Každý máme rodinné příběhy

Do projektu Příběh mojí rodiny se jako vyučující můžete kdykoliv se svými žáky pustit samostatně – s využitím naší metodiky, která je vám volně k dispozici. V metodice najdete praktické rady a doporučení, jak dětem představit principy projektu a vtáhnout je i (pra)rodiče do dění. Součástí materiálů je i šest audiovizuálních lekcí obsahujících film a doprovodné materiály, které můžete využít jak hned ve výuce po projekci filmu, tak pro domácí práci žáků (žáci o tématu diskutují doma s rodiči).

Výuková sada audiovizuálních lekcí zahrnuje všech šest průřezových témat:

  • osobnostní a sociální výchova
  • výchova demokratického občana
  • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • multikulturní výchova
  • environmentální výchova
  • mediální výchova

 

Podívejte se na přehled filmů a doprovodných aktivit:

Žirafa v nesnázích

Tento animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík. Během aktivity Mapa kořenů života, budou děti pátrat po svých rodinných kořenech, budou zjišťovat, odkud pocházejí jejich předkové a kam se stěhovali a z jakých důvodů.  Během aktivity vznikne velká třídní mapa, kam děti budou moci svá pátrání zakreslit.

Kde si máme hrát

Film „Kde si máme hrát“ ukazuje skupinku dětí z Řecka, kterým v jejich okolí chybí hřiště a rozhodnou se ho vybojovat u samého starosty. Po projekci filmu budou děti hledat možnost jak něco malého ve svém okolí vylepšit. Budou doma zjišťovat, co chybí jejich rodičům a nakreslí si společný obraz svého okolí. Děti si uvědomí, že každá generace i každý z nás vnímá naše okolí jiným způsobem.  Děti se společně ve třídách zamyslí, co malého můžou změnit a s pomocí rodin a školy se o to pokusí.

Z kola ven – Jan a Josefína

Snímek je o dvou sourozencích, starší Josefína má Downův syndrom a chodí o pár ročníků níž, než její vrstevníci.  Mladší Jan má zase nadprůměrné IQ a chodí o dva ročníky výš, aby se ve třídě nenudil. Během filmu se žáci dozvídají o mentálním postižení a uvědomují si rozdíly mezi dětmi ve škole. Děti si během projektu udělají mini průzkum a budou zjišťovat, jak se žilo dětem s poruchou učení či se zdravotním postižením v minulosti, jak se mění přístup ke vzdělání dnes.

Asociální síť

Kyberšikana je novodobý pojem pro virtuální šikanu, která je v dnešním online světě stále častější. Film ukazuje, jak jednoduché je zneužít informací uvedených na internetu a jak obtížné je se proti takovému zneužití bránit. Žáci si rozpracují své vlastní desatero chování na internetu, uvědomí si, jak jednoduše se dají zneužít informace, které poskytujeme veřejnosti. Děti si můžou připravit prezentaci, kterou pak v rámci projektového dne představí svým rodičům.

Moje sousedka

Film moje sousedka stojí na vtipném srovnání domácích zvyků dvou sousedek a ukazuje, jak i drobná opatření šetří energii a peníze. Děti se společně s rodinou zamyslí, jak šetrně se chovají v domácnosti a najdou možné úspory energií. 

Pasažér

Sociální spot ukazuje, jak je jednoduché odsoudit člověka podle vzhledu či barvy kůže aniž bychom o něm cokoliv věděli. Děti si vyzkouší, jak pracovat s předsudky a budou rozvíjet empatii a respekt k druhým.