Mapa lekcí

K rodinné tematice projektu Příběh mojí rodiny nabízíme 13 audiovizuálních lekcí, ke každé jsou připraveny výukové aktivity, informační texty v podobě otázek a odpovědí a další doporučené materiály.  

Pro snadnější orientaci jsme pro vás vytvořili přehled lekcí a aktivit. U aktivit lekcí je uvedena jejich délka a krátký popis, který vám pomůže vybrat pro vás tu nejvhodnější.

Pro zobrazení aktivit a doprovodných materiálů se prosím přihlašte ke svém účtu na JSNS.CZ.

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×


GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Farídulláh má dnes volno / Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min.TÉMA: Chudoba, Dětská práce, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si význam vzdělání z hlediska kvality budoucího života
 3. mít povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích

AKTIVITY:

Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku).

Aktivita v první části reflektuje emoce, které film vyvolává, a v druhé části pak vede žáky k přemýšlení nad tím, jaké možnosti mají v porovnání s dětmi z chudých částí světa.

Aktivita vede žáky ve skupinách k pojmenování rozdílů mezi přáními a realitou života hlavního hrdiny filmu a hledání jejich příčin.

Žáci prostřednictvím aktivity kriticky zhodnotí svoje domácí povinnosti a porovnají je s povinnostmi hlavního hrdiny filmu. Zároveň reflektují své možnosti v porovnání s ním.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, dětská práce, školní docházka v Afghánistánu)

 LEKCE: Leilina melodie / Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.TÉMA: Gender, rovnost pohlaví, Chudoba, Krizové oblasti, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

 LEKCE: Žirafa v nesnázích / Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min.TÉMA: Globální rozvojové vzdělávání, Nedemokratické režimy, Migrace


CÍLE LEKCE:

 1. chápat důvody migrace a širší souvislosti života imigrantů
 2. nebýt lhostejný k lidem v obtížné situaci
 3. respektovat odlišné kultury a tradice

AKTIVITY:

Žáci se prostřednictvím aktivity učí rozumět gestům a symbolům v nonverbální komunikaci. Na tuto aktivitu lze plynule navázat dalšími aktivitami v této lekci.

Žáci reflektují, co pro ně znamená domov a osoby či věci, které jej tvoří. Seznámí se s problematikou migrace a prostřednictvím hraní rolí si vyzkouší některé obtížné situace.

Aktivita představí několik příběhů lidí, kteří museli uprchnout ze své země. Žáci se seznámí s důvody migrace a diskutují o různých možnostech, jak lze uprchlíkům v nové zemi pomoci. 

Prostřednictvím aktivity si žáci i jejich rodiče uvědomí, odkud pochází jejich rodina. Žáci nejprve samostatně a poté společně s rodiči zaznamenají do mapy původ svých předků.

 • Naše příjmení – 90 minut (2 vyučovací hodiny s cca týdenním odstupem), 10+

Prostřednictvím aktivity se žáci dozvědí, jak vznikají česká příjmení. Spolu s rodiči se pokusí zjistit původ svého příjmení a jeho četnost v ČR.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (pojmy azyl a uprchlík, příčiny migrace,  uprchlíci v ČR, Rozvojové cíle tisíciletí)


 

 MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Asociální síť / Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.TÉMA: Šikana, Sociální sítě


CÍLE LEKCE:

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

AKTIVITY:

Kyberprostor jako náměstí – 30 minut, 13+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí důležitost ochrany soukromí (nejen) na internetu.

Kyberšikana ve statistických datech – 45 minut, 14+

Aktivita spočívá v práci se statistickými údaji z výsledků výzkumu kyberšikany. Úkoly v pracovním listu jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.  


PROJEKTY:

Prevence šikany na internetu – 135 minut (včetně projekce) + samostatná práce žáků, 14+

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat spolužáky o rizicích, která kyberprostor v oblasti šikany vytváří.

Projekt proti kyberšikaně – 90 minut, 13+

Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.


INFORMAČNÍ TEXTY:

Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

 

 LIDSKÁ PRÁVA

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Leilina melodie / Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.TÉMA: Gender, rovnost pohlaví, Chudoba, Krizové oblasti, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

 LEKCE: Žirafa v nesnázích / Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min.TÉMA: Globální rozvojové vzdělávání, Nedemokratické režimy, Migrace


CÍLE LEKCE:

 1. chápat důvody migrace a širší souvislosti života imigrantů
 2. nebýt lhostejný k lidem v obtížné situaci
 3. respektovat odlišné kultury a tradice

AKTIVITY:

Žáci se prostřednictvím aktivity učí rozumět gestům a symbolům v nonverbální komunikaci. Na tuto aktivitu lze plynule navázat dalšími aktivitami v této lekci.

Žáci reflektují, co pro ně znamená domov a osoby či věci, které jej tvoří. Seznámí se s problematikou migrace a prostřednictvím hraní rolí si vyzkouší některé obtížné situace.

Aktivita představí několik příběhů lidí, kteří museli uprchnout ze své země. Žáci se seznámí s důvody migrace a diskutují o různých možnostech, jak lze uprchlíkům v nové zemi pomoci. 

Prostřednictvím aktivity si žáci i jejich rodiče uvědomí, odkud pochází jejich rodina. Žáci nejprve samostatně a poté společně s rodiči zaznamenají do mapy původ svých předků.

 • Naše příjmení – 90 minut (2 vyučovací hodiny s cca týdenním odstupem), 10+

Prostřednictvím aktivity se žáci dozvědí, jak vznikají česká příjmení. Spolu s rodiči se pokusí zjistit původ svého příjmení a jeho četnost v ČR.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (pojmy azyl a uprchlík, příčiny migrace, uprchlíci v ČR, Rozvojové cíle tisíciletí)

 LEKCE: Pasažér / Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv / Portugalsko / 2013 / 1 min.TÉMA: Rasismus


CÍLE LEKCE:

 1. pochopit pojem rasismus
 2. rozvíjet empatii a respekt k druhým
 3. uvědomit si vliv předsudků na utváření vlastních představ o druhých

AKTIVITY:

Cílem aktivity je vtáhnout žáky do příběhu zachyceného ve spotu, a to pomocí hraní rolí. Žáci nejprve zhlédnou pouze úvodní část spotu a poté si ve skupinách připraví scénku. 

Pomocí aktivity si žáci uvědomí, jak osobní preference, ale také předsudky a stereotypy mohou ovlivňovat naše rozhodování a jednání. 

Prostřednictvím výroků politiků či ukázek ze zákonů se žáci v rámci aktivity dozvědí, jak se v průběhu historie měnily hranice legitimní politiky ve vztahu k menšinám.   

Aktivita učí žáky přistupovat k ostatním lidem s respektem a bez předsudků. Využívá metodu dvojitého zápisníku, kdy se žáci z životopisu osoby na fotografii dozvídají nové informace.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (příčiny rasismu, pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie, nacismus a extremismus)

 MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Svět dětí II. / Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19 min.TÉMA: Normalizace, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. přiměřeně svému věku dokázat vysvětlit, jak komunismus dětem určoval mantinely, v nichž se smějí pohybovat
 2. dokázat vést rozhovor se svými prarodiči, zaměřený na vzpomínky týkající se dětství v době socialismu
 3. znát příklady hraček a her, s nimiž si hráli jejich vrstevníci za socialismu

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými prarodiči zjišťovali, jak v Československu trávily čas děti v době socialismu.

Aktivita žákům na konkrétních příkladech ukazuje nejen to, s jakými hračkami si děti v době socialismu hrály, ale především poukazuje na nemožnost širokého výběru hraček a her.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (co to byl pionýr, s čím si děti hrály za socialismu, co to byla západní hračka, co byla branná výchova a co se tam děti učily, kdo mohl cvičit na spartakiádě)

 OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Kde si máme hrát? / Angeli Andrikopoulou, Argyris Tsepelikas / Řecko / 2010 / 22 min.TÉMA: Aktivní občanství


CÍLE LEKCE:

 1. vzbudit zájem žáků o místo, kde žijí
 2. umět formulovat své názory, myšlenky a vhodně argumentovat
 3. posílit občanskou participaci
 4. získat informace o fungování komunální politiky a správě veřejných prostor

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k hledání možností pro provozování různých sportovních/herních aktivit v místě svého bydliště. Žáci zjišťují, jakým způsobem lze některé možné problémy odstranit. 

 • Žádost – 60 minut (včetně projekce), 10+

Aktivita vede žáky k tomu nebýt lhostejný k okolí, v němž žijí. Jejím prostřednictvím si žáci zvyšují svoji občanskou angažovanost a osvojují si základy fungování komunální politiky. 

Aktivita vzbuzuje u žáků zájem o místo, kde žijí, a vede je k aktivnímu zapojení do řešení problémů, které s ním souvisejí. Jejím prostřednictvím se žáci učí formulovat své názory. 

 • Tady bydlím já – 90 minut (včetně projekce) + samostatná práce žáků, 10+

Aktivita vede žáky k zájmu o místo, kde žijí. Prostřednictvím rozhovoru s rodiči a prarodiči zjistí, jak vypadalo a jak se v čase proměňovalo jejich město či obec.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (dětská práva a povinnosti, možnosti participace žáků, činnost místních samospráv, politický systém v Řecku, financování dětských hřišť)

 SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Delete / Janetta Ubbels / Nizozemsko / 2013 / 15 min.TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina

 

CÍLE LEKCE:

 1. uvědomit si význam starší generace pro mladší
 2. nebýt lhostejný k lidem s nějakým postižením a zajímat se o jejich potřeby
 3. diskutovat o vztahu rodičů a dětí

AKTIVITY:

 • Boj s "delete"– 45 - 90 minut (včetně projekce, dle formy výstupu), 8+

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomují důležitost vzájemné pomoci v rodině. Žáci se pokusí vžít do situace člověka s Alzheimerovou nemocí a vymyslet, jak mu pomoci.

 • Mluvíme spolu – 90 minut (včetně projekce) + samostatná domácí práce, 11+

Aktivita vede žáky k přemýšlení nad tím, jak může nemoc zasáhnout do života rodiny, a především k poznání, jak je důležitá komunikace, empatie a porozumění mezi jejími členy.

Aktivita vede žáky k přemýšlení nad jejich vlastní rodinou a nad tím, jaké hodnoty by měla rodina podporovat a rozvíjet, aby se v ní každý její člen cítil spokojený a šťastný.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (Alzheimerova choroba, projevy a prevence, vnímání lidí postižených Alzheimerovou chorobou)

 LEKCE: Farídulláh má dnes volno / Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min.TÉMA: Chudoba, Dětská práce, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si význam vzdělání z hlediska kvality budoucího života
 3. mít povědomí o překážkách ve vzdělávání dětí v rozvojových zemích

AKTIVITY:

Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku).

Aktivita v první části reflektuje emoce, které film vyvolává, a v druhé části pak vede žáky k přemýšlení nad tím, jaké možnosti mají v porovnání s dětmi z chudých částí světa.

Aktivita vede žáky ve skupinách k pojmenování rozdílů mezi přáními a realitou života hlavního hrdiny filmu a hledání jejich příčin.

Žáci prostřednictvím aktivity kriticky zhodnotí svoje domácí povinnosti a porovnají je s povinnostmi hlavního hrdiny filmu. Zároveň reflektují své možnosti v porovnání s ním.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, dětská práce, školní docházka v Afghánistánu)

 LEKCE: Leilina melodie / Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko /2013 / 16 min.TÉMA: Gender, rovnost pohlaví, Chudoba, Krizové oblasti, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem rodiny v jiných zemích
 2. uvědomit si překážky ve vzdělávání dětí v rozvojových
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů.

 • Strom – 45 minut (včetně projekce), 10+

Pomocí aktivity žáci rozvíjejí svou empatii a porozumění rodinným hodnotám. Uvědomí si význam rozdílných životních podmínek v různých zemích.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (informace o Afghánistánu, postavení žen v Afghánistánu, vzdělávání afgánských dětí, Taliban)

 LEKCE: Létající Anne / Catherine Vam Campen / Nizozemsko / 2010 / 20 min.TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. respektovat odlišnosti druhých
 2. nebýt lhostejný k lidem s nějakým postižením a zajímat se o jejich potřeby
 3. uvědomit si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si oba světy podobné

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí, jak se mohou ve společnosti cítit lidé s postižením a co jim pomáhá jejich handicap překonávat. Také se učí, jak se k lidem s handicapem chovat.

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí různobarevnost společnosti, kde každý má své místo. Aktivita je vede ke vnímání odlišnosti, která je obohacuje a učí vzájemné toleranci.

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, jaké hodnoty tvoří pevné a opravdové kamarádství či přátelství mezi vrstevníky. Žáci poznávají, že i lidé s handicapem touží po těchto hodnotách.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Moje babička Lien / Annelies de Wit / Nizozemsko / 2011 / 15 min.TÉMA: Stáří, Život s postižením, nemoc, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. rozvíjet pozitivní postoje vůči seniorům
 2.  uvědomit si význam starší generace pro mladší
 3.  zamyslet se nad vlastním vztahem ke starým lidem ve svém okolí

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují své životní hodnoty a konfrontují je s hodnotami hlavní hrdinky filmu.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Žáci si jejím prostřednictvím uvědomí vliv společenského a technického pokroku na naše myšlení.

Aktivita žákům pomůže reflektovat zhlédnutý film a zamyslet se nad významem starší generace. Dále v žácích rozvíjí respekt a pozitivní postoje vůči seniorům.

Aktivita v žácích vzbuzuje respekt a pozitivní postoje vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomí vzájemný přínos starší a mladší generace.

Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomují možnosti trávení svého volného času a volného času jejich rodičů a prarodičů.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 LEKCE: Poslouchej ho! / Soulaima El Khaldi / Nizozemsko / 2013 / 15 min.TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. seznámit se s tématem postižení v rodině
 2. diskutovat o problematice postavení lidí s postižením ve většinové společnosti
 3. rozvíjet empatii

AKTIVITY:

Žáci si prostřednictvím drobných aktivit uvědomí, co znamená někomu naslouchat, vnímat pozorně, co říká. Navrhnou pravidla pro komunikaci s neslyšícími.

Aktivita rozvíjí empatii žáků. Jejím prostřednictvím si žáci uvědomí možnosti handicapovaných lidí i problémy, s nimiž se potýkají.

Aktivita spočívá v pochopení problematiky vztahu sluchově postižených lidí a jejich okolí, které má zdravý sluch. Žákům umožní pojmenovat základní problémy spojené s handicapem.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (poruchy sluchu, dorozumívání neslyšících, znaková řeč a odezírání, sluchový handicap a rodina)

 LEKCE: Svět dětí II. / Martin Mareček / Česká republika / 1999 / 19 min.TÉMA: Normalizace, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. přiměřeně svému věku dokázat vysvětlit, jak komunismus dětem určoval mantinely, v nichž se smějí pohybovat
 2. dokázat vést rozhovor se svými prarodiči, zaměřený na vzpomínky týkající se dětství v době socialismu
 3. znát příklady hraček a her, s nimiž si hráli jejich vrstevníci za socialismu

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými prarodiči zjišťovali, jak v Československu trávily čas děti v době socialismu.

Aktivita žákům na konkrétních příkladech ukazuje nejen to, s jakými hračkami si děti v době socialismu hrály, ale především poukazuje na nemožnost širokého výběru hraček a her.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (co to byl pionýr, s čím si děti hrály za socialismu, co to byla západní hračka, co byla branná výchova a co se tam děti učily, kdo mohl cvičit na spartakiádě)

 LEKCE: Z kola ven – Jan a Josefina / Charlotte Hoogakker / Nizozemsko / 2006 / 16 min.TÉMA: Život s postižením, nemoc, Rodina


CÍLE LEKCE:

 1. respektovat odlišnost druhých
 2. seznámit se s životem lidí s mentálním postižením
 3. rozvíjet altruistické postoje k lidem s handicapem

AKTIVITY:

Aktivita učí žáky pojmenovat postřehy a vyslovit myšlenky, které je napadají bezprostředně po zhlédnutí filmu. Žáci reflektují své pocity pomocí pracovního listu. 

Prostřednictvím aktivity si žáci osvojují znalosti o Downově syndromu. Aktivita seznamuje žáky s mýty, které se k tomuto postižení pojí. 

V rámci aktivity žáci pracují s předsudky a principem „značkování“ – zkratkovitého, stereotypního vnímání jiných lidí nebo skupin.  

Aktivita vede žáky k tomu, aby prostřednictvím rozhovoru se svými rodiči a prarodiči zjišťovali, v jakém kolektivu oni prožívali svá školní léta.

 • Dvojník – 2 x 45minut + domácí úkol, 11+

Žáci se pokusí odhalit, komu se ve své rodině nejvíce podobají a v čem. Na základě informací, které získají od svých nejbližších příbuzných, vytvoří „mapu“ své rodiny.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (Downův syndrom, fyzické rysy postižených Downovým syndromem, péče o lidi s Downovým syndromem)

 LEKCE: Asociální síť / Asif Hasan / Velká Británie / 2012 / 58 min.TÉMA: Šikana, Sociální sítě


CÍLE LEKCE:

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

AKTIVITY:

Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomí důležitost ochrany soukromí (nejen) na internetu.

Aktivita spočívá v práci se statistickými údaji z výsledků výzkumu kyberšikany. Úkoly v pracovním listu jsou zaměřeny na rozvoj funkční gramotnosti a porozumění grafům.  


PROJEKTY:

Prostřednictvím projektu žáci hledají způsob, jak prevenci v oblasti šikany na internetu uchopit a jak informovat spolužáky o rizicích, která kyberprostor v oblasti šikany vytváří.

Pomocí projektu se žáci seznamují s jedním z virtuálních fenoménů dneška, jakým je kyberšikana. Učí žáky tento jev včas rozpoznat a umět mu čelit.


INFORMAČNÍ TEXTY:

 • Otázky a odpovědi (formy kyberšikany, trolling a jeho projevy, krádež identity, obrana proti kyberšikaně)

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přejít do tematického okruhu.LEKCE: Moje sousedka / Louise-Marie Colon / Belgie / 2006 / 9 min.TÉMA: Environmentální chování, Energie


CÍLE LEKCE:

 1. znát základní principy ekologicky šetrné domácnosti
 2. přemýšlet nad vlastním (ne)ekologickým chováním
 3. znát možnosti úspory energií

AKTIVITY:

Aktivita vede žáky k uvědomění, že řadu činností, prostřednictvím kterých můžeme chránit životní prostředí, neděláme prostě jen proto, že se nám nechce. 

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, kde všude doma plýtváme energiemi, a k hledání způsobů možné nápravy. 

Prostřednictvím této aktivity se žáci učí poznávat principy života v ekologicky šetrné domácnosti. Na konkrétních příkladech poznávají, kde často dochází k plýtvání energiemi.


PROJEKTY:

Projekt vede žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu života a podporu zdravého životního prostředí. Zároveň se snaží „vtáhnout do hry“ rodiče žáků.


INFORMAČNÍ TEXTY: