Filmová výchova

Filmy nás obklopují  podobně jako jiná mediální sdělení každý den. Prostřednictvím televize i internetu jsou součástí našich životů. Obzvlášť v případě, kdy s nimi pracujeme ve výuce,  musíme dříve či později hledat odpovědi na některou z těchto otázek: Ukazují nám dokumentární filmy pravdivý svět? Jsou tendenční? Chtějí dokumentární filmy naše názory manipulovat? Můžeme jim věřit?

Lekce Základy dokumentárního filmu nabízí odpovědi na to, co je podstatou dokumentárních filmů a jaké jsou jejich úskalí a přednosti. Zjistíte, co znamená filmová řeč a proč je pro nás i naše žáky důležité jí rozumět.

Adelheid

1969 / 99 min.

V dramatu podivné lásky, situovaném do poválečných Sudet, se na historickém pomezí setkávají dvě nešťastné lidské bytosti - příslušník zahraničního odboje Viktor Chotovický a dcera místního nacistického pohlavára Adelheid Heidenmannová.

Co je dokumentární film

2016 / 36 min. / titulky

Lekce vede žáky k přemýšlení o dokumentárním filmu jako o tvůrčím subjektivním zobrazení reality

Filmový dobrodruh Karel Zeman

2015 / 102 min.

Snímek o originálitě a nesmírně vynalézavém způsobu, jakým Karel Zeman dokázal své poetické příběhy přenést na filmové plátno.

Chlapi nepláčou

2017 / 98 min. / titulky

Dvacet let od konce války na území bývalé Jugoslávie se setkává různorodá skupina veteránů, aby podstoupili několikadenní terapii, nelze očekávat vzájemné souznění. Bývalí vojáci, urputně se držící své bytostné mužnosti i předsudků, totiž odmítají obnažit nelidskost událostí, ať už tehdy konali přímo oni, nebo jiní.

Kategorie dokumentárního filmu

2016 / 23 min.

Lekce seznamuje žáky s různými typy dokumentárních filmů a obecně popisuje způsoby, jakými filmaři přistupují ke zpracovávané látce

Ostře sledované vlaky

1966 / 89 min.

„Božský železničář" – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Nehodilo by se ale toto obdivné označení právě tak na mladičkého Miloše Hrmu, ač v úvodu příběhu teprve nastupuje do skromného místa eléva u dráhy?

První film

1996 / 4 min.

Důležitým mezníkem v historii filmu je 19. březen 1895, kdy bratři Lumiérové požádali dělníky své továrny ve francouzském Lyonu, aby účinkovali v prvním filmu na světě.

Všichni dobří rodáci

1968 / 115 min.

Životní dílo Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, vycházející z lyrické tradice filmů Josefa Rovenského a Václava Kršky, představuje mozaiku osudů jedné českomoravské vsi, která se odvíjí od konce druhé světové války až do zimy roku 1958 a zachycuje radost poválečných dnů i nástup komunistické agitace a období násilné kolektivizace.

Základy filmové řeči

2016 / 1 min.

Film má svou vlastní terminologii, kterou režiséři, kameramani, zvukaři, střihači a další filmové profese popisují svou práci a komunikují mezi sebou.

Základy Filmové řeči - Tanečník Evžen

2012 / 17 min.

Lekce se věnuje pravidlům filmového vyprávění. Žáci si prostřednictvím aktivit osvojí prvky příběhu. Učí se vnímat film nejen jako celek, ale i jeho jednotlivé části.

Základy filmové řeči - Žirafa v nesnázích

2007 / 12 min. / titulky

Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje. Díky lekci se žáci seznamují se základními technikami animace, vytváří vlastní zvuky, učí se sestavit příběh a vnímat jednotlivé části filmu.