Pro vyučující

Chcete se blíže seznámit se základy metodiky využívání audiovizuálních materiálů ve výuce a další pedagogické praxi? 

Nebo si chcete naši metodiku připomenout a znovu více využívat?

Zajímají vás konkrétní témata a rádi se dozvíte, jak se k nim ve výuce více přiblížit?

Uvítáte inspiraci od kolegů a kolegyň nebo chcete s metodikou JSNS.CZ seznámit také budoucí pedagogy?

Využijte k tomu naši nabídku:

Zjistěte, proč a jak používají portál a metodiku ostatní vyučující.

Přihlaste se na aktuální semináře či konference.

Inspirujte se pro svou pedagogickou praxi doporučenými lekcemi, dalšími dokumentárními filmy a tipy.

Domluvte si s námi realizaci kurzu či semináře pro studenty vysokých škol.

Seznamte se se speciální nabídkou pro odborné školy a učiliště

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.