Celoroční kurz pro vyučující 2018/2019

Vyučujícím z pražských škol jsme nabídli možnost zúčastnit se ve školním roce 2018/2019 celoročního kurzu mediálního vzdělávání v rozsahu 40 hodin.

Bezplatný kurz běžel od října 2018, skládal se z celkem osmi odpoledních seminářů a vedli ho zkušení lektoři. Semináře probíhaly vždy od 13:00 do 17:30 hod. (kromě kratšího úvodního) v měsíčních intervalech.

Témata jednotlivých seminářů vycházely z naší metodiky 5 klíčových otázek a nové metodické publikace, a konkrétně se týkaly například fungování médií, zpravodajství, sociálních bublin, reklamy nebo fenoménu youtuberingu. Účastníci kurzu jako jedni z prvních shlédli nová mediálně-vzdělávací videa s youtuberem Kovym, dále se zabývali praktickou analýzou mediálních sdělení a pracovali s novými AV lekcemi a materiály. Na seminářích nechyběli ani hosté z oboru: novináři a zástupci tištěných, televizních a online médií a další mediální odborníci. V navazující části kurzu probíhaly konzultace, ukázkové hodiny a závěrečná hodina přímo na školách. Vyučující také navštívili dvě vybrané redakce (Česká televize a týdeník Respekt) a zúčastnili se konference (Ne)sledujeme každé vaše kliknutí.

 

Kurz byl bezplatný s kapacitou 25 míst. Každý účastník obdržel materiály včetně metodické příručky.

 

Děkujeme za zájem.

 

 

Projekt Být v obraze – propojení multikulturní a mediální výchovy, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.