Projektový Den mediální gramotnosti - tipy k organizaci 

Hledáte program, který bude žáky bavit a který jim umožní proniknout hlouběji do mediálních témat? Uspořádejte pro ně projektový Den mediální gramotnosti, v datu, které si sami vyberete. Nabízíme Vám výukový formát, který jsme otestovali na desítkách středních škol a praktické tipy k organizaci pro prezenční i distanční výuku. Projektový den je vhodný pro žáky 8. a 9. tříd žáků základních škol a pro středoškoláky. 

Jaké téma zvolit? 

Důležitou součástí Dne mediální gramotnosti je debata s odborníkem  k danému tématu. Nejvíce se nám osvědčilo věnovat se tématu zpravodajství a jako hosta pozvat novináře, který s žáky sdílí své zkušenosti a pohled do zákulisí fungování médií, což je něco, o čem žáci často nikdy dříve nepřemýšleli a nedokázali si to zcela představit. Zároveň je to velmi důležité téma, neboť média jsou pro většinu lidí hlavním zdrojem informací o dění u nás i ve světě. 

Doporučená struktura Dne mediální gramotnosti k tématu zpravodajství

 1. otevření tématu + projekce filmu Mimořádná zpráva + reflexe emocí žáku45 min.
 2. debata s hostem novinářem – 45–90 min
 3. doprovodné aktivity k tématu zpravodajství 45–90 min., tj. celkem 3–5 vyučovacích hodin v návaznosti na Vaše preference a možnosti u Vás ve škole

Tipy k organizaci

Obecně platné 

 • Uspořádejte Den mediální gramotnosti vždy pouze pro jednu třídu, resp. 25-30 žáků, aby mohl být program dostatečně interaktivní í a aby byl prostor k aktivnímu zapojení všech žáků.

 • Vyberte vhodný termín pro realizaci (např. ve "volnějších dnech" před Vánoci, po uzavření pololetních známek, na konci školního roku ...) a domluvte se na něm s ostatními kolegy ve škole. 
 • Pozvěte s dostatečným předstihem na tento termín hosta novináře. Doporučujeme oslovit novináře z médií veřejné služby (tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře), kteří musí dodržovat nejpřísnější etické standardy. Výhodou také je, že mají redaktory i v regionech. Můžete pro inspiraci nahlédnout, kteří novináři v minulosti jezdili debatovat do škol v rámci Týdnů mediálního vzdělávání.
 • Pokud je to ve Vašich možnostech projděte s žáky před samotným projektovým dnem audiovizuálními lekcemi Kovyho mediální ring, které jsou dobrým úvodem do mediálního vzdělávání.
 • Řekněte žákům předem, který host přijde a nasdílejte jim jeho/její poslední mediální výstupy, aby žáci měli lepší představu o jeho/její práci a mohli už dopředu promýšlet své otázky. 
 • Představte žákům strukturu projektové dne a společná pravidla, která chcete, aby během něho dodržovali. 
 • Popište hostovi blíže svou třídu, zejména co se týče jejich mediálních znalostí a toho, do jaké míry jsou zvyklí komunikovat a interagovat s cizími lidmi. Domluvte se s ním/ní, zda bude chtít promítat nějaké audiovizuální materiály a kolik času bude na debatu vyhrazeno. 
 • Pokud Vás zajímá jiné mediální téma než zpravodajství (např. sociální sítě, reklama, dezinformace) a máte tip na dobrého hosta, tak projektový den lze samozřejmě uspořádat i k němu. 

 

V případě prezenční výuky

 • Zašlete hostovi podrobnosti k místu konání, kde bude debata probíhat. 
 • Před samotným dnem D si vyzkoušejte techniku na promítání filmu Mimořádná zpráva a připravte si doprovodné materiály k tématu (viz bod 3. v doporučené struktuře)

V případě distanční výuky

 • Vyzkoušejte si předem sdílení videa se zvukem (film Mimořádná zpráva) v programu, který využíváte, případně také rozdělování žáků do skupin, pokud chcete, aby v nich žáci někdy v průběhu projektového dne pracovali.
 • Domluvte se s žáky, ať mají všichni, kdo mohou zapnuté webkamery a pracují ze stolního počítače (ne z telefonu).
 • Pro získávání zpětné vazby od žáků (k reflexi emocí po filmu, nebo např. zaznamenávání otázek na hosta) se vyučujícím, s nimiž spolupracujeme, osvědčily zejména tyto nástroje: MentimeterPadlet nebo Jamboard. Využít lze také "klasické sdílené" dokumenty, google formuláře nebo funkcionality video komunikačních platforem (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet apod.). Vycházejte z platforem, které u Vás ve škole používáte a s nimiž máte Vy nebo Vaši kolegové, kteří Vám mohou poradit, dobrou zkušenost.
 • Zašlete hostovi novináři s předstihem link na platformu, přes níž by se měl připojit spolu se všemi potřebnými technickými instrukcemi.

V návaznosti na zkušenosti ze dvou koronavirových vln a dlouhodobě zavřených škol jsme připravili doporučení k distanční výuce, tj. komplexní souhrn obecných pedagogických doporučení, či tipů, návodů a rad, jak na technické zabezpečení online výuky.

 

Už u Vás Den mediální gramotnosti proběhl?

Skvělé, že se Vám (nebo Vašim kolegům) ho povedlo zorganizovat. Jak probíhal? Jaké byly reakce žáků? Plánujete ho v budoucnosti zopakovat? Podělte se s námi o svou zkušenost. Pište nám na mv@jsns.cz