VÝSTAVA SLIBY VERSUS REALITA

Výstava přináší výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).

Objednejte si ji a my vám zdarma pošleme dvanáct plakátů o rozměrech 60 x 81 cm k vyvěšení.


Využijte i další lekce ke komunistické propagandě:

KOMUNISTICKÉ RITUÁLY - PRVNÍ MÁJ A SPARTAKIÁDA

Nedílnou součástí období let 1948-1989 byla demonstrace síly vládnoucího režimu skrze centrálně organizované akce - rituály. Jejich úkolem bylo ale také to, aby si občané osvojovali ty „správné“ hodnoty, normy a myšlenky. Přibližte svým žákům a studentům prvomájové průvody a spartakiády a společně dešifrujte, jakou roli měly hrát v tehdejší společnosti.

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 3

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2016

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Rozbalit

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem 2

Známe vítěze Výtvarné soutěže JEDEN SVĚT DĚTEM 2016.vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

×
  • INFORMACE K TÉMATU

Historik Petr Blažek ve svém textu stručně shrnuje historii svátku práce, která sahá až do roku 1890, popisuje komunistické oslavy a průvody a upozorňuje i na roky, které se vymkly z klasického scénáře.

Text najdete v příručce Příběhy bezpráví – Komunistická propaganda nebo ke stažení zde.

 


 

Archiv České televize / SSSR / 1987 / 5 min.

Prvomájové průvody získaly v letech 1948–1989 podobu zvláštního pseudonáboženského rituálu, během něhož představitelé moci blahosklonně kynuli z tribun svým poddaným, kteří jim kolektivně provolávali slávu. Využijte reportáž Československé televize, která zachycuje oslavy 1. května v roce 1987.

Seznamte žáky s tématem prvomájových průvodů, textem pionýrského slibu a zásadami, kterými se měli pionýři řídit. Prostřednictvím popisu pionýrského kroje je aktivita vede k zamyšlení nad významem uniforem v totalitních režimech.

  • SLOVO HISTORIKA

Roman Krakovský popisuje průběh prvomájových oslav 1. května 1958, analyzuje jednotlivé skupiny a symboly a zamýšlí se nad tím, jaká byla vlastně realita.

 


 

Hromadná veřejná tělocvičná vystoupení – spartakiády se od roku 1955 konaly pravidelně každých pět let. Krátký sestřih představuje jednotlivé cvičební sestavy a zachycuje ale i výzdobu a celkovou estetiku tohoto rituálu.

Žáci se seznamují s činností Sokola a hledají odpovědi na otázky: Proč komunistický režim nahradil všesokolské slety spartakiádami? Jaký byl cíl těchto hromadných spartakiádních vystoupení? Jak na ně vzpomínají pamětníci?

  • SLOVO HISTORIKA

Text Idea a historie všesokolských sletů Michala Doležala se vrací k sokolské organizaci, k její ideové podstatě a všesokolským sletům, které sloužily jako předobraz komunistickým spartakiádám.