Příběh

Nestát stranou


Název projektu: Duhovka

Kde vznikl: Praha, Gymnázium Jana Nerudy

Jak o něm víme: účast v projektu Kdo jiný?


Tereza a Veronika z Gymnázia Jana Nerudy rozjely projekt Duhovka. Aktivně se snaží zlepšit informovanost studentů a dalších lidí o problematice LGBTQ+. (LGBT je zkratka, kde L = lesbian, G = gay, B = bisexual, T = transgender, Q = questioning, + = ostatní typy sexualit, jako například asexuálové – pozn. red.) Jejich cílem proto bylo vytvořit na škole bezpečné prostředí, kde budou moct sdílet názory. „Chtěly jsme, aby se o LGBT více mluvilo. Tohle téma je nám totiž blízké. Známe spoustou lidí, kteří jsou součástí nejrůznějších menšin. Ostatně stejně jako my samy,“ popisují důvod založení Duhovky.  

S oběma studentkami jsme se ve společnosti Člověk v tísni seznámili v rámci projektu Kdo jiný?, do kterého se s Duhovkou zapojily. Ukázaly nám v praxi, jak mladí lidé mohou významně ovlivňovat prostředí kolem sebe. V jejich případě bylo rozhodující mít navíc velké odhodlání. Jejich aktivity totiž doprovázely na začátku nesnáze.

„Snažily jsme se na naší škole vytvořit debatní koutek bez nenávisti. Mohl by tam přijít kdokoli, kdo by respektoval jeho pravidla. Diskutovali bychom tam o současných tématech týkajících se LGBTQ+ komunity. Bohužel nám vedení nevyšlo vstříc a náš koutek nebyl založen,“ popisují počáteční komplikace. 

Tereza s Veronikou nepolevily a vystoupily s Duhovkou několikrát na škole. Prezentaci měly také před nacpanou třídou, kde bylo přes 70 posluchačů studentské konference. Postupně se k nim začali přidávat další spolužáci. „Byla nám povolena prevence proti homofobii. Šlo o jednorázovou přednášku, kde vystoupil pan Lukáš Kohoutek z organizace Jules a Jim a my spolu se skupinou dalších studentů. Samotnou přednášku považujeme za úspěch a krok kupředu, co se tolerance a respektu týče,“ říká Tereza s Veronikou. V následujících letech chtějí pokračovat v dalších aktivitách šířících toleranci.

Po celou dobu pomáhá studentkám učitelka Šárka Coufalíková. Proč se zapojila aktivně do Kdo jiný? a stala se garantem Duhovky? „Chtěla jsem se studenty pracovat na problému, který je zajímá. Je fajn vědět, že něco můžete změnit. Nestát stranou. Nespokojit se jen s tím, že se díváte a mluvíte o tom, že něco nejde. Je potřeba aktivně něco dělat.


Autor textu: Jakub Pavlovský

Editorka: Kateřina Čížková

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.