Spolupracující organizace

Týdny mediálního vzdělávání pořádáme ve spolupráci s několika organizacemi, které se dlouhodobě věnují mediální gramotnosti. Připravili v roce 2018 nové workshopy na různá mediální témata, které jejich lektoři uspořádali na školách dle zájmu vyučujících.
 

Demagog.cz

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností...
Rozbalit

Demagog.cz

Odhaluje, nakolik naše politické elity s veřejností hrají korektní hru, nebo nakolik ji naopak klamou.
V roce 2012 tento projekt založila skupina studentů politologie z Masarykovy univerzity. Již následující rok získal Novinářskou cenu za inovativní občanskou online žurnalistiku. V současnosti spolupracuje s týdeníkem Respekt, Českým rozhlasem a portálem Seznam.cz.

Zaměření semináře
Workshop je zaměřený na kritické myšlení a mediální gramotnost. Ukáže, jaká úskalí nás čekají při vyhodnocení informací, a to od psychologických omezení přes problematiku nových formátů na internetu až po cílené manipulace a nepravdy ve veřejném prostoru. Snaží se o co největší míru interakce, je zaměřen na praktické tipy a jeho výsledkem by měla být lepší orientace v tom, na co si dát pozor při přijímání informací a jak si tyto informace ověřit.

Hlavní téma semináře
Zlepšení orientace v mediálním prostoru a tipy pro kritické zhodnocení informací, s nimiž se studenti setkávají.

Přednášející

Jan Tvrdoň – vedoucí projektu Demagog.cz. Pracuje v něm již od jeho počátku. Dlouhodobě sleduje především českou politiku a média, což je také jeho velká záliba. V rámci kurzů se zaměřuje zejména na práci s fakty, mediální prostředí a sociální sítě. Předání nabytých zkušeností studentům považuje za velmi smysluplný krok, který má za cíl ukázat, jak se v dnešní záplavě informací vyznat.

Lenka Chudomelová – expertka Demagog.cz, studentka sociologie na FF UK a socioložka ve výzkumu trhu a veřejného mínění. Nevzdává se snahy neztratit ideály o lidech a společnosti, je nadšená
z možnosti šířit informovanost.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

Kapacita semináře: max. 25 studentů.

https://demagog.cz/

Zavřít

×

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010,...
Rozbalit

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která vznikla za účelem každodenního informačního servisu z oblasti vzdělávání.
EDUin vydává týdenní zpravodaj Beduin s novinkami ze světa vzdělávání, měsíční zpravodaj Rodiče vítáni s inspirativními nápady o spolupráci školy a rodičů či spravuje on-line EDUkalendář. Dále provozuje pracovní portál pro pedagogické pracovníky a profesionály, poskytuje různé poradenství a mapuje vzdělávací nabídku pro vyučující.

Zaměření semináře
Žáci/studenti se naučí, jak odlišit v textu fakta od osobního sdělení a budou vnímat obsah článku v širším kontextu, jako je např. názor autora. Naučí se kriticky posoudit článek z hlediska obsahu, formy a záměru. Naučí se zároveň pravidla, která vedou k rychlému ověření validity dat. Dále si vyzkouší, jak identifikovat ve výrocích a článcích autora jeho názor a postoj. Pro ZŠ je připraven k analýze komentář jednoho z politiků, pro střední školy analýza reportáže z vyloučené lokality. Žáci a studenti se tak naučí rozpoznat, kdy autor manipuluje s fakty a kdy čtenáři podsouvá svůj pohled na svět. 

Hlavní téma semináře
Ověřování informací, manipulativní techniky a posuzování výzkumů, které se v médiích objevují.

Přednášející

Michal Kaderka
Původně učitel dějepisu a občanské výchovy/ZSV. Od roku 2008 do 2014 pracoval pro přední PR agenturu Bison & Rose, nyní pracuje jako nezávislý analytik, PR či marketingový specialista. Od roku 2014 velmi úzce spolupracuje s EDUin o.p.s. Mediální výchovu vyučuje od roku 2010 pražském Gymnáziu Na Zatlance pod názvem Svět médií. Je autorem otevřené učebnice k mediální gramotnosti pro učitele.

Bob Kartous
Absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních studií UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).

Tomáš Feřtek
Vyučený elektromechanik a tři roky student Pedagogické fakulty UK, obor Český jazyk a Občanská nauka. V letech 1991 – 2007 redaktor týdeníku Reflex střídavě jako reportér, krátce editor a zástupce šéfredaktora a opět reportér a šéfreportér. Tematicky se orientoval především na vzdělávání a životní prostředí. Od roku 2007 ve vývoji nejdříve TV Nova a společnosti Media Pro Pictures, kde se jako dramaturg specializoval na žánr detektivky a docusoapu. Od roku 2012 na volné noze jako dramaturg a scenárista pracující pro Českou televizi a souběžně jako mediální konzultant a tiskový mluvčí EDUin o.p.s.

http://www.eduin.cz/

Zavřít

×

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná...
Rozbalit

Evropské hodnoty

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu. Pomáhá čelit agresivním režimům, radikalizaci uvnitř společnosti, šíření autoritářských tendencí a extrémistických ideologií včetně islamismu. Její činnost se odvíjí ve třech strategických programech, jedním z nich je vzdělávací program „Žiju v demokracii“.

Zaměření semináře
Škola si může předem zvolit ze dvou tematických okruhů:

a) Mediální labyrint: Jak se nenechat zmanipulovat

V rámci tohoto workshopu se studenti nejen dozvědí , jaké nástrahy je mohou čekat ve světě médií, ale budou moci také diskutovat o významu kvalitních informací a naučí se základy jejich rozlišování od dezinformací a manipulativních zpráv. Sami si vyzkouší dezinformace rozpoznat a ověřit. Dozvědí se, jak se nenechat nachytat a jak ke zlepšení mediálního světa kolem sebe mohou sami přispět.

b) Demokracie: Manuál zodpovědného občana

Workshop seznamuje studenty se základními principy fungování demokracie, a to i v porovnání
s jinými formami vlády. Cílem workshopu je, aby si studenti uvědomili, že demokracie není samozřejmostí a že je nutné o ni pečovat a podílet se na ní jako zodpovědný občan vědomý si svých práv a povinností. V roce 2018 si Česká republika připomíná významná „osmičková“ výročí (1918, 1938, 1948 nebo 1968), na jejichž příkladech budou lektoři demonstrovat, na jakých principech naše demokracie stojí a jak snadné je o ni přijít.

Hlavní téma semináře
Debata se studenty o zodpovědném občanství a mediální gramotnosti.

Přednášející
Lektoři z organizace a osobnosti zapojené v programu: ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, politický geograf Michael Romancov, novinářka Silvie Lauder, příslušník Aktivních záloh Aleš Kabelka a další.

http://www.evropskehodnoty.cz/

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

Zavřít

×

Hoax.cz

Kapacita termínů pro semináře je bohužel již...
Rozbalit

Hoax.cz

Kapacita termínů pro semináře je bohužel již naplněna.

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.
Původní databáze hoaxů byla postupně rozšířena o informace a ukázky dalších podvodných pokusů a útoků na uživatele internetu. V současné době obsahuje také informace o falešných loteriích, phishingu a falešných dědictvích.

Zaměření semináře
V přednášce se seznámíme s historií hoaxů a jestli opravdu za jejich šíření může současná technologie.
Je opravdu posílání řetězových e-mailů neškodné?
Součástí prezentace jsou také ukázky podvodných
e-mailů, se kterými se můžeme setkat. Ukážeme si jaké triky zkoušejí podvodníci na neopatrné uživatele. Je možné se podvodníkům ubránit?

Hlavní téma semináře
(Ne)Bezpečí ve světě médií: HOAX – PHISHING - SCAM

http://www.hoax.cz/

Zavřít

×

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná,...
Rozbalit

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Financuje a sama realizuje projekty jak na celostátní úrovni, které se týkají systémových změn v naší společnosti (např. změny legislativy či zažitých předsudků), tak v regionech, jež přispívají k řešení konkrétních situací a lokálních problémů (např. práce radnic, místní developerské projekty). Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Nabídku semináře či debaty zveřejníme již brzy.

http://osf.cz/

Zavřít

×

Prague Security Studies Institute

Nezisková nevládní organizace byla založená v roce...
Rozbalit

Prague Security Studies Institute

Nezisková nevládní organizace byla založená v roce 2002 s cílem podporovat budování spravedlivé, bezpečné, demokratické a tržní společnosti v České republice a ostatních postkomunistických zemích.

Zaměření semináře
Role neziskových organizací v demokratické společnosti. V rámci semináře se studenti seznámí
s fungováním neziskových organizací (think-tanků) a jejich rolí v demokratických společnostech. Součástí semináře bude přednáška a workshop zaměřený na zjišťování informací o fungování
a výstupech neziskových organizací. 

Hlavní téma semináře
Jak neziskové organizace fungují a jakou roli mají při rozhodovacím procesu v demokratické společnosti.

Přednášející

Petr Lang
programový ředitel PSSI. Dříve pracoval v Nadaci Forum 2000 a v organizaci Člověk v tísni. Absolvent politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Jonáš Syrovátka
Projektový koordinátor PSSI zaměřující se na Rusko. Absolvent politologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

http://www.pssi.cz/

Zavřít

×

Seznam se bezpečně

Seznam se bezpečně je společensky odpovědný projekt...
Rozbalit

Seznam se bezpečně

Seznam se bezpečně je společensky odpovědný projekt české internetové jedničky Seznam.cz. Už devět let pomáhá dětem, jejich rodičům i učitelům s kyberšikanou, jejími projevy a učí je, jak na ni správně reagovat. Za tu dobu zástupci Seznam se bezpečně vyřešili více než 170 000 požadavků v online poradně, navštívili přes 300 škol, účastnili se desítek odborných konferencí, vyprodali přes stovku divadelních představení s inscenací #jsiuser a natočili čtyři tematické filmy.

Zaměření semináře
Vydírání, sexting, sledování, posměšky. To jsou projevy tzv. kyberšikany – šikany v online prostředí, zejména na sociálních sítích. V rámci přednášky promítneme studentům nový film Braňa Holička Na Hory (17 minut) a následovat bude 45 minutová přednáška, během které studentům představíme nejčastější projevy kyberšikany a možnosti, jak se jim bránit. Zároveň ukážeme, jak odhalovat falešné profily na sociálních sítích.

Hlavní téma semináře
Kyberšikana, sexting a vydírání v prostředí sociálních sítí.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

https://www.seznamsebezpecne.cz/

Zavřít

×

Stužák - studenti žákům

Platforma studentských spolků a organizací byla...
Rozbalit

Stužák - studenti žákům

Platforma studentských spolků a organizací byla vytvořena s cílem připravit sérii interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.

Zaměření semináře
Kritické myšlení a mediální gramotnost. Cílem workshopu je formou otevřené debaty a praktických ukázek zdůraznit, že různá média tytéž informace interpretují odlišně, a nabídnout tipy, jak kriticky zacházet s informacemi.

Hlavní téma semináře
Kritický přístup k informacím.

Přednášející

Adéla Klečková – vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, přispívala do Hospodářských novin a na portál iHned.cz. V současnosti pracuje pro Friedrich Naumann Foundation.

Anna Jordanová – studovala žurnalistiku a na téže univerzitě. Zabývá se projekty pro mládež
a pracuje v oblasti energetické bezpečnosti.

Seminář je určen pro základní i střední školy.

Kapacita semináře: max. 30 studentů.

https://stuzak.cz/

Zavřít

×

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat...
Rozbalit

Transitions

Nezisková organizace založená s cílem podporovat profesionální a nezávislé zpravodajství v postkomunistických zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.

Zaměření semináře
Fake news, hoaxy, mýty a dezinformace. Internet je skvělým místem pro hledání informací, zábavu, manipulaci a šíření nenávisti. Jak se nenechat napálit a proč potřebujeme kvalitní žurnalistiku více než kdy jindy

Přednášející
Jaroslav Valůch – vedoucí projektu Press Start v organizaci Transitions, crowdfundingové platformy pro podporu nezávislé žurnalistiky v zemích s omezenou svobodou médií. Dlouhodobě se věnuje posilování mediální gramotnosti, prevenci násilí z nenávisti a komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem. Spolupracoval s řadou iniciativ a institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě
a na Haiti.

https://www.tol.org

Zavřít

×

Vyšší odborná škola publicistiky

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává...
Rozbalit

Vyšší odborná škola publicistiky

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální profesionály. Během dvaceti dvou let své existence vychovala téměř tisícovku absolventů, z nichž se většina uplatnila a osvědčila ve svém oboru. Studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale osvojují si především cenné praktické dovednosti pod vedením zkušených odborníků z praxe.

Zaměření semináře
Mediální výchova - kurz mediální výchovy vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu.

Hlavní témata

  • Mediální realita a její vnímání
  • Propaganda včera a dnes
  • Mobilní žurnalistika
  • Školní média

V  případě zájmu se můžete také zúčastnit mediální hry, kterou Vyšší odborná školy publicistky pořádá v Praze:

Média na vlastní kůži
Vyšší odborná škola publicistiky nabízí vzdělávací hru zaměřenou na porozumění médiím. Hra je založena na metodě zážitkové pedagogiky, tzv. eduLARP. Jde o simulaci reálné situace, která se stane mediální událostí. Studenti si vyzkouší jednotlivé role „lidí okolo médií“. Dozvědí se, jak vznikají „mediální kauzy“, a jaké mohou být jejich následky.

Termín:
Hra se koná 8. června 2018 v prostorách Vyšší odborné školy publicistiky (Spálená 8, Praha 1). Průměrná doba trvání hry je 3 hodiny. Účast je třeba nahlásit do 24. 5. (Minimální počet účastníků je 10, maximální cca 30.) na email m.hrubalova@vosp.cz. 

https://www.vosp.cz/

Zavřít

×

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských...
Rozbalit

Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. V České republice sídlí náš úřad v Praze v Evropském domě v Jungmannově ulici.

Naším úkolem je:

  • vysvětlovat, jaký dopad mají politiky EU na Českou republiku;
  • vystupovat jménem Evropské komise v České republice;
  • zprostředkovávat informace o EU;
  • poskytovat tiskové a mediální služby týkající se činnosti Komise, vývoje a tvorby politik EU;
  • informovat Komisi v Bruselu o politickém, ekonomickém a společenském dění v České republice;
  • organizovat komunikační i vzdělávací aktivity a události pro širokou i odbornou veřejnost, studenty, školy, atd.

Zaměření semináře:
Žasnete, jaké nesmysly někdy šíří i seriózní média o Evropské unii? Máme pro vás senzační příklady z naší každodenní praxe: od údajných zákazů igelitek až po předpis, že dětská autíčka na elektrický pohon budou kvůli EU muset mít povinné ručení. Přijďte se podívat, jak den co den bojujeme s mýty o EU a s tím, že Češi – jak ukázal nedávný eurobarometr – mají ze všech členských zemí nejvyšší podíl lidí, kteří nekriticky důvěřují zprávám z internetu a sociálních sítí.
Nechte se inspirovat, jak do mediální výchovy zahrnout zábavnou formou osvětu proti dezinformacím a práci s nejrůznějšími euromýty. Popřemýšlejte s námi, jak udělat téma EU v hodinách občanské výchovy či ZSV zábavnější a praktičtější! Inspiraci naleznete na našem semináři.

Hlavní téma semináře:
Mediální mýty o EU – co je a co není pravda ve zpravodajství o Evropské unii.

Přednášející:

Magdaléna Frouzová – tisková mluvčí  Zastoupení Evropské komise v ČR a autorka knih

Martin Pelc – vzdělávací pracovník a lektor Evropského domu

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

https://ec.europa.eu/

 

Zavřít

×

Zvol si info

Jsme projekt, který už rok a půl jezdí s přednáškami...
Rozbalit

Zvol si info

Jsme projekt, který už rok a půl jezdí s přednáškami za středoškoláky a snaží se o osvětu v oblasti mediální gramotnosti, kritického myšlení a moderní propagandy.

Zaměření semináře
Seminář seznamuje s moderní propagandou a jejími odlišnostmi od propagandy válečné. Dále představuje pět základních manipulativních technik dezinformací, a to přímo na příkladech z praxe.

Hlavní téma semináře
Seminář dokazuje, jak se v dnešní době na sociálních sítích s uživateli snadno manipuluje.

Seminář je určen pro střední školy (věk studentů 12 - 18 let).

http://zvolsi.info/

Zavřít

×