Metodická koncepce – 5 klíčových otázek

Svět médií a internetu se překotně vyvíjí. Důsledkem je stále větší množství mediálních sdělení, se kterými se dennodenně setkáváme. Jak ale posoudit jejich důvěryhodnost?

Následující tabulka shrnuje pět klíčových otázek (a doplňujících podotázek), které rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Je to velmi jednoduchý nástroj, který se dá použít na textová i audiovizuální sdělení a ani za několik let nepřestane být aktuálním.

Tabulka je dostupná také ke stažení. Dále doporučujeme podívat se na příklady analýzy mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek a na metodickou nástěnku Všech pět (otázek) pohromadě