Týdny mediálního vzdělávání – Na pravdě záleží

Připadá vám důležité, aby vaši žáci přemýšleli kriticky a orientovali se ve světě médií? Nabízíme příležitost, jak jejich mediální gramotnost posílit. Zapojte se s vaší školou do Týdnů mediálního vzdělávání - debatujte s novináři a mediálními odborníky, promítněte film nebo uspořádejte workshop.

Od 22.5. do 30.6.2017 pořádáme akci TÝDNY MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ s podtitulem Na pravdě záleží. Základním a středním školám po celé České republice nabídneme projekce dokumentárních filmů, debaty s novináři a mediálními odborníky a workshopy. 

Všechny zapojené školy mohou využít některou z více než dvaceti audiovizuálních lekcí a další didaktické materiály na portálu JSNS.CZ, které jsou určené k rozvoji kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů. Vyučujícím ze zapojených škol dále zdarma poskytneme sadu textů pro detailnější studium vybraných mediálních témat, zejména dezinformací a fake news, a zpracované analýzy mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek

Program zveřejníme v druhém květnovém týdnu, kdy se zároveň spustí přihlašování na jednotlivé debaty a workshopy.