Nízká mediální gramotnost Čechů 

Rozumí žáci tomu, jak fungují média? Orientují se v české mediální krajině? Dovedou rozpoznat u mediálních sdělení, se kterými přicházejí do styku, jejich hlavní komunikační záměr a posoudit jejich důvěryhodnost? A umí to jejich rodiče a prarodiče? Závěr roku přinesl tři výzkumy mediální gramotnosti, které dávají na tyto otázky částečně odpověď. 

Jeden svět na školách a agentura Median 

Jeden svět na školách představil v září výsledky výzkumu Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím, sběr dat zpracovala agentura Median. Středoškoláci nedokázali správně vyřešit více než polovinu úloh, ukázalo se, že je pro ně náročné analyzovat konkrétní mediální sdělení a že mají také nízké povědomí o mediální legislativě nebo o vlastnících soukromých médií. 

 

Česká školní inspekce

V listopadu 2018 publikovala tematickou zprávu o Mediální výchově na základních a středních školách Česká školní inspekce.  Součástí byly výsledky testu mediální gramotnosti, ani v tomto testu žáci nedokázali úspěšně vyřešit více než polovinu úloh (žáci SŠ správně vyřešili 50 % úloh, žáci ZŠ 43 %). Žáci si poradili o něco lépe se znalostními úlohami než s úlohami, při nichž měli uplatňovat kriticko-analytické dovednosti.

 

Česká televize a agentura STEM/MARK 

V listopadu 2018 představila výsledky výzkumu mediální gramotnosti dospělých Česká televize, která si jej objednala u agentury STEM/MARK. Průměrná naměřená úroveň mediální gramotnosti v ČR je na hodnotě 39 bodů ze 100. Vyšší míry mediální gramotnosti dosahují podle výzkumu muži, lidé ve věku 30-44 let a lidé s vysokoškolským vzděláním

 

Závěry

Představené výzkumy vznikaly nezávisle na sobě, každý operoval s jiným počtem úloh, které se částečně překrývaly a částečně odlišovaly.  O to významnější je, že se všechny shodují na tom, že:

  • Mediální gramotnost respondentů (ať už studentů, nebo dospělých) je nízká. 
  • Většina respondentů má problémy s analýzou konkrétních mediálních sdělení.
  • Povědomí o mediální legislativě a vlastnictví je napříč různými generacemi nízké. 
  • Výzkumy, kterých se zúčastnili studenti středních škol, poukázaly na to, že gymnazisté dosahují vyšší úrovně mediální gramotnosti než studenti jiných typů středních škol. Podle České školní inspekce dosahují vyšší mediální gramotnosti žáci  škol, v nichž je mediální výchova vyučována více formami a v nichž se jí věnuje více vyučujících. 

Mediální gramotnost byla po publikaci výzkumů ČŠI a STEM/MARKu hlavním tématem pořadu 90′ na ČT24, vyjadřoval se k ní ministr školství, Robert Plaga, i další hosté. Poslechněte si je