Dezinformační dezinfekce

Jak na koronavirové dezinformace

V posledních měsících celý svět čelil nejen epidemii zdravotnické, ale také informační. Témata spojená s onemocněním covid-19 zahltila média. Informování a interpretování aktuální situace se kromě seriózních médií rychle chopila i média dezinformační. Jak na koronavirové dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých?

Odpovědi na tyto otázky najdete v Dezinformační dezinfekci, výukovém materiálu o koronavirových dezinformacích, reagujícím na nejčerstvější události a nabízejícím jejich zpracování v podobě aktivit a dalších materiálů snadno využitelných v hodinách. 

 

První kapitola nabízí tři analýzy dezinformací podle metodické koncepce 5 klíčových otázek. Ty obsahují aktivity do hodin vhodné pro středoškoláky a vyšší ročníky základních škol a informační texty pro vyučující. Celou příručku pak zveřejníme na podzim 2020.

 

Analýzy dezinformací podle metodické koncepce 5 klíčových otázek

Využijte metodu 5 klíčových otázek a analyzujte se žáky dezinformace, které se na internetu rozšířily během koronavirové krize.