Komunistické rituály - první máj a spartakiáda

Nedílnou součástí období let 1948-1989 byla demonstrace síly vládnoucího režimu skrze centrálně organizované akce - rituály. Jejich úkolem bylo ale také to, aby si občané osvojovali ty „správné“ hodnoty, normy a myšlenky. Přibližte svým žákům a studentům prvomájové průvody a spartakiády a společně dešifrujte, jakou roli měly hrát v tehdejší společnosti.

Informace k tématu

Historik Petr Blažek ve svém textu stručně shrnuje historii svátku práce, která sahá až do roku 1890, popisuje komunistické oslavy a průvody a upozorňuje i na roky, které se vymkly z klasického scénáře.

Text najdete v příručce Příběhy bezpráví – Komunistická propaganda nebo ke stažení zde.

 


 

Film: 1. máj v Praze

Archiv České televize / SSSR / 1987 / 5 min.

Prvomájové průvody získaly v letech 1948–1989 podobu zvláštního pseudonáboženského rituálu, během něhož představitelé moci blahosklonně kynuli z tribun svým poddaným, kteří jim kolektivně provolávali slávu. Využijte reportáž Československé televize, která zachycuje oslavy 1. května v roce 1987.

Aktivita: Pionýři na tribunách

Seznamte žáky s tématem prvomájových průvodů, textem pionýrského slibu a zásadami, kterými se měli pionýři řídit. Prostřednictvím popisu pionýrského kroje je aktivita vede k zamyšlení nad významem uniforem v totalitních režimech.

Slovo historika

Roman Krakovský popisuje průběh prvomájových oslav 1. května 1958, analyzuje jednotlivé skupiny a symboly a zamýšlí se nad tím, jaká byla vlastně realita.

 


 

Film: Spartakiáda 1975

Hromadná veřejná tělocvičná vystoupení – spartakiády se od roku 1955 konaly pravidelně každých pět let. Krátký sestřih představuje jednotlivé cvičební sestavy a zachycuje ale i výzdobu a celkovou estetiku tohoto rituálu.

Aktivita: A pak přišly spartakiády

Žáci se seznamují s činností Sokola a hledají odpovědi na otázky: Proč komunistický režim nahradil všesokolské slety spartakiádami? Jaký byl cíl těchto hromadných spartakiádních vystoupení? Jak na ně vzpomínají pamětníci?

Slovo historika

Text Idea a historie všesokolských sletů Michala Doležala se vrací k sokolské organizaci, k její ideové podstatě a všesokolským sletům, které sloužily jako předobraz komunistickým spartakiádám. 

 

             

 

Výstava Sliby versus realita

Výstava přináší výstižné srovnání někdejších propagandistických příslibů lepší budoucnosti a následné reality. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly kontrastují s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů (Karla Cudlína, Lubomíra Kotka, Dany Kyndrové, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita a dalších).

Objednejte si ji a my vám zdarma pošleme dvanáct plakátů o rozměrech 60 x 81 cm k vyvěšení.


Využijte i další lekce ke komunistické propagandě: