Konference, kurzy a semináře 

Pro vyučující základních a středních škol pořádáme pravidelně semináře a konference. Součástí seminářů bývá představení nových materiálů (AV lekcí, výukových aktivit, publikací apod.). Vyučující společně diskutují o tématech, která jsou s nimi spojená a zamýšlejí se nad tím, jak je začlenit do výuky. Díky workshopu nebo přednášce s odborníkem také získávají hlubší vhled do problematiky. Konference pořádáme dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Jejich součástí jsou debaty s hosty a workshopy organizací zabývajícími se mediálním vzděláváním. Také organizujeme celoroční kurzy mediálního vzdělávání. Níže najdete pozvánku na nadcházející akce a přehled těch již proběhlých. 

Plánované akce

Pro školní rok 2021/2022 pro Vás připravujeme:

Sledujte náš web, další informace budeme zveřejňovat průběžně.

 

Jaké akce jsme už uspořádali? 

Konference

Kurzy

Semináře