Mediální vzdělávání

Rozvíjejte mediální gramotnost žáků. Rozmach digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání. 

Přinášíme výběr filmů vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Vyberte si lekci vhodnou pro žáky I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ a středních škol.

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: internet, sociální sítě, YouTube

Kocour a Filip mezi sebou soutěží, kdo na sociální sítí získá víc lajků. Bude to Kocourovo nové „selfíčko“, nebo Filipovo roztomilé štěňátko? S lajky jako by se na internetu roztrhl pytel. Čím víc jich nějaká fotka nebo příspěvek má, tím spíš si myslíme, že se ostatním líbí. Jakou váhu jim ale ve skutečnosti přičítat, a opravdu každý, kdo něco lajkuje, tím touží vyjádřit, že se mu příspěvek líbí? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na papír napíšeme „Radost mi dělá…“ a „Záleží mi na…“ a dítě každou větu doplní třemi slovy. K papíru se vrátíme po projekci filmu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Podívejte se společně s dítětem na několik videí jeho oblíbeného youtubera (případně vyberte nějakého z žebříčku nejsledovanějších českých a slovenských youtuberů). Zeptejte se ho, zda by daným videím dalo lajk (palec nahoru), nebo ne a proč. Poté se zaměřte na to, kolik videa dostala lajků a palců dolů. Debatujte s dítětem o následujícím: Jsou lajky a palce dolů měřítkem kvality daných videí? Je jednodušší lajkovat, anebo vysvětlovat, proč se mi něco líbí? Proč se mi některá videa líbí a jiná ne? 

Vraťte se pak v debatě k myšlence seriálu, že kliknout na lajk i palec dolů je velmi snadné. Vysvětlete jim, že to lidé to často dělají bezmyšlenkovitě, z nudy, nebo protože tak jednají jejich kamarádi, a nemá tak cenu lajkům přikládat velký význam. 

Na závěr se vrátíme k papíru, na kterém jsou poznámky z aktivity před projekcí filmu. Ptáme se dítěte, jestli jsou pro ně věci, které uvedlo, důležitější než sběr lajků. 

 

Související aktivita: 

Sbírej lajky – Zahrajte si s dítětem hru na sběr lajků.  

Pravidla hry: Nejdříve stanovte, jak dlouho bude hra trvat – například od 8 ráno do 9 večer. Dále řekněte dítěti, že za každý splněný úkol ze seznamu získá lajk. Lajky by mělo fyzicky dostávat a na jednom místě je shromažďovat, můžete například vystříhat lajky z tohoto pracovního listu. Vyberte takové úkoly, které považujete za vhodné, např. domácí práce typu úklid pokojíčku, vypracování domácích úkolů do školy nebo vtipné či kreativní úkoly; nebo odměňte dítě lajkem za to, když někoho v rodině rozesměje, nakreslí obrázek apod. Nemělo by ale jít o činnosti, které dítě tak jako tak během dne vykonává; mělo by mít možnost svobodně se rozhodnout, zda chce úkol splnit a získat tak lajk, nebo ne.   

Na konci hry sečtěte, kolik dítě získalo lajků a reflektujte celou hru. Bavte se s ním o tom, jak ke hře přistupovalo: 

Šlo ti především o to získat co nejvíc lajků? 
Proč pro tebe bylo lajky získávat? 
Cítil/a by ses hůř, kdybys měl/a méně lajků? Proč?  
Rozhodoval/a ses spíš podle obsahu úkolů než podle toho, zda za ně získáš lajk? (zda pro něj byly zajímavé, zábavné).  
Nebo jsi chtěl/a splněním úkolů udělat radost rodičům? 
Objevily se jiné okolnosti, které měly vliv na to, zda jsi úkol splnil/a? 

Dítě by si mělo uvědomit, že není důležité, zda nasbíralo dva, pět nebo 20 lajků. Je to jen číslo, které nic moc neznamená, a Vy ho máte rádi stále stejně.  

