Mapa lekcí

K rodinné tematice projektu Příběh mojí rodiny nabízíme 13 audiovizuálních lekcí, ke každé jsou připraveny výukové aktivity, informační texty v podobě otázek a odpovědí a další doporučené materiály.  

Pro snadnější orientaci jsme pro vás vytvořili přehled lekcí a aktivit. U aktivit lekcí je uvedena jejich délka a krátký popis, který vám pomůže vybrat pro vás tu nejvhodnější.

Pro zobrazení aktivit a doprovodných materiálů se prosím přihlašte ke svém účtu na JSNS.CZ.


GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přejít do okruhu

Farídulláh má dnes volno 

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán,...
Rozbalit

Farídulláh má dnes volno 

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min.

TÉMA: ChudobaDětská práceRodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si význam vzdělání z hlediska kvality budoucího života
 3. mít povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích

AKTIVITY:

Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku).

Aktivita v první části reflektuje emoce, které film vyvolává, a v druhé části pak vede žáky k přemýšlení nad tím, jaké možnosti mají v porovnání s dětmi z chudých částí světa.

Aktivita vede žáky ve skupinách k pojmenování rozdílů mezi přáními a realitou života hlavního hrdiny filmu a hledání jejich příčin.

Žáci prostřednictvím aktivity kriticky zhodnotí svoje domácí povinnosti a porovnají je s povinnostmi hlavního hrdiny filmu. Zároveň reflektují své možnosti v porovnání s ním.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, dětská práce, školní docházka v Afghánistánu)

Zavřít

×

Leilina melodie 

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán,...
Rozbalit

Leilina melodie 

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.

TÉMA: Gender, rovnost pohlavíChudobaKrizové oblastiRodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

Zavřít

×

Žirafa v nesnázích 

Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12...
Rozbalit

Žirafa v nesnázích 

Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min.

TÉMA: Globální rozvojové vzděláváníNedemokratické režimyMigrace

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. chápat důvody migrace a širší souvislosti života imigrantů
 2. nebýt lhostejný k lidem v obtížné situaci
 3. respektovat odlišné kultury a tradice

AKTIVITY:

Žáci se prostřednictvím aktivity učí rozumět gestům a symbolům v nonverbální komunikaci. Na tuto aktivitu lze plynule navázat dalšími aktivitami v této lekci.

Žáci reflektují, co pro ně znamená domov a osoby či věci, které jej tvoří. Seznámí se s problematikou migrace a prostřednictvím hraní rolí si vyzkouší některé obtížné situace.

Aktivita představí několik příběhů lidí, kteří museli uprchnout ze své země. Žáci se seznámí s důvody migrace a diskutují o různých možnostech, jak lze uprchlíkům v nové zemi pomoci. 

Prostřednictvím aktivity si žáci i jejich rodiče uvědomí, odkud pochází jejich rodina. Žáci nejprve samostatně a poté společně s rodiči zaznamenají do mapy původ svých předků.

 • Naše příjmení – 90 minut (2 vyučovací hodiny s cca týdenním odstupem), 10+

Prostřednictvím aktivity se žáci dozvědí, jak vznikají česká příjmení. Spolu s rodiči se pokusí zjistit původ svého příjmení a jeho četnost v ČR.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (pojmy azyl a uprchlík, příčiny migrace,  uprchlíci v ČR, Rozvojové cíle tisíciletí)

Zavřít

×

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přejít do okruhu

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58...
Rozbalit

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.
 
 

TÉMA: Šikana, Sociální sítě

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

AKTIVITY:

Kyberprostor jako náměstí – 30 minut, 13+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí důležitost ochrany soukromí (nejen) na internetu.

Kyberšikana ve statistických datech – 45 minut, 14+

Aktivita spočívá v práci se statistickými údaji z výsledků výzkumu kyberšikany. Úkoly v pracovním listu jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.  


