Konference, kurzy a semináře 

Pro vyučující základních a středních škol pořádáme pravidelně semináře a konference. Součástí seminářů bývá představení nových materiálů (AV lekcí, výukových aktivit, publikací apod.). Vyučující společně diskutují o tématech, která jsou s nimi spojená a zamýšlejí se nad tím, jak je začlenit do výuky. Díky workshopu nebo přednášce s odborníkem také získávají hlubší vhled do problematiky. Konference pořádáme dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Jejich součástí jsou debaty se zajímavými hosty a workshopy organizací zabývajícími se mediálním vzděláváním. Ve školním roce 2018/2019 jsme zorganizovali i první celoroční kurz mediálního vzdělávání. Níže najdete pozvánku na nadcházející akce a přehled těch již proběhlých. 

Jaké akce jsme už uspořádali? 

Konference

Kurzy

Semináře