 

Další aktivita: 

Děti online (Zachy) – Jak se asi cítí tvůrce videa, když dostane mnoho negativních ohlasů nebo palců dolů? 

Pusťte dítěti dokument Děti online (Zachy) a poté prozkoumejte Zachyho YouTube kanál. Zachy je poměrně často terčem „hejtrů” (lidí, kteří ho urážejí a nadávají mu) a jeho videa získávají relativně velké počty palců dolů a negativních komentářů. Diskutujte spolu o tom, proč má někdo potřebu palce dolů dávat a psát ošklivé komentáře. Vysvětlete, že vyjadřovat se na internetu ošklivě (např. na YouTube a jiných sociálních sítích) je mnohem jednodušší, než stejná slova říkat z očí do očí – kvůli domnělé anonymitě; lidé takto mnohdy jednají z nudy, chtějí vypadat zajímavěji nebo protože Zachymu či jinému youtuberovi závidí.  

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Proč zabili své sousedy

Střední škola   Globální rozvojové...
Rozbalit

Proč zabili své sousedy

Střední škola
 

Globální rozvojové vzdělávání, Mediální vzdělávání

Téma: krizové oblasti, propaganda

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Nástrojem genocidy se zde stal rozhlas. Podle svědků ve vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, často zaznívaly výzvy k zabíjení pomocí zemědělských nástrojů, nezřídka se ozývala i konkrétní jména. Odhalit viníky genocidy dostal za úkol mezinárodní tribunál v sousední Tanzanii. Ve vězení se ocitly statisíce Hutuů, kteří ve většině případů popírali jakoukoli vinu. Sedmnáctiletý François, který byl po třech letech věznění propuštěn na svobodu, se přiznal k vraždě čtyř dětí. Podle něj se rádio Milles Collines, přezdívané jako „rádio mas“, podílelo na provokaci k nenávisti a zabíjení značnou měrou. Lidé se při jeho poslechu začali stávat podezíravými a obviňovali své sousedy a příbuzné z nepřátelství. Dokument ukazuje, jak silné mohou být účinky médií, když dokážou v tak krátkém čase rozvrátit rodiny, vymazat léty prověřené vztahy a vzájemnou důvěru.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu si studenti sepíšou několik základních bodů o tom, co vědí nebo zjistí o: 

 1. historii konfliktu ve Rwandě, 
 2. nacistických perzekucích židovského obyvatelstva během 2. světové války. 

Informace si mohou dohledat na internetu a text zpracovat do dokumentu v počítači nebo na papír. 

Poté studenti napíšou několik tipů, kdo je mladík na obrázku, jak asi žije, co dělá či studuje, příp. jaké má problémy. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film.  

Vyzkoušejte metodu Pětilístek – studenti napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:   

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu)  
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu  
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 
   

Následně studenti vyplní pracovní list: uvedou, jak se po projekci filmu změnil jejich pohled na mladíka z obrázku, Françoise, zamyslí se, kdo za vraždění nese největší podíl viny atd. Mohou si jej vytisknout nebo odpovědi zpracovat do již vytvořeného dokumentu. 

V další části aktivity pracují studenti s materiálem 1 a 2, zaměřenými na represe namířené proti Tutsiům v době genocidy ve Rwandě a protižidovská nařízení v době 2. světové války. Podle vzoru si vytvoří tabulku a vždy do stejného řádku zapisují opatření, která jsou si svým charakterem podobná. Studenti zakroužkují ta opatření, která jsou si podobná nejvíce a následně odpovídají na otázky (odpovědi zapisují do tabulky): 

 1. Jakou roli sehrála v obou případech masová média? 
 2. Byli občané zmanipulováni vládní mocí? 
 3. Jak se můžeme bránit manipulaci? 

Poznámka: Doporučujeme aktivitu zadat ve třídě, kde jste se už situaci Židů během 2. světové války a holokaustu věnovali. Případně lze tuhle část aktivity vynechat a pracovat jen s pracovním listem. 

