Karel Hvížďala

Novinář a spisovatel. Je autorem řady knih rozhovorů s předními osobnostmi našeho politického a kulturního života (Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Václav Bělohradský aj.). Dále pak knih rozhovorů a esejů o žurnalistice Moc a nemoc médií a Jak myslet média.

 
VÍCE O KARLU HVÍŽĎALOVI

Spolupracoval s deníky MF Dnes a Lidové noviny, s týdeníky Respekt a Reflex Euro a dalšími periodiky. V České televizi moderoval týdenní rozhovory, pravidelně komentuje domácí a zahraniční politické dění a také dění na mediální scéně v Českém Rozhlase. Za rozhlasové hry obdržel dvě ceny v Rakousku, za Dálkový výslech Václava Havla řadu cen v zahraničí a jedno ocenění v Čechách. Za rok 2007 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.


TÉMA K DISKUSI
  • Historické a současné pasti české žurnalistiky                     

TERMÍNY
  • Kapacita termínů je bohužel již naplněna.