Celoroční kurz pro vyučující 

Vyučujícím z pražských škol nabízíme možnost zúčastnit se ve školním roce 2018/2019 celoročního kurzu mediálního vzdělávání v rozsahu 40 hodin.

Bezplatný kurz poběží od října 2018, bude se skládat z celkem osmi odpoledních seminářů a bude veden zkušenými lektory. Semináře budou probíhat vždy od 13:00 do 17:30 hod. (kromě kratšího úvodního) v následujících termínech:

  • středa 3. 10. 2018
  • úterý 23. 10. 2018
  • středa 21. 11. 2018
  • úterý 11. 12. 2018
  • úterý 15. 1. 2019
  • středa 6. 2. 2019
  • úterý 12. 3. 2019
  • středa 3. 4. 2019

Témata jednotlivých seminářů vycházejí z naší metodiky 5 klíčových otázek a nové metodické publikace, a konkrétně se týkají například fungování médií, zpravodajství, sociálních bublin, reklamy nebo fenoménu youtuberingu. Účastníci kurzu jako jedni z prvních shlédnou nová mediálně-vzdělávací videa s youtuberem Kovym, na programu dále budou praktické analýzy mediálních sdělení, práce s novými AV lekcemi a materiály (promítání filmů, zkoušení aktivit, reflexe emocí) a v neposlední řadě individuální příprava do hodin. Na probírané téma vždy promluví i hosté z oboru: novináři a zástupci tištěných, televizních a online médií a další mediální odborníci. V navazující části kurzu budou probíhat konzultace a ukázkové hodiny (3-4/2019) a závěrečná hodina (6/2019) přímo na školách. Účastníky čeká také návštěva vybrané redakce (4-5/2019). Kurz bude ukončen slavnostní vernisáží výstavy (6/2019).

Kurz je bezplatný a kapacita je 25 míst. Každý účastník obdrží materiály včetně metodické příručky.

Děkujeme za zájem, kapacita kurzu byla naplněna.