Proč zabili své sousedy

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Tato audiovizuální lekce  ukazuje, jak přispěla k eskalaci nenávisti vedoucí ke genocidě oblíbená rozhlasová stanice.

OBSAH:

Vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, prohlubovalo v první fázi podezřívavost, poté nenávist vůči Tutsiům. V poslední fázi přímo nabádalo posluchače k vraždění lidí žijících v jejich sousedství.  Dokument ukazuje, jak ničivé mohou být účinky médií, když chybí kritický odstup a jiné informační zdroje. 

audiovizuální lekci jsou připraveny čtyři aktivity, které můžete vyzkoušet ve třídě. V aktivitě s názvem Minulost a současnost žáci kriticky čtou a porovnávají texty, které omezovala práva Tutsiů ve Rwandě s těmi týkající se Židů v období protektorátu Čechy a Morava.  V aktivitě Etnické konflikty žáci vyhledají a následně zpracovávají informace k aktuálním etnickým konfliktům ve světě.  Zbylé dvě aktivity Příběh ruky a Kdo je vinen? se zabývají otázkou viny a svědomí a ovlivněním davovým jednáním. Součástí lekce je i informační text, který přináší podrobnější popis okolností rwandské genocidy.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.