVI

Učí na New York University v Praze, byl členem mezinárodního právního týmu Diag Human.

Profesní i osobní přesvědčení:

"Ve chvíli, kdy mě chválí mocní, někde dělám chybu. Dokud jsem zvědavý, žiji."


TÉMATA K DISKUSI
  • Jak se mění média a náš způsob předávání informací v poslední době
  • Informace jako nástroj manipulace
  • Kdo lže v dnešním světě a proč
  • Kdo je novinář

 
Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.