Jak se neutopit v záplavě informací? Pokládejte si otázky

Ztrácíte se v záplavě informací, která na nás každodenně proudí ze všech stran? Reklamy, zprávy, sociální sítě, notifikace na mobilech a dalších zařízeních, ... Nevíte, kterým sdělením můžete věřit a u kterých naopak zvýšit ostražitost?  

Abychom se v moři informací neutopili a dokázali kriticky uvažovat nad tím, co dennodenně skrze různorodá média konzumujeme, mohou nám být nápomocné nástroje kritického myšlení. Díky nim můžeme posuzovat důvěryhodnost textů, videí, fotografií, ... zkrátka všech mediálních sdělení, a to skrze odpovědi na 5 jednoduchých otázek: KDO? CO? KOMU? JAK? a PROČ?.

KDO, CO, KOMU, JAK a PROČ

Zodpovídání 5 klíčových otázek je jednoduchý postup, kterým se dá kriticky rozebrat a posoudit jakékoliv textové, audovizuální či jiné sdělení. Stejně jako další metody založené na kladení otázek, zůstává tato metodika aktuální bez ohledu na měnící společenské prostředí, technologický pokrok a nové mediální nástroje. Pokud chcete rozvíjet svou mediální gramotnost, nebo mediální gramotnost dětí, rodičů či přátel, je to ten "pravý konec", za který vzít.  


KDO?

 • Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? Je důvěryhodný a nezávislý?
 • Má dostatečnou odbornost?
 • Jaké informace o něm lze dohledat?
 • Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení?
 • Jsou fakta, která autor uvádí, podložena důkazy?


CO?

 • Co je obsahem sdělení?  

 • Co z toho jsou fakta a co názory?

 • Jak můžeme uvedené informace ověřit? Jaké jsou uvedeny zdroje?

 • Jaké informace ve sdělení chybí?

 • Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny? 


KOMU?

 • Jaké cílové skupině je sdělení určeno?  

 • Jakým způsobem se sdělení k příjemcům dostává a jak se případně dále šíří? 

 • Jak může sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců? 


JAK?

 • Jak se sdělení snaží upoutat pozornost?

 • Jsou v něm použité manipulativní techniky nebo zkreslení skutečnosti? 

 • Jaký je jazyk a audiovizuální forma sdělení a proč? 

 • Jaké emoce může sdělení v příjemcích vyvolat a proč? 


PROČ?

 • Proč bylo sdělení vytvořeno?  

 • Jakou měl autor motivaci k vytvoření sdělení?  

 • Kdo (kromě autora) má ještě ze sdělení prospěch či užitek? 

Podrobnější vysvětlení jednotlivých otázek

Další tipy a použití ve výuce

S nástrojem 5 klíčových otázek pracuje už dlouho řada vyučujících využívajících materiály Jednoho světa na školách. Oceňují na něm jednoduchost, univerzálnost, možnost přizpůsobit jej úrovni znalostí žáků a aktuálnost. Díky 5 klíčovým otázkám mohou ve třídě podrobit analýze každý z mediálních výstupů.  

Příklady analýz mediálních sdělení 


Zajímají vás další praktické tipy, jak se zorientovat ve světě médií? Podívejte se na naši sérii Kovyho mediální ring, ve kterém YouTuber Karel "Kovy" Kovář rozebírá každou z pěti výše položených otázek, ale také přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. 

Kovyho mediální ring


Jednoduchou metodickou koncepci 5 klíčových otázek představujeme vyučujícím také skrze novou sadu výukových plakátů, kterou zdarma distribuujeme školám přihlášeným do letošního ročníku Týdnů mediálního vzdělávání. I letos je pořádáme s cílem rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů základních a středních škol v celé České republice. 

Partneři Týdnů mediálního vzdělávání 2023

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.