PROJEKTY:

Prevence šikany na internetu – 135 minut (včetně projekce) + samostatná práce žáků, 14+

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat spolužáky o rizicích, která kyberprostor v oblasti šikany vytváří.

Projekt proti kyberšikaně – 90 minut, 13+

Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.


INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

Zavřít

×

LIDSKÁ PRÁVA

Přejít do okruhu

Leilina melodie

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán,...
Rozbalit

Leilina melodie

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.

TÉMA:Gender, rovnost pohlaví, Chudoba, Krizové oblasti, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

Zavřít

×

Žirafa v nesnázích

Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min. TÉMA:...
Rozbalit

Žirafa v nesnázích

Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min.

TÉMA: Globální rozvojové vzdělávání, Nedemokratické režimy, Migrace

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. chápat důvody migrace a širší souvislosti života imigrantů
 2. nebýt lhostejný k lidem v obtížné situaci
 3. respektovat odlišné kultury a tradice

AKTIVITY:

Žáci se prostřednictvím aktivity učí rozumět gestům a symbolům v nonverbální komunikaci. Na tuto aktivitu lze plynule navázat dalšími aktivitami v této lekci.

Žáci reflektují, co pro ně znamená domov a osoby či věci, které jej tvoří. Seznámí se s problematikou migrace a prostřednictvím hraní rolí si vyzkouší některé obtížné situace.

Aktivita představí několik příběhů lidí, kteří museli uprchnout ze své země. Žáci se seznámí s důvody migrace a diskutují o různých možnostech, jak lze uprchlíkům v nové zemi pomoci. 

Prostřednictvím aktivity si žáci i jejich rodiče uvědomí, odkud pochází jejich rodina. Žáci nejprve samostatně a poté společně s rodiči zaznamenají do mapy původ svých předků.

 • Naše příjmení – 90 minut (2 vyučovací hodiny s cca týdenním odstupem), 10+

Prostřednictvím aktivity se žáci dozvědí, jak vznikají česká příjmení. Spolu s rodiči se pokusí zjistit původ svého příjmení a jeho četnost v ČR.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (pojmy azyl a uprchlík, příčiny migrace, uprchlíci v ČR, Rozvojové cíle tisíciletí)

Zavřít

×

Pasažér

Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv...
Rozbalit

Pasažér

Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv / Portugalsko / 2013 / 1 min.

TÉMA: Rasismus

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. pochopit pojem rasismus
 2. rozvíjet empatii a respekt k druhým
 3. uvědomit si vliv předsudků na utváření vlastních představ o druhých

AKTIVITY:

Cílem aktivity je vtáhnout žáky do příběhu zachyceného ve spotu, a to pomocí hraní rolí. Žáci nejprve zhlédnou pouze úvodní část spotu a poté si ve skupinách připraví scénku. 

Pomocí aktivity si žáci uvědomí, jak osobní preference, ale také předsudky a stereotypy mohou ovlivňovat naše rozhodování a jednání. 

Prostřednictvím výroků politiků či ukázek ze zákonů se žáci v rámci aktivity dozvědí, jak se v průběhu historie měnily hranice legitimní politiky ve vztahu k menšinám.   

Aktivita učí žáky přistupovat k ostatním lidem s respektem a bez předsudků. Využívá metodu dvojitého zápisníku, kdy se žáci z životopisu osoby na fotografii dozvídají nové informace.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (příčiny rasismu, pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie, nacismus a extremismus)

Zavřít

×

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

Přejít do okruhu

Svět dětí II.

Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19...
Rozbalit

Svět dětí II.

Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19 min.

TÉMA: Normalizace, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. přiměřeně svému věku dokázat vysvětlit, jak komunismus dětem určoval mantinely, v nichž se smějí pohybovat
 2. dokázat vést rozhovor se svými prarodiči, zaměřený na vzpomínky týkající se dětství v době socialismu
 3. znát příklady hraček a her, s nimiž si hráli jejich vrstevníci za socialismu

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými prarodiči zjišťovali, jak v Československu trávily čas děti v době socialismu.

Aktivita žákům na konkrétních příkladech ukazuje nejen to, s jakými hračkami si děti v době socialismu hrály, ale především poukazuje na nemožnost širokého výběru hraček a her.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (co to byl pionýr, s čím si děti hrály za socialismu, co to byla západní hračka, co byla branná výchova a co se tam děti učily, kdo mohl cvičit na spartakiádě)

Zavřít

×

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST

Přejít do okruhu

Kde si máme hrát?

Angeli Andrikopoulou, Argyris Tsepelikas / Řecko / 2010 /...
Rozbalit

Kde si máme hrát?

Angeli Andrikopoulou, Argyris Tsepelikas / Řecko / 2010 / 22 min

TÉMA: Aktivní občanství

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. vzbudit zájem žáků o místo, kde žijí
 2. umět formulovat své názory, myšlenky a vhodně argumentovat
 3. posílit občanskou participaci
 4. získat informace o fungování komunální politiky a správě veřejných prostor

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k hledání možností pro provozování různých sportovních/herních aktivit v místě svého bydliště. Žáci zjišťují, jakým způsobem lze některé možné problémy odstranit. 

 • Žádost – 60 minut (včetně projekce), 10+

Aktivita vede žáky k tomu nebýt lhostejný k okolí, v němž žijí. Jejím prostřednictvím si žáci zvyšují svoji občanskou angažovanost a osvojují si základy fungování komunální politiky. 

Aktivita vzbuzuje u žáků zájem o místo, kde žijí, a vede je k aktivnímu zapojení do řešení problémů, které s ním souvisejí. Jejím prostřednictvím se žáci učí formulovat své názory. 

 • Tady bydlím já – 90 minut (včetně projekce) + samostatná práce žáků, 10+

Aktivita vede žáky k zájmu o místo, kde žijí. Prostřednictvím rozhovoru s rodiči a prarodiči zjistí, jak vypadalo a jak se v čase proměňovalo jejich město či obec.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (dětská práva a povinnosti, možnosti participace žáků, činnost místních samospráv, politický systém v Řecku, financování dětských hřišť)

Zavřít

×

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Přejít do okruhu

Delete

Janetta Ubbels / Nizozemsko / 2013 / 15 min. TÉMA: Život...
Rozbalit

Delete

Janetta Ubbels / Nizozemsko / 2013 / 15 min.

TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. uvědomit si význam starší generace pro mladší
 2. nebýt lhostejný k lidem s nějakým postižením a zajímat se o jejich potřeby
 3. diskutovat o vztahu rodičů a dětí

AKTIVITY:

 • Boj s "delete"– 45 - 90 minut (včetně projekce, dle formy výstupu), 8+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomují důležitost vzájemné pomoci v rodině. Žáci se pokusí vžít do situace člověka s Alzheimerovou nemocí a vymyslet, jak mu pomoci.

 • Mluvíme spolu – 90 minut (včetně projekce) + samostatná domácí práce, 11+

Aktivita vede žáky k přemýšlení nad tím, jak může nemoc zasáhnout do života rodiny, a především k poznání, jak je důležitá komunikace, empatie a porozumění mezi jejími členy.

Aktivita vede žáky k přemýšlení nad jejich vlastní rodinou a nad tím, jaké hodnoty by měla rodina podporovat a rozvíjet, aby se v ní každý její člen cítil spokojený a šťastný.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (Alzheimerova choroba, projevy a prevence, vnímání lidí postižených Alzheimerovou chorobou)

Zavřít

×

Farídulláh má dnes volno

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán,...
Rozbalit

Farídulláh má dnes volno

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min.
 
 

CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si význam vzdělání z hlediska kvality budoucího života
 3. mít povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích

AKTIVITY:

Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku).

Aktivita v první části reflektuje emoce, které film vyvolává, a v druhé části pak vede žáky k přemýšlení nad tím, jaké možnosti mají v porovnání s dětmi z chudých částí světa.

Aktivita vede žáky ve skupinách k pojmenování rozdílů mezi přáními a realitou života hlavního hrdiny filmu a hledání jejich příčin.

Žáci prostřednictvím aktivity kriticky zhodnotí svoje domácí povinnosti a porovnají je s povinnostmi hlavního hrdiny filmu. Zároveň reflektují své možnosti v porovnání s ním.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, dětská práce, školní docházka v Afghánistánu)

Zavřít

×

Leilina melodie

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán,...
Rozbalit

Leilina melodie

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.

TÉMA: Gender, rovnost pohlaví, Chudoba, Krizové oblasti, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

Zavřít

×

Létající Anne

Catherine Vam Campen / Nizozemsko / 2010 / 20 min. TÉMA:...
Rozbalit

Létající Anne

Catherine Vam Campen / Nizozemsko / 2010 / 20 min.

TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. respektovat odlišnosti druhých
 2. nebýt lhostejný k lidem s nějakým postižením a zajímat se o jejich potřeby
 3. uvědomit si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si oba světy podobné

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, jak se mohou ve společnosti cítit lidé s postižením a co jim pomáhá jejich handicap překonávat. Také se učí, jak se k lidem s handicapem chovat.

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí různobarevnost společnosti, kde každý má své místo. Aktivita je vede ke vnímání odlišnosti, která je obohacuje a učí vzájemné toleranci.

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, jaké hodnoty tvoří pevné a opravdové kamarádství či přátelství mezi vrstevníky. Žáci poznávají, že i lidé s handicapem touží po těchto hodnotách.


INFORMAČNÍ TEXTY:

Zavřít

×

Moje babička Lien

Annelies de Wit / Nizozemsko / 2011 / 15 min. TÉMA:...
Rozbalit

Moje babička Lien

Annelies de Wit / Nizozemsko / 2011 / 15 min.

TÉMA: Stáří, Život s postižením, nemoc, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. rozvíjet pozitivní postoje vůči seniorům
 2.  uvědomit si význam starší generace pro mladší
 3.  zamyslet se nad vlastním vztahem ke starým lidem ve svém okolí

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují své životní hodnoty a konfrontují je s hodnotami hlavní hrdinky filmu.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Žáci si jejím prostřednictvím uvědomí vliv společenského a technického pokroku na naše myšlení.

Aktivita žákům pomůže reflektovat zhlédnutý film a zamyslet se nad významem starší generace. Dále v žácích rozvíjí respekt a pozitivní postoje vůči seniorům.

Aktivita v žácích vzbuzuje respekt a pozitivní postoje vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomí vzájemný přínos starší a mladší generace.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.

Zavřít

×

Poslouchej ho!

Soulaima El Khaldi / Nizozemsko / 2013 / 15 min. TÉMA:...
Rozbalit

Poslouchej ho!

Soulaima El Khaldi / Nizozemsko / 2013 / 15 min.

TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem postižení v rodině
 2. diskutovat o problematice postavení lidí s postižením ve většinové společnosti
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Žáci si prostřednictvím drobných aktivit uvědomí, co znamená někomu naslouchat, vnímat pozorně, co říká. Navrhnou pravidla pro komunikaci s neslyšícími.

Aktivita rozvíjí empatii žáků. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomí možnosti handicapovaných lidí i problémy, s nimiž se potýkají.

Aktivita spočívá v pochopení problematiky vztahu sluchově postižených lidí a jejich okolí, které má zdravý sluch. Žákům umožní pojmenovat základní problémy spojené s handicapem.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (poruchy sluchu, dorozumívání neslyšících, znaková řeč a odezírání, sluchový handicap a rodina)

Zavřít

×

Svět dětí II.

Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19...
Rozbalit

Svět dětí II.

Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19 min.

TÉMA: Normalizace, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. přiměřeně svému věku dokázat vysvětlit, jak komunismus dětem určoval mantinely, v nichž se smějí pohybovat
 2. dokázat vést rozhovor se svými prarodiči, zaměřený na vzpomínky týkající se dětství v době socialismu
 3. znát příklady hraček a her, s nimiž si hráli jejich vrstevníci za socialismu

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými prarodiči zjišťovali, jak v Československu trávily čas děti v době socialismu.

Aktivita žákům na konkrétních příkladech ukazuje nejen to, s jakými hračkami si děti v době socialismu hrály, ale především poukazuje na nemožnost širokého výběru hraček a her.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (co to byl pionýr, s čím si děti hrály za socialismu, co to byla západní hračka, co byla branná výchova a co se tam děti učily, kdo mohl cvičit na spartakiádě)

Zavřít

×

Z kola ven – Jan a Josefina

Charlotte Hoogakker / Nizozemsko / 2006 / 16 min TÉMA:...
Rozbalit

Z kola ven – Jan a Josefina

Charlotte Hoogakker / Nizozemsko / 2006 / 16 min

TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. respektovat odlišnost druhých
 2. seznámit se s životem lidí s mentálním postižením
 3. rozvíjet altruistické postoje k lidem s handicapem

AKTIVITY:

Aktivita učí žáky pojmenovat postřehy a vyslovit myšlenky, které je napadají bezprostředně po zhlédnutí filmu. Žáci reflektují své pocity pomocí pracovního listu. 

Prostřednictvím aktivity si žáci osvojují znalosti o Downově syndromu. Aktivita seznamuje žáky s mýty, které se k tomuto postižení pojí. 

V rámci aktivity žáci pracují s předsudky a principem „značkování“ – zkratkovitého, stereotypního vnímání jiných lidí nebo skupin.  

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými rodiči a prarodiči zjišťovali, v jakém kolektivu oni prožívali svá školní léta.

 • Dvojník – 2 x 45minut + domácí úkol, 11+

Žáci se pokusí odhalit, komu se ve své rodině nejvíce podobají a v čem. Na základě informací, které získají od svých nejbližších příbuzných, vytvoří „mapu“ své rodiny.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (Downův syndrom, fyzické rysy postižených Downovým syndromem, péče o lidi s Downovým syndromem)

Zavřít

×

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min. TÉMA:...
Rozbalit

Asociální síť

Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.

TÉMA: Šikana, Sociální sítě

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí důležitost ochrany soukromí (nejen) na internetu.

Aktivita spočívá v práci se statistickými údaji z výsledků výzkumu kyberšikany. Úkoly v pracovním listu jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.  


PROJEKTY:

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat spolužáky o rizicích, která kyberprostor v oblasti šikany vytváří.

Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

Zavřít

×

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přejít do okruhu

Moje sousedka

Louise-Marie Colon / Belgie / 2006 / 9 min. TÉMA:...
Rozbalit

Moje sousedka

Louise-Marie Colon / Belgie / 2006 / 9 min.

TÉMA: Environmentální chování, Energie

LEKCE


CÍLE LEKCE:

 1. znát základní principy ekologicky šetrné domácnosti
 2. přemýšlet nad vlastním (ne)ekologickým chováním
 3. znát možnosti úspory energií

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k uvědomění, že řadu činností, prostřednictvím kterých můžeme chránit životní prostředí, neděláme prostě jen proto, že se nám nechce. 

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, kde všude doma plýtváme energiemi, a k hledání způsobů možné nápravy. 

Prostřednictvím této aktivity se žáci učí poznávat principy života v ekologicky šetrné domácnosti. Na konkrétních příkladech poznávají, kde často dochází k plýtvání energiemi.


PROJEKTY:

Projekt vede žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu života a podporu zdravého životního prostředí. Zároveň se snaží „vtáhnout do hry“ rodiče žáků.


INFORMAČNÍ TEXTY:

Zavřít

×