Média v nedemokratických režimech 

Jak nedemokratické režimy omezují svobodu projevu? Co je cenzura?  Zde najdete výběr zpracovaných aktivit, které k těmto tématům nabízí portál JSNS.CZ.  Můžete si vybrat z aktivit týkajících se sametové revoluce, komunistické propagandy nebo aktuální politické situace v Bělorusku. 

1. Aktivity k sametové revoluci 

  • Aktivita Jak nás informovala média  - Aktivita vede žáky k diskusi nad pojmy „propaganda“, „cenzura“ či „zkreslování skutečností“ a nad obecnými otázkami svobody slova a úlohy médií v totalitní společnosti. Žáci se seznámí s textem petice Několik vět a s tendenčním článkem Kdo seje vítr, kterým na ni komunistický režim reagoval.
  • Aktivita Co veřejnost ví? - Žáci samostatně připraví a provedou ve svém okolí anketu zjišťující povědomí veřejnosti o událostech sametové revoluce. Získaná data náležitě zpracují a prezentují.
  • Aktivita Tenkrát u nás - Díky aktivitě se žáci seznámí s průběhem sametové revoluce ve svém regionu. Jejich úkolem je připravit si otázky a udělat interview s rodinným příslušníkem, který zažil listopadové události 1989.
  • Aktivita 17. listopad 1989 - Studenti proti režimu -  Pokojná demonstrace studentů 17. listopadu 1989, její průběh a násilné rozehnání bezpečnostními silami stojí na počátku řetězce událostí vedoucích nakonec k pádu komunistického režimu v Československu. Pracovní listy pro žáky přinášejí úkoly, které události začleňují do širšího kontextu (porovnávají například,  čem se liší výpověď přímého účastníka listopadových událostí a oficiální zpráva z tisku.).
  • Co byl Palachův týden, o čem se psalo v Několika větách, kdo patřil mezi zakládající členy Občanského fóra a co všechno vlastně přispělo k pádu komunistického režimu v Československu? Nejčastější otázky týkající se sametové revoluce shrnuje informační text z pera historika Petra Blažka.

 

2. Lekce z tematického okruhu Komunistická propaganda.

 

3. Aktivity k lekcím o politické situaci v Bělorusku

  • Aktivita Politická práva v praxi - Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech (mezi něž patří svoboda projevu nebo právo na informace). Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv žáci zjistí, kde se s nimi v praktickém životě setkávají. Zároveň si uvědomí, jak nesnadnou roli mají soudci při poměřování jednotlivých politických práv.
  • Aktivita Cenzura - Aktivita žákům pomůže získat základní informace o cenzuře. Přímo si vyzkouší práci cenzorů, což jim umožní uvědomit si, jak cenzura funguje v praxi. Díky konkrétní práci s textem zjistí, jaké informace jsou nejčastěji cenzurovány, a uvědomí si, jak důležitou roli hraje v demokratické společnosti svoboda slova.
  • Aktivita Cenzura a svoboda tvorby - Aktivita vede žáky k přemýšlení o významu svobodné umělecké tvorby (nejen) v nedemokratické společnosti. Na příkladech konkrétních kontroverzních děl současného umění zjišťují, kde je hranice jejich tolerance svobody projevu, a rozebírají jejich hlavní myšlenky.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.