Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, ale navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že demokracie a svoboda není samozřejmost, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům dobu nesvobody přibližuje.

První republika

Ve dvacátém století žili naši předkové v několika státních útvarech. Zprvu byli obyvateli mnohonárodnostní říše rakousko-uherské, pak moderní demokratické republiky a později bohužel zažili i dva totalitní režimy – nacistický a komunistický. 

Filmy a aktivity, které vám v tomto bloku nabízíme, se vážou k československé první republice let 1918–1938. Na troskách monarchie vznikla parlamentní republika, která musela odolávat velmi nepříznivým okolnostem včetně světové hospodářské krize a nástupu nacismu. Filmy, které vám v jednotlivých lekcích nabízíme, pomohou vašim žákům poznat hlavní aktéry a události této doby.

Začínáme

Chcete ve zkratce přiblížit okolnosti rozpadu Rakouska-Uherska v kontextu I. světové války a zrod Československa jako moderní demokratické republiky? Představit svým žákům významné osobnosti, které pracovaly na domácím poli či v zahraničí na přípravách vzniku samostatného státu? Ukázat jim, jak probíhalo budování nového demokratického státu, a přivést je k zamyšlení nad otázkou, zda lze na tradice, které byly tehdy započaty, v dnešní době navázat?

  • Klíčová témata: 1. světová válka, zahraniční akce, TGM, československé legie, vznik republiky, demokracie
  • Časová náročnost: 1 vyučovací hodina
  • Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem zrodu samostatného Československa ve výuce začínáte. Zvolené téma přináší zcela zásadní informace k této přelomové události našich moderních dějin. Žáci se tak seznámí s dobovými filmovými záběry, fotografiemi a texty a zvolené aktivity je přivedou k zájmu o zdánlivě vzdálené, ale často stále aktuální problémy. Doporučujeme především pro základní školy.

Den, kdy vzniklo Československo (28. říjen 1918)

Stream.cz / Česká republika / 2010 / 4 min.

Krátká filmová koláž dobových záběrů a fotografií s komentářem, který shrnuje zásadní události vedoucí k vyhlášení samostatného Československa: zahraniční akci v čele s univerzitním profesorem T. G. Masarykem, činnost našich legií na válečných frontách, zhoršující se válečnou i politickou pozici Rakouska-Uherska a samotný proces vzniku nezávislého státu 28. října 1918.

Aktivita: Vznik ČSR: Staré jistoty a nová očekávání?

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad proměnou situace, rolemi a postavením jednotlivých skupin obyvatel, které se po roce 1918 ocitly v novém státě. Při práci s textem Ústavy z roku 1920 a vybranými právními normami žáci zároveň zjistí, jaká očekávání a představy provázely vznik první republiky. Žáci díky aktivitě poznají osobní příběhy na pozadí velkých dějin a porozumí emocím s nimi spojeným.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Stručné shrnutí příběhu Aloise Rašína (ukázka z knihy Pavla Kosatíka - Čeští demokraté)

Historický pramen: Lide československý (doslovný text provolání Národního výboru ze dne 28. října 1918)

Den, kdy vzniklo Československo (28. říjen 1918)

Krátká filmová koláž dobových záběrů a fotografií s komentářem, který shrnuje zásadní události vedoucí k vyhlášení samostatného Československa.

Zavřít

Prohlubujeme

Kdo byl Tomáš Gariggue Masaryk a jaký je jeho odkaz? V čem jsou některé jeho postoje a názory dnes stále aktuální? Jak ovlivňovaly dramatické dějinné události jeho soukromý život? Proč byla jeho pozice v období první republiky zcela výjimečná? Z jakých příčin chtěli vzpomínku na TGM vymazat nacisté a později také komunisté?

  • Klíčová témata: Tomáš Garrigue Masaryk, protirakouský odboj, zahraniční akce, čechoslovakismus, antibolševismus, prezident Osvoboditel
  • Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny
  • Je to úroveň pro vás, pokud: máte ideálně ve dvouhodinovce nebo semináři dostatek času věnovat se hlouběji osobnosti významného politika, myslitele a zakladatele našeho státu T. G. Masaryka. Po zhlédnutí filmového dokumentu (nebo vybrané pasáže) můžete se svými žáky pracovat s připravenými pracovními listy, které vycházejí z knihy Pavla Kosatíka. Nabízejí pět pohledů na Masarykovy základní aktivity či jeho postoje a názory a otevírají často provokativními otázkami prostor pro úvahy a živou diskusi.

TGM Osvoboditel

Věra Chytilová / Česká republika / 1990 / 60 min.

Dokument režisérky Věry Chytilové přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Formou dynamické koláže z dobových fotografií, stylizovaných záběrů, archivních materiálů a Masarykových vzpomínek představuje dobu jeho dětství a dospívání, období boje za svobodný stát, nástup do funkce, jeho veřejné vystupování i chvíle oddechu v rodinném kruhu. V závěru se seznámíte s autentickým vánočním projevem, ve kterém Masaryk apeluje na nutnost dělat rozumnou a poctivou politiku.

Aktivita: Pavel Kosatík - Jiný TGM (speciální pracovní listy)

Pět výukových materiálů vypracovaných na základě knihy Pavla Kosatíka Jiný T.G.M. (nakladatelství Paseka) nabízí žákům práci s autentickými historickými prameny a texty. Konkrétní témata se zaměřují na různé stránky Masarykovy osobnosti, jeho postoje a veřejné angažmá (TGM prezidentem / TGM a Slováci / TGM a předsudky vůči Židům / TGM a čeští Němci / TGM a Rusko).

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Stručné shrnutí příběhu T.G. Masaryka (ukázka z knihy Pavla Kosatíka - Čeští demokraté)

Historický pramen: První poselství presidenta československé republiky (22. 12. 1918)

TGM Osvoboditel

Dokument přibližuje život filozofa, politika a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Zavřít