Filmová výchova

Filmy nás obklopují  podobně jako jiná mediální sdělení každý den. Prostřednictvím televize a internetu jsou součástí našich životů. Obzvlášť v případě, kdy s nimi pracujeme ve výuce, musíme dříve či později hledat odpovědi na některou z těchto otázek: Ukazují nám dokumentární filmy pravdivý svět? Jsou tendenční? Chtějí dokumentární filmy naše názory manipulovat? Můžeme jim věřit?

Lekce Základy dokumentárního filmu nabízí odpovědi na to, co je podstatou dokumentárních filmů a jaká jsou jejich úskalí a přednosti. Zjistíte, co znamená filmová řeč a proč je pro nás i naše žáky důležité jí rozumět.

Adelheid

1969 / 99 min.

V dramatu podivné lásky, situovaném do poválečných Sudet, se na historickém pomezí setkávají dvě nešťastné lidské bytosti - příslušník zahraničního odboje Viktor Chotovický a dcera místního nacistického pohlavára Adelheid Heidenmannová.

Co je dokumentární film

2016 / 36 min. / titulky

Lekce vede žáky k přemýšlení o dokumentárním filmu jako o tvůrčím subjektivním zobrazení reality

Filmový dobrodruh Karel Zeman

2015 / 102 min.

Snímek o originálitě a nesmírně vynalézavém způsobu, jakým Karel Zeman dokázal své poetické příběhy přenést na filmové plátno.

Holka z Instagramu

2016 / 18 min.

Patnáctiletou Annegiene baví fotit a snímky upravovat v mobilní aplikaci. Její instagramový účet sleduje více než 900 tisíc lidí. Jak ji to ovlivňuje?

Kategorie dokumentárního filmu

2016 / 23 min.

Lekce seznamuje žáky s různými typy dokumentárních filmů a obecně popisuje způsoby, jakými filmaři přistupují ke zpracovávané látce

Ostře sledované vlaky

1966 / 89 min.

„Božský železničář" – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Nehodilo by se ale toto obdivné označení právě tak na mladičkého Miloše Hrmu, ač v úvodu příběhu teprve nastupuje do skromného místa eléva u dráhy?

První film

1996 / 4 min.

Důležitým mezníkem v historii filmu je 19. březen 1895, kdy bratři Lumiérové požádali dělníky své továrny ve francouzském Lyonu, aby účinkovali v prvním filmu na světě.

Superjednotka

2014 / 20 min. / titulky

„Dům je stroj na bydlení,“ pravil slavný architekt 20. století Le Corbusier. Právě touto myšlenkou se inspirovali při stavbě Superjednotky, největšího obytného domu v Polsku. Jaké se v něm žilo a žije jeho obyvatelům?

Všichni dobří rodáci

1968 / 115 min.

Životní dílo Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, vycházející z lyrické tradice filmů Josefa Rovenského a Václava Kršky, představuje mozaiku osudů jedné českomoravské vsi, která se odvíjí od konce druhé světové války až do zimy roku 1958 a zachycuje radost poválečných dnů i nástup komunistické agitace a období násilné kolektivizace.

Základy filmové řeči

2016 / 1 min.

Film má svou vlastní terminologii, kterou režiséři, kameramani, zvukaři, střihači a další filmové profese popisují svou práci a komunikují mezi sebou.

Základy Filmové řeči - Tanečník Evžen

2012 / 17 min.

Lekce se věnuje pravidlům filmového vyprávění. Žáci si prostřednictvím aktivit osvojí prvky příběhu. Učí se vnímat film nejen jako celek, ale i jeho jednotlivé části.

Základy filmové řeči - Žirafa v nesnázích

2007 / 12 min. / titulky

Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje. Díky lekci se žáci seznamují se základními technikami animace, vytváří vlastní zvuky, učí se sestavit příběh a vnímat jednotlivé části filmu.