 

TIP: Více o genocidě ve Rwandě a historii a současnosti Rwandy najdete v Otázkách a odpovědích k filmu. 

 

Související aktivita: 

Etnický konflikt (projekt) – Zadejte studentům k vypracování menší projekt zaměřený na vyhledávání a zpracovávání informací. Požádejte studenty, aby popřemýšleli a sepsali na papír nebo do dokumentu v počítači vše, co je napadne k tématu etnický konflikt.

Následně mají za úkol napsat vlastní definici etnického konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu nebo se doptat rodičů. Každý student pak vyhledá informace o 2–3 etnických konfliktech na vybraném kontinentu (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika).

Mezi informacemi by neměly chybět následující údaje: 

 1. Země  
 2. Strany konfliktu 
 3. Přibližná doba vzniku konfliktu 
 4. Možná příčina konfliktu 
 5. Zdroje, ze kterých studenti čerpali 

Výstupy mohou studenti zpracovávat například v programu Microsoft PowerPoint, Prezi (po registraci je dostupná zkušební verze zadarmo) nebo jiném preferovaném programu. Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: Sociální sítě a internet 

Mína si za zády utahuje z Filipa, že mu to na fotkách, řekněme, nesluší. Drobná poznámka míněná v legraci se při zveřejnění online nafoukne a oklikou se dostane až k babičce sourozenců. Rčení dvakrát měř, jednou řež platí pro komunikaci na internetu dvojnásob. Cokoli vypustíme do prostoru – názor, hlášku nebo fotku – je prakticky nemožné vzít zpět. Dříve než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti mají za úkol napsat, jaká pravidla slušného chování obecně dodržujeme (zdravíme se, prosíme a děkujeme, mluvíme slušně, nenadáváme, neskáčeme do řeči atd.). Jejich poznámky s nimi společně projděte a případně je doplňte. Můžete si s dětmi také povídat o tom, proč jsou pravidla slušného chování důležitá (např. chováme-li se k ostatním ohleduplně a laskavě, velmi pravděpodobně se tak i oni budou chovat k nám). 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Zeptejte se dětí na několik otázek k příběhu, např.: Do jakých problémů se postavy dostaly? Jak je řešily? Ověřte také, jestli rozumí terminologii, která v pořadu zazněla – ví, co to znamená sdílet obsah na internetu? Pokud je to potřeba, projekci dílu zopakujte. 

Děti mají poté za úkol nakreslit jakýkoliv jednoduchý obrázek podle jejich fantazie (domácí zvíře, rodina, oblíbená hračka apod.). Mezitím si připravte nádobu s nalepeným nápisem INTERNET. Můžete využít například krabici, hrnec nebo mísu. 

Dále řekněte dětem, aby obrázek vhodily do nádoby a představily si, že tím obrázek zveřejnili na internetu. Poté se na chvíli i nádobou vzdalte a obrázek lehce upravte – postavám namalujte knír, část obrázku ustříhněte nebo jinak pozměňte. Až se vrátíte k dětem, ukažte jim obrázek. 

Zeptejte se jich, jestli chápou, co tato hra znázorňuje. Jejím cílem je uvědomit si, že na internetu je zveřejněné všechno navždy a nad tím, co se se zveřejněným obsahem stane, už nemáme plnou kontrolu.  

Pokud mají děti chuť ještě na jedno „sdílení”, postup zopakujte. Na obrázku opět něco upravte nebo jej dokonce roztrhejte (pouze však, víte-li, že to v dětech nevyvolá velkou emocionální reakci. Cílem není dítě příliš zneklidnit, ale demonstrovat princip). Na závěr se můžete vrátit k úvodním pravidlům slušného chování, která děti zapsaly. Diskutujte s nimi, co z nich platí i pro komunikaci online. 

 

Související aktivita: 

Škála – Vytiskněte list s následující tvrzeními a rozstříhejte jej na proužky tak, aby na jednom proužku byla vždy jedna věta. Papírky promíchejte. (Pokud nemáte tiskárnu, můžete Vy anebo Vaše dítě věty přespat na papír.) 

Napsat přes internet spolužákovi do zprávy, že ho všichni nesnáší. 

Vyfotit učitele ve směšné pozici a dát to na internet. 

Dát na internet fotku sourozence, když brečí vzteky. 

Nemluvit se spolužákem. 

Nemluvit se sourozencem. 

Vyhrožovat spolužákovi fackou. 

Dát spolužákovi facku. 

Dát sourozenci facku. 

Říct spolužákovi, že je hloupý. 

Říct mámě, že je hloupá. 

Říct sourozenci, že je hloupý. 

Křičet na spolužáka. 

Křičet na sourozence. 

Vyzvěte děti, aby seřadily chování od nejméně k nejvíce zraňujícímu. Poté si s nimi povídejte o tom, proč seřadily činnosti v tomto pořadí a snažte se je vést k argumentaci. Popsané situace jsou záměrně vybrané tak, aby nebylo jednoznačné, které chování je více či méně přijatelné. Alternativně můžete list vytisknout dvakrát. Nezávisle na sobě Vy i dítě činnosti seřaďte a následně je porovnejte.  

Aktivita je inspirovaná metodou Filozofie pro děti. 

Zavřít

×

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?

II. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání 

Téma: ověřování informací, 5 klíčových otázek

Ananas na pizzu nepatří. Fakt, nebo názor? Zpráva, nebo reklama? Youtuber Kovy prochází různá mediální sdělení a přemýšlí, CO jsou vlastně zač a CO je jejich obsahem. Ne vždy je to totiž na první pohled zcela zřejmé. Kovyho zajímají kvalitní zprávy, kterým by mohl věřit, často ale naráží na PR články, infotainment a dezinformace. Vyzvídá proto od žáků, jaké informační zdroje považují za důvěryhodné, a zjišťuje také, jestli se setkali s nějakými nepravdivými zprávami. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Analýza videa z YouTube podle klíčové otázky „CO?” – Zašlete žákům odkaz na zhlédnutí 2. dílu Kovyho mediálního ringu. Jejich úkolem bude po jeho zhlédnutí zanalyzovat video jednoho ze svých oblíbených youtuberů. Video, které si zvolí pro rozbor, by mělo obsahovat mluvené slovo a být v délce cca 2–10 minut. 

Analýzu žáci zhotoví formou audio či videonahrávky, kterou mohou pořídit na svém telefonu. Zadejte žákům, aby v pár větách popsali, o čem jimi vybrané video je, kdo ho publikoval a poté stručně odpověděli na klíčovou otázkou CO?, respektive na čtyři dílčí podotázky, a to:  

Co je obsahem sdělení? 

Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny?  

Jsou ve sdělení přítomny zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit? 

Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty? 

Vytvořte na cloudovém uložišti sdílenou složku, do které budou žáci své nahrávky vkládat a pošlete jim odkaz. Nezapomeňte nastavit práva, aby mohli všichni s odkazem provádět úpravy. Můžete využít např. Google Classroom, Google Drive, Microsoft OneDrive apod. 

V této sdílené složce vytvořte excelovou (nebo obdobnou) tabulku. Žáci budou mít za úkol do tabulky vepsat své jméno, vložit odkaz na video z YouTube, které analyzovali, a odkaz na svou analýzu (jež bude nahraná ve sdílené složce). 

Nezapomeňte dát žákům zpětnou vazbu k jejich analýzám, přitom se soustřeďte na to, nakolik se žákům podařilo či nepodařilo najít odpovědi na jednotlivé otázky.

 

Související aktivita: 

Analýza fake news – Zkušenější žáci mohou analyzovat podle klíčové otázky CO? zprávu zpochybňující platnost rozdělení Československa. U této aktivity můžete využít připravený pracovní list pro žáky (str. 3) i list s informacemi pro vyučující (str. 4). Odpovědi na další klíčové otázky k danému sdělení najdete na stránce Fake News

Pozn.: Alternativní web Svět kolem nás, z nějž analyzovaný článek pochází, přestal existovat (nahradil jej nový web s názvem Lajkit); tato skutečnost však nebrání analýze.  

Zavřít

×

Proč a jak klikáme

Střední škola   Mediální...
Rozbalit

Proč a jak klikáme

Střední škola
 

Mediální vzdělávání 

Téma: sociální sítě a internet, reklama a marketing

Barva písma, tvar ikony i venkovní počasí. To vše ovlivňuje na internetu mé rozhodnutí o tom, kam příště kliknu. A firmy, jejichž weby navštěvujeme, to dobře ví. Internet každodenně využíváme k zábavě, komunikaci s přáteli, nákupům i jako zdroj informací pro své rozhodnutí u příštích voleb. Každý klik, který uděláme, je pod drobnohledem korporací, jako jsou Google nebo Facebook. Hegemoni internetu se z našeho chování v digitálním prostoru snaží předpovídat, jaký bude náš následující krok, a vylepšovat tak své služby. Ale nejen to. Odborníci v oboru obchodní psychologie se shodují, že cílem většiny firem ovládajících internet je maximalizovat své zisky podprahovým ovlivňováním našich rozhodnutí a získáváním si naší pozornosti na co možná nejdelší dobu. Stav, kterého se snaží u svých uživatelů docílit, je jakýsi extatický stav podobný závislosti na hracích automatech. Zásadní otázkou, kterou si klade film Proč a jak klikáme, je, jak přimět internetové giganty k odpovědnosti a technologie vrátit do stavu, kdy v první řadě slouží svým uživatelům. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Film Proč a jak klikáme a aktivity před a po jeho projekci vedou studenty k tomu, aby si uvědomili, jaká osobní data (digitální stopu) za sebou na internetu zanecháváme, jak mohou být naše osobní data na internetu využívána a že je důležité je chránit. 

Studenti si před filmem zahrají na detektivy. Na počítači či na mobilu vyhledají, co všechno lze na internetu dohledat o jejich spolužákovi, příp. kamarádovi, sourozenci, rodiči. Zároveň mohou vyzkoušet zadat do Google vyhledavače i své jméno a hledat informace o sobě; a nakonec se podívat, jaké informace uvádí o sobě na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích.   

Pokud se studenty komunikujete prostřednictvím sdíleného online prostředí (WhatsApp, Skype, Google Classroom aj.), můžete tam rozproudit úvodní diskusi k tématu. Pokud ne, poznatky mohou studenti zaznamenávat do svého dokumentu v počítači nebo na papír.  

Poté si studenti otevřou pracovní list 1, v němž jsou některé z údajů, které mohou být o nějaké osobě dohledatelné na internetu. Do svého dokumentu zaznamenají ty údaje, o kterých se domnívají, že jdou dohledat právě o jejich osobě (ať už to jsou informace, které zveřejnili sami, nebo které zveřejnil někdo jiný). Pracovní list nabízí možnosti, které žáci nemuseli najít, pokud si zkoušeli vyhledat informace o sobě na Google a sociálních sítích. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu proveďte reflexi emocí žáků pomocí metody jedno slovo. Úkolem studentů je říci jedno slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal – studenti ho mohou napsat do svého dokumentu na počítači. Pokud sledujete film online společně se studenty a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním. 

Pro hlubší reflexi emocí a zaznamenání hlavních myšlenek filmu požádejte studenty, aby provedli metodu I.N.S.E.R.T. Jednu stranu papíru či dokumentu v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?).  

plus (+): Ke znaménku plus studenti uvádějí to, co na filmu vnímají jako pozitivní. 

minus (-): Ke znaménku minus naopak to, co vnímají jako negativní. 

vykřičník (!): U vykřičníku máme několik možností, z nichž vybíráme podle poselství filmu: studenti mohou zaznamenat to, co pro ně bylo ve filmu nové, nebo o to, co považují za jeho nejsilnější část. 

otazník (?): Otazník umožňuje klást otázky. Studenti si odpovědi na zaznamenané otázky mohou dohledat sami, případně můžou otázky sdílet ve dvojicích, společně o nich v online prostředí diskutovat a odpovědi následně písemně zaznamenat. 

Poté si studenti přečtou pracovní list 2, který přibližuje, z jakých informací se skládají naše digitální stopy. Nakonec se vrátí k pracovnímu listu 1 – sdělte studentům, že pokud si teď myslí, že webové služby o nich vědí více, než uvedli před projekcí filmu, ať si zbylé body dopíšou jinou barvou. 

Na závěr studenti napíšou krátké zamyšlení nad následujícími otázkami: Jak si myslíte, že je váš vlastní život ovlivněn tím, že vám vyhledávače a sociální sítě nabízejí personalizovaný obsah? Jaká pozitiva a negativa to do vašeho života přináší? Lze se proti negativům nějak bránit? 

TIP: Doporučujeme podívat se na informační text Otázky a odpovědi, který se sběru a analýze dat uživatelů internetu a personalizaci obsahu na internetu věnuje podrobněji. 

 

Související aktivita: 

Jak si na internetu chránit soukromí a minimalizovat naše digitální stopy? – Zašlete studentům vzdělávací materiál 2, který shrnuje základní doporučení, jak osobní data na internetu chránit. Studenti mají za úkol projít si své sociální sítě a nastavit své soukromí na základě doporučených možností. 

Zavřít

×

Děti online (Zachy)

I. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

Děti online (Zachy)

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: sociální sítě a internet

Většina dnešních dětí dokáže ovládat počítač či mobilní telefon dříve, než se naučí zavazovat si tkaničky nebo jezdit na kole. Po celém světě vyrůstají nové generace dětí, které tráví výrazně více času ve virtuálním světě než hraním si na hřišti. Tento film přináší příběh mladého protagonisty; talentovaného dvanáctiletého youtubera, jenž se setkává s nečekanou slávou, ale i projevy nenávisti na internetu. Poté, co žáci zhlédnou Děti online, je nechte vypracovat následující aktivitu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Děti natáčejí „youtuberská” videa – V aktivitě si děti zahrají na youtubera a zkusí na mobil natočit krátké video. 

Vyzvěte děti, ať na mobil natočí krátké 3–5minutové video. Před natáčením by se měly zamyslet a sepsat na papír následující body: 

 1. Obsah videa – Jaké bude téma videa (rodina, sport, móda, vaření, hry)? Pro koho video natáčím (rodiče, sourozenci, kamarádi, paní učitelka nebo pan učitel)? 
 2. Forma videa – Bude to vlog, rozhovor, instruktážní video/návod, hraní her online? Kdo bude ve videu vystupovat a kde se bude natáčet? 

Sepište dětem pár návrhů, které mohou zpracovat, např. rozhovor s rodičem na libovolné téma, „pořad” o vaření, „reportáž” o současném dění v ulici při pohledu z okna, jak správně vypočítat příklad vybraný příklad z matematiky, učíme se anglicky atp. Doporučujeme dát dětem dostatečně dlouhý časový prostor na vypracování; přibližně dva týdny.

Až video dokončí, děti vyzvěte, ať Vám odpoví na následující otázky: Jak se vám natáčelo? Setkali jste se během plánování či natáčení s nějakými problémy? Bylo to pro vás jednoduché, nebo vám to zabralo hodně času a námahy? Uveřejnili byste výsledek na YouTube? Jak myslíte, že by na vaše video reagovali vaši kamarádi, spolužáci, vaši blízcí či učitelé? A