Rozhovor

Proč věci kupovat, když si je můžeme na chvíli půjčit?


Název projektu: Library of Things Prague

Kde vznikl: Praha

Jak o něm víme: nominace na Cenu Gratias Tibi 2018


Knihovny věcí jsou pro všechny, kdo potřebují na omezenou dobu nějakou věc, a nechtějí ji přímo kupovat. Pět nadšenců se inspirovalo v zahraničí a v roce 2017 založili českou Library of Things Prague. Sídlí v centru Prahy v unikátním Kampusu Hybernská, kde si magistrát a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy daly za cíl propojit kreativitu, umění a akademický svět. Jak to celé funguje, nám přiblížila členka týmu Lenka Chocholoušková.

Jak to bylo na začátku? Byl to nápad vás všech?

Kolega Petr dal loni v lednu na svůj profil video o knihovně věcí. Už tehdy se jednalo o celosvětové hnutí. Holandská pobočka dokonce sepsala manuál s různými radami. Kromě mě to zaujalo ještě další tři lidi. Sešli jsme se a založili spolek. Název jsme ponechali anglický, aby každý hned věděl, o co se jedná. Hybnou myšlenkou našeho projektu bylo sdílení věcí, ale také sdílení různých nápadů.

Takže si můžu půjčit něčí nápad?

Půjčit ne, můžeš ho ale sdílet. Naším záměrem bylo kromě půjčování věcí vytvořit také místo, kde se budou lidé setkávat a kde se budou pořádat různé zajímavé workshopy. Na tenhle areál jsme měli fakt štěstí – zapadal do naší myšlenky a zároveň i my jsme zapadali sem.

O jaká témata ve workshopech jde?

Nedávno jsme tady u nás vyráběli skleničky z lahví nebo jsme si vyzkoušeli marbling čili mramorování – tradiční tureckou techniku malování na vodní hladinu. Pak jsme pořádali workshopy na dvorku
a taky ve větším prostoru vedle kavárny, kde si lidé mohli vyrobit například adventní věnce.

Máte všechny věci na půjčení tady v knihovně?

Ne, ještě máme nějaké věci ve skladu. Hlavně ty větší, ale taky třeba zimní potřeby. Půjčování hodně ovlivňuje roční období. Třeba v létě si lidé často půjčovali stany. V zimě se jim zřejmě moc sportovat nechtělo a chodilo jich méně.

Jak funguje samotné půjčování?

Kompletní nabídka knihovny věcí je k vidění na našem webu v sekci katalog, kde si zájemci mohou konkrétní předmět online zarezervovat. Je zde také uvedena cena za týdenní vypůjčení, ke kterému se připočítává vratná záloha. O členství jako v běžné knihovně zatím jen přemýšlíme. Zavedeme ho asi až v momentě, když pocítíme o členství většinový zájem a budeme mít ještě širší nabídku věcí k půjčování.

Co plánujete dál?

Myslím, že v Praze se koná hodně akcí. Plánujeme proto knihovnu věcí spíše rozšířit do dalších měst v republice. Tím nechci říct, že to musíme dělat přímo my. Všichni pracujeme a knihovnu věcí děláme ve svém volném čase. Spíše rádi pomůžeme se založením dalším nadšencům a šiřitelům myšlenky sdílení.


LENKA CHOCHOLOUŠKOVÁ (28)

Lenka vystudovala Hospodářská hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze a pokračovala antropologií na Univerzitě Karlově. Během studia se věnovala různým neziskovým projektům. Nyní pracuje jako průvodkyně v ScioŠkole. Kromě toho ráda chodí a leze po horách.


Autor textu: Jakub Pavlovský

Editorka: Kateřina Čížková

Foto: Jakub Pavlovský