Světově

Jednoduše a levně. I tak lze proměňovat africkou společnost


Název projektu: Rovnoprávné menstruační hnutí

Kde vznikl: Uganda


Menstruace je nepříjemná snad pro každou ženu. Pokud jste ale navíc žena bez domova, která nemá peníze na vložky, žena ve vězení, která jich má stále nedostatek, nebo dívka, jejíž rodina si nemůže takové výdaje dovolit, menstruace se stává nejen nepříjemnou, ale přímo zničující. Tato myšlenka je podstatou tzv. rovnoprávného menstruačního hnutí. Dokud se nezajistí všem ženám přístup k hygienickým potřebám, které jim zaručí důstojnost, nemůže dle názoru hlavních představitelek existovat rovnoprávnost.

Čtrnáctiletá Dorcus a jedenáctiletá Esther pocházejí z Ugandy. Žijí na venkově se svými rodiči a sourozenci v domcích postavených z bláta a dřevěných tyčí. Mají štěstí, protože chodí do školy, kde pracují s počítači, vybírají si knihy z dobře zásobené knihovny, hrají si na hřišti a mají přístup k hygienickým potřebám. To je odlišuje od ostatních sester a většiny žen z vesnice.

Mnoho žen a dívek v rozvojových zemích nemá přístup k hygienickým potřebám. Často využívají alternativy jako popel a hadry. Ve východní Africe se používají také banánová vlákna, která však nejsou hygienická, a navíc často ani nefungují.

Některé dívky, které mají obtížný přístup k vložkám a tamponům, z tohoto důvodu v době menstruace zanedbávají výuku. Tato skutečnost je může přivést až k ukončení školní docházky. „Chceme dívkám umožnit studium, protože chceme vidět změnu v naší společnosti,“ říká Dorcus. „Pokud dívky do školy chodit nebudou, nenastane žádná změna. Když je budeme povzbuzovat, aby kvůli této „maličkosti“ nevynechávaly školu, pak se společnost změní.“

Sestry se rozhodly jít změně naproti. Nejprve prodejem vlastnoručně vyráběných šperků získaly peníze na materiál na výrobu vložek. Následně daly dohromady skupinu studentů a zaměstnanců školy. Společnými silami zorganizovali sérii workshopů pro dívky z různých škol v regionu a pro ženy z vesnice. Účastnice se na workshopech naučí vyrobit si jednoduchým způsobem vlastní vložky s otvorem pro kousek absorpčního ručníku, který lze snadno vyndat a vyčistit. Kromě toho, že jsou levnější než kupované vložky, jsou hygienicky bezpečnější. Dorcus a Esther věří, že když naučí deset žen, jak si vyrobit potřebné pomůcky, pak to každá ve své komunitě naučí dalších deset žen… Tímto způsobem se myšlenka postupně rozšíří po celé Ugandě.


Autor textu: Jakub Pavlovský

Editorka: Kateřina Čížková

Foto: Kate Lord pro Glamour