Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, ale navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že demokracie a svoboda není samozřejmost, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům dobu nesvobody přibližuje.

Sametová revoluce

Konec vlády československých komunistů, která měla být dle jejich prohlášení „na věčné časy“, přinesla až sametová revoluce. Pro současnou mladou generaci jsou události dramatického roku 1989 u nás i ve světě už jen dávnou historií. Nenechte to tak a seznamte žáky vaší školy s atmosférou listopadových dní a s hlavními aktéry politického převratu, který pro naši zemi znamenal po dlouhých čtyřiceti letech návrat k demokracii. Jak řekl americký filozof španělského původu George Santayana: „Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat.“

Začínáme

Jak poslední rok komunistické diktatury mohl prožívat tehdejší středoškolák? S jakými nástrahami režimu musel počítat? Jak vnímal svět kolem sebe? Co vedlo k pádu komunistického režimu v Československu? Co předcházelo 17. listopadu 1989?

  • Klíčová témata: Pád komunismu, události roku 1989 v Československu, sametová revoluce očima středoškolačky, vycestování na západ, maturita, vojenská služba, branné cvičení, hledání zaměstnání, Palachův týden, Několik vět, zásah na Národní třídě, Václav Havel prezidentem ČSSR.
  • Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny (projekce + aktivita)
  • Je to úroveň pro vás, pokud: chcete žákům optikou středoškoláka představit pád komunismu v roce 1989 v širších dobových a historických souvislostech.

1989: Z deníku Ivany A.

Karel Strachota / Česká republika / 2014 / 42 min.

Snímek Karla Strachoty je syntézou skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

Aktivita: Tenkrát v roce ’89

Aktivita kopíruje průběh filmu, nutí žáky, aby si jednotlivé události dávali do souvislostí. Na základě seznámení s historickými událostmi v roce 1989 si uvědomí, že rok 1989 nebyl pouze 17. listopad. Smyslem aktivity je, aby si žáci uvědomili, že procesy vedoucí ke změně jsou řetězcem příčin, průběhu a následků jednotlivých událostí a vztahů.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Najděte si lidský příběh v blízkosti vašeho bydliště: prozkoumejte Mapu příběhů bezpráví!

Historický pramen: Dotazník k nástupu do zaměstnání.

Pusťte si film
1989: Z deníku Ivany A.

Originální filmová výpověď o době před 30 lety, obohacená animacemi a výraznou hudbou, je určena zejména mladé generaci.

Zavřít

Pokračujeme

Jaká životní přání měli mladí lidé na sklonku vlády komunistů v Československu? Co považovali za správné, co kritizovali? Jak trávili volný čas?  Byli spokojeni s politickým režimem a stavem společnosti? V čem se jejich pohled na svět lišil od současnosti?

  • Klíčová témata: život ve svobodné a nesvobodné společnosti, rozhodování jednotlivce, subkultury v období 80. let, lidské a partnerské vztahy, životní prostředí
  • Časová náročnost: 50 min. (minimálně) včetně projekce filmu
  • Je to úroveň pro vás, pokud: chcete žákům přiblížit myšlenkový svět mladých lidí na sklonku komunistického režimu. Je to úroveň pro vás, pokud se žáky rádi diskutujete o lidských právech, hodnotách a občanské společnosti.

Největší přání 1989

Jan Špáta / Česká republika / 1989, 2019 / 30 min.

Jaká měli největší přání mladí lidé v Československu v roce 1989? A co jim v té době nejvíce vadilo? Sestřih dokumentu Jana Špáty nás při hledání odpovědí zavede mezi metalové nadšence, pankáče, fotbalové fanoušky, folkaře, trampy, maturanty či čerstvě odvedené brance, které čekají dva povinné roky na vojně. Z pestré škály nejrůznějších názorů vysvítá, jak důležité byly pro většinu z nich hodnoty, jako je láska a pravda. „Člověk nemůže říct pravdu, aniž by se bál, že mu to někdo omlátí o hlavu.“ I takto popisují ve filmu mladí lidé stav společnosti v socialistickém Československu krátce před sametovou revolucí.

Aktivita: Naše největší přání

Aktivita vede žáky k uvědomění vlastních hodnot. Zároveň je učí pochopit přání a hodnoty lidí, kteří žili v Československu v době komunismu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Náčelník Velká huba aneb Kdo je Šimon Pánek (ukázka z knihy rozhovorů Davida Klimeše)

Historický pramen: Život za socialismu a dnes

Největší přání 1989

Jaká měli největší přání mladí lidé v Československu v roce 1989? A co jim v té době nejvíce vadilo? Sestřih dokumentu Jana Špáty hledá odpovědi na tyto a další otázky.

Zavřít

Prohlubujeme

Jakými změnami prošla naše země v prvních měsících po sametové revoluci? Jak se proměnila role prezidenta republiky, práce jeho kanceláře a jakou roli v tom sehrála výrazná osobnost dramatika, disidenta a politického vězně Václava Havla? Čeho chtěl v domácí i zahraniční politice dosáhnout a jak se mu podařilo konkrétní vize naplnit?

  • Klíčová témata: rok 1989, sametová revoluce, Václav Havel, Olga Havlová, obnovení demokracie, nastolení právního řádu, odsun sovětských vojsk
  • Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny
  • Je to úroveň pro vás, pokud: máte v semináři či dvouhodinovce chuť věnovat se více do hloubky tématu pádu komunistického režimu v Československu, prvním měsícům svobody a všem výzvám, které stály před novými nekomunistickými elitami. Můžete spolu se žáky rovněž přemýšlet nad tím, jak zásadně se liší role prezidenta v totalitním a demokratickém státě. Doporučujeme především pro střední školu. Zároveň vám doporučujeme projekci filmu 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponou, protože naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění, což si možná málo uvědomujeme a připomínáme. 

Václav Havel, Praha – Hrad

Petr Jančárek / Česká republika / 2009 / 57 min.

Dokument zachycuje důležité politické události a společenské změny spojené s obnovováním a upevňováním demokracie uvnitř země a její prestiže ve světě. Kromě politických událostí se věnuje i osobním příběhům prezidenta a lidí z jeho okolí, kteří přinesli do uzavřeného prostředí Pražského hradu jistou neformálnost a otevřenost. Dynamický snímek doplňují černobílé fotografie přibližující historické chvíle, kdy Československo shodilo ze svých zad komunistickou vládnoucí garnituru a vypravilo se otevřenými dveřmi do Evropy.

Aktivita: Václav Havel – nenápadný vizionář

Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské funkce v kontextu s proměnami probíhajícími v celé Evropě. Ideální pro dvouhodinovku včetně projekce.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Prezident mnoha tváří (ukázka z knihy Pavla Kosatíka - Čeští demokraté)

Historický pramen: Vystoupení Václava Havla v americkém kongresu (1990)

Václav Havel, Praha – Hrad

Snímek se kromě politických událostí věnuje také osobním příběhům Václava Havla a lidí z jeho okolí, kteří přinesli do uzavřeného prostředí Pražského hradu jistou neformálnost a otevřenost.

Zavřít