Politické procesy - Milada Horáková 

Nejvíce politických procesů proběhlo v počátečním období komunistického režimu. Kromě tisíců trestů odnětí svobody v nich padlo i 248 rozsudků smrti, které byly následně vykonány. Jedinou popravenou ženou byla Milada Horáková – podívejte se, jaké filmy a materiály můžete využít k připomenutí jejího příběhu.

Informace k tématu

otázkách a odpovědích k filmu Případ dr. Horáková najdete informace o tom, co bylo považováno za trestnou činnost, jak procesy probíhaly, kolik lidí bylo odsouzeno a kdy začaly jejich rehabilitace. V druhé části věnované osobě Milady Horákové se pak dočtete, kdo stál za přípravou procesu, proč se právě ona stala hlavní obžalovanou, jaké byly reakce československých obyvatel a jaký byl další osud její rodiny.

Film: Případ Dr. Horáková 

Jan Mudra / ČR / 1990 / 55 min.

Filmy Jana Mudry se může na první pohled zdát už starý, nicméně právě díky době jeho vzniku, bylo ještě možné natáčet s mnoha pamětníky procesu. Film kromě vzpomínek spoluvězňů a sestry a dcery Milady Horákové, které vzpomínají na poslední setkání pouhých pár hodin před popravou, nabízí autentické záběry ze sousední síně, ukazuje dobovou propagandu a zasazuje osud Milady Horákové do dobového kontextu.

Aktivita: Proces jako divadlo

V aktivitě žáci pracují s archivními materiály a seznamují se s průběhem zinscenovaných politických procesů. Pokud nemáte dostatek času, můžete tuto aktivitu využít i bez projekce filmu.

Aktivita: Hněv pracujícího stíhá zrádce

Během procesu psali českoslovenští občané mnoho rezolucí. S nimi a s článkem z Rudého práva také žáci v aktivitě pracují a analyzují komunistickou propagandu. Pokud nemáte dostatek času, můžete v hodině pracovat jen s rezolucemi, nebo novinovým článkem.

Aktivita: Případ JUDr. Ludmila Brožová-Polednová

Během aktivity se žáci zamýšlí nad osobní vinou jednotlivých účastníků procesu a cvičí si své řečnické a argumentační dovednosti. Aktivita je vhodná spíše pro starší žáky (15+).

Komiks: Nepřemožená

Komiksové zpracování bylo poprvé publikováno v roce 1951 v USA a my ho nabízíme ke stažení. Můžete si ho také půjčit ve formě výstavy.

Doprovodné materiály:

Zákon č. 231 na ochranu lidově demokratické republiky, podle kterého byla většina politických vězňů souzena, článek z Rudého práva, rozhovor s Ludmilou Brožovou – Polednovou nebo dopisy, které Milada Horáková napsala v posledních třech dnech svého života.   

 
Další filmy: Únor 1948 a 50. léta 

 

Objednejte si: Z vězeňských spisů
 
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.