Konference, kurzy a semináře 

Pro vyučující základních a středních škol pořádáme pravidelně semináře a konference. Součástí seminářů bývá představení nových materiálů (AV lekcí, výukových aktivit, publikací apod.). Vyučující společně diskutují o tématech, která jsou s nimi spojená a zamýšlejí se nad tím, jak je začlenit do výuky. Díky workshopu nebo přednášce s odborníkem také získávají hlubší vhled do problematiky. Konference pořádáme dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Jejich součástí jsou debaty s hosty a workshopy organizací zabývajícími se mediálním vzděláváním. Také organizujeme celoroční kurzy mediálního vzdělávání.

Plánované akce

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 se uskuteční:

  • Týdny mediálního vzdělávání (9. 5.-17. 6. 2022)
  • webináře V digitálním světě - mediální vzdělávání pro nižší ročníky ZŠ (16. 3. a 18. 5. 2022, online)
  • webinář Hrou proti kyberšikaně (DigiStories: Nela) (13. 4. 2022, online)
  • seminář Dezinformační dezinfekce - Jak na dezinformace (29. 4. 2022, Ostrava)
  • semináře Hrou proti kyberšikaně (DigiStories: Nela) (25. 5. 2022 v Ostravě a 9. 6. 2022 v Brně)

Chci se přihlásit

 

Dále plánujeme:

 

Jaké akce jsme už uspořádali? 

Konference

Kurzy

Semináře

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.