Konference, kurzy, semináře a webináře

Pro vyučující základních a středních škol, metodiky prevence, knihovníky a další vzdělavatele pořádáme pravidelně vzdělávací akce. Součástí seminářů a webinářů bývá představení našich materiálů (AV lekcí, výukových aktivit, publikací apod.). Vyučující diskutují o tématech, která jsou s nimi spojená a zamýšlejí se nad tím, jak je začlenit do výuky. Díky workshopu nebo diskuzi s odborníkem také získávají hlubší vhled do problematiky. Součástí konferencí jsou debaty s hosty a workshopy organizací zabývajícími se mediálním vzděláváním. Organizujeme také celoroční kurzy mediálního vzdělávání.

Plánované akce

V prvním pololetí školního roku 2023/2024 
se uskuteční/zahájí:

 • Celoroční kurzy
  • 21.09.2023 - 14.02.2024 Kurz mediálního vzdělávání pro vyučující vyšších ročníků ZŠ
  • 1.10.2023 - 15.12.2023 V digitálním světě: kurz mediálního vzdělávání pro vyučující nižší ročníky ZŠ
  • 17.10.2023 - 16.4.2024 Kurz mediálního vzdělávání pro vyučující středních škol
 • Semináře

  • 2.11.2023 Digitální závislosti a zdravé návyky v online prostředí (DigiStories: Alex), Plzeň

  • 10.11.2023 Jak na mediální vzdělávání na SOŠ a SOU, Ostrava

  • 15.11.2023 Sociální sítě a rizika kyberprostoru, Brno

  • 30. 11. 2023 Seminář Rizika kyberprostoru v dobách TikToku, Praha

  • 6.12.2023 Seminář Nadužívání telefonů a digitální rovnováha, Praha

 • Webináře
  • 4.10. 2023 Hrou proti kyberšikaně (DigiStories: Nela)
  • 30.11.2023 DigiStories: Alex - Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě
 • Podzimní konference
  • 05. 12. 2023 proběhne konference “Jak na dezinformace?” v prostorách Centra současného umění DOX v Praze

  • Registrace byla uzavřena 

 • Chcete dát vědět, až zveřejníme termíny dalších akcí? Napište nám na mv@jsns.cz.    

 Chci se přihlásit na seminář    

Naše pravidelné akce

Konference

Od roku 2016 organizujeme konference mediálního...
Rozbalit

Konference

Od roku 2016 organizujeme konference mediálního vzdělávání pro vyučující a další vzdělavatele. Součástí jsou panelové diskuze s odborníky a workshopy pro účastníky. Věnovali jsme se již tématům jako například bezpečí v online prostoru, veřejnoprávní média nebo mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ. 

Zavřít

×

Semináře a webináře

Pro učitele základních a středních škol pravidelně...
Rozbalit

Semináře a webináře

Pro učitele základních a středních škol pravidelně organizujeme bezplatné semináře po celé České republice. Jejich základem je praktické seznámení s metodikou a materiály JSNS, sdílení zkušeností s výukou mediálního vzdělávání a diskuze s odbornými hosty. Naši lektoři mají dlouhodobé zkušenosti s výukou na tuzemských školách. Usilujeme o to, aby obsah seminářů reagoval na aktuální potřeby a situaci v oblasti mediálního vzdělávání a českého školství.

Věnujeme se širokému spektru témat, jako jsou mimo jiné kyberšikana a bezpečný pohyb v kyberprostoru, dezinformace, sociální sítě, závislosti na digitálních technologiích nebo reklama a marketing. Pokud není uvedeno jinak, jsou naše celodenní semináře akreditované MŠMT.

Klademe důraz na to, aby naše vzdělávací akce byly dostupné všem, pravidelně proto organizujeme webináře. I v online podobě se snažíme zachovat interaktivní formu našich seminářů, účastníci aktivně pracují s materiály JSNS, důležitou součástí jsou také diskuze s odborníky a výměna zkušeností s praktickou výukou.

Zavřít

×

Celoroční kurzy

Pořádáme celoroční kurzy mediálního vzdělávání...
Rozbalit

Celoroční kurzy

Pořádáme celoroční kurzy mediálního vzdělávání nejen pro vyučující, ale také knihovníky, metodiky prevence a další pracovníky s mládeží. V nynější době pořádame tři různé kurzy podle stupňů vzdělávání. Každý kurz je složen ze sedmi setkání jak v prezenční, tak on-line formě v celkovém rozsahu 40 hodin.

V rámci jednotlivých setkání dvojice zkušených lektorů postupně účastníky provede klíčovými tématy, jakou jsou například kyberšikana, sociální sítě, dezinformace nebo závislosti na digitálních technologiích. Součástí jsou i debaty s novináři a experty na daná témata.

Kurzy jsou akreditované MŠMT, probíhají vždy od října do května, účast je zdarma.

Více informací o jednotlivých kurzech naleznete zde:

Zavřít

×