Stav výuky mediální výchovy na středních školách 

Vyučující považují mediální výchovu za důležitou, narážejí ale při její výuce na mnoho překážek a nedostatečnou podporu. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi 218 vyučujícími mediální výchovy.

Rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje většina vyučujících za důležité. Výuka mediální výchovy formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, však způsobuje, že na tento předmět nezbývá mnoho času. Další překážkou, na kterou vyučující narážejí, je nedostatek kvalitních materiálů nebo pocit, že veřejnost vnímá mediální výchovu jako kontroverzní – s tím souhlasilo 83 % vyučujících. 

Přečtěte si závěrečnou zprávu z výzkumu, která shrnuje všechny výsledky. Nabízí odpovědi na otázky jako: Kolik času vyučující mediální výchově věnují? Jaká témata považují za nejdůležitější? Jakou podporu by uvítali? Ale i z jakých zdrojů čerpají nejčastěji informace a jakým médiím důvěřují

Dotazníkové šetření realizoval Jeden svět na školách ve spolupráci s agenturou MEDIAN. Navazuje na loňský výzkum Výuka mediální výchovy na středních školách, ve kterém byli osloveni ředitelé škol. Výzkum mezi vyučujícími mapuje situaci na školách detailněji a odkrývá potřeby těch, kteří žáky s mediálními tématy seznamují. 

Část otázek byla identická s těmi v reprezentativním výzkumu středoškoláků, který proběhl loni na podzim. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.