Skončily Týdny mediálního vzdělávání. Zapojilo se 150 škol, celkem proběhlo přes 100 akcí na školách a v redakcích

20.6.2023 / Mediální vzdělávání

Skončil sedmý ročník Týdnů mediálního vzdělávání. Do projektu, který pořádáme s cílem rozvíjet mediální gramotnost žáků a studentů na českých školách a zároveň šířit povědomí o možnostech mediálního vzdělávání v Česku, se v letošním ročníku zapojilo přes 150 českých škol v 84 městěch a skrze ně přes 4000 žáků a studentů. Proběhlo 67 debat na školách, 18 exkurzí v redakcích mediálních domů a také 17 ukázkových hodin a projektových dní na středních odborných školách a učilištích.   

Vyučující jsme spolu s žáky a studenty během Týdnů mediálního vzdělávání seznámili s novinkami na našem portále a novými materiály do výuky. Konkrétně s novými výukovými plakáty 5 klíčových otázek, lekcí Co si myslíme, že si myslí odborníci (a jak se pleteme) a videem Proč a jak tiká TikTok. Pro střední odborné školy a učiliště jsme připravili speciálním nabídku na uspořádání ukázkové hodiny nebo celého projektového dne s návštěvou novináře přímo na půdě školy. 

  • Výukové plakáty 5 klíčových otázek: každý z pěti výukových plakátů podrobněji představuje jednu z pěti klíčových otázek: KDO, CO, KOMU, JAK, PROČ. Ty je vhodné si pokládat při analýze rozličných mediálních sdělení a hodnocení jejich důvěryhodnosti. Plakáty jsou určené především začátečníkům či žákům nižších ročníků základních škol, kteří se s metodikou 5 klíčových otázek teprve seznamují.
  • Video Proč a jak tiká TikTok jsme natočili spolu s experty na kybernetickou bezpečnost, organizacemi Sinopsis a Replug me. Vysvětlujeme v něm, proč je TikTok pro mladé lidi tak lákavý, v čem se liší jeho dvě verze, čím Číně za užívání TikToku platíme a především to, proč by nás to všechno mělo zajímat.
  • Lekce Co si myslíme, že si myslí odborníci (a jak se pleteme): Dělat informovaná rozhodnutí je v současné době, přeplněné údajně podloženými fakty a informačními zdroji, stále obtížnější. Nová lekce prostřednictvím unikátní české studie ukazuje, že univerzálním lékem na tento chaos jsou jasně formulovaná fakta a adekvátně zastoupený hlas odborníků v mediálních výstupech.
  • Ukázkové hodiny a projektové dny pro střední odborné školy a učiliště: studenti středních odborných škol a odborných učilišť vykazují dlouhodobě ve srovnání se svými vrstevníky horší výsledky ve výzkumech úrovně mediální gramotnosti a jsou tak více zranitelní vůči dezinformacím a dalším hrozbám. V letošním ročníku Týdnů mediálního vzdělávání jsme proto právě pro tyto školy připravili speciální nabídku, která jim pomůže při zavádění mediálního vzdělávání. O nabídku projevilo zájem přes 30 středních odborných škol a učilišť.

Debaty s novináři a exkurze

Během Týdnů mediálního vzdělávání měli vyučující se svými třídami možnost zapojit se do uspořádání debat s novináři na půdě školy. O žurnalistické práci, co obnáší, jak vypadá novinářův den, co se stane, když někdo odřekne rozhovor, o meziredakční spolupráci, investigativně nebo třeba i o známých mediálních kauzách si s žáky a studenty napříč republikou povídalo přes 60 členů redakcí České televize, České tiskové kanceláře, Deníku, Deníku N, serveru Hlídací pes, magazínu Reportér, týdeníku Respekt, redakce Seznam Zprávy, a to včetně svých šéfredaktorů a jejich zkušených kolegů.

Další fotografie z debat a exkurzí

Začátek Týdnů mediálního vzdělávání jsme odstartovali se streamovanou debatou na téma Kvalitní žurnalistika v době umělé inteligence. Téma probírali s moderátorem Michaelem Rozsypalem hosté Lenka Kabrhelová ze Seznam Zpráv, Petr Koubský z Deníku N a Radka Matesová Marková z České tiskové kanceláře. 

Podívat se na záznam debaty

Pro pedagogy jsme také uspořádali závěrečný vzdělávací seminář Týdnů mediálního vzdělávání. Během něj mohli vyučující debatovat s Michalem Bauerem z CERGE-EI o výzkumu ohledně vlivu médií na veřejné mínění, o (ne)shodách odborníků a s novinářem Václavem Moravcem o jeho zkušenostech s výběrem expertů vyjadřujících se k odborným tématům a o falešném vyvažování v médiích.

Fotogalerie ze závěrečného semináře

Jak se neutopit v záplavě informací?

Týdny mediálního vzdělávání jsou také osvětová akce. Na nutnost posuzování důvěryhodnosti všech mediálních sdělení v každodenním životě jsme proto poukazovali v mediální kampani, která byla k vidění v Praze (na nádražích, samostatně stojící CLV plakáty, rámečky v metru a u eskalátorů v metru na stanici Národní třída) a dalších 13 městech České republiky (na nádražích a volně stojících CLV plochách umístěných v blízkosti škol a kulturních zařízeních) a v online prostoru (bannery na webech seznam.cz, seznamzpravy.cz, novinky.cz a super.cz a kampaň na sociálních sítích).

V kampani jsme upozorňovali na jednoduchý nástroj kritického myšlení: 5 jednoduchých otázek: KDO? CO? KOMU? JAK? a PROČ?. Jde o postup, kterým se dá kriticky rozebrat a posoudit jakékoliv textové, audovizuální či jiné sdělení. Stejně jako další metody založené na kladení otázek, zůstává tato metodika aktuální bez ohledu na měnící společenské prostředí, technologický pokrok a nové mediální nástroje


Shrnutí všech proběhlých akcí

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.