Proč zabili své sousedy

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Tato audiovizuální lekce  ukazuje, jak přispěla k eskalaci nenávisti vedoucí ke genocidě oblíbená rozhlasová stanice.

OBSAH:

Vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, prohlubovalo v první fázi podezřívavost, poté nenávist vůči Tutsiům. V poslední fázi přímo nabádalo posluchače k vraždění lidí žijících v jejich sousedství.  Dokument ukazuje, jak ničivé mohou být účinky médií, když chybí kritický odstup a jiné informační zdroje. 

audiovizuální lekci jsou připraveny čtyři aktivity, které můžete vyzkoušet ve třídě. V aktivitě s názvem Minulost a současnost žáci kriticky čtou a porovnávají texty, které omezovala práva Tutsiů ve Rwandě s těmi týkající se Židů v období protektorátu Čechy a Morava.  V aktivitě Etnické konflikty žáci vyhledají a následně zpracovávají informace k aktuálním etnickým konfliktům ve světě.  Zbylé dvě aktivity Příběh ruky a Kdo je vinen? se zabývají otázkou viny a svědomí a ovlivněním davovým jednáním. Součástí lekce je i informační text, který přináší podrobnější popis okolností rwandské genocidy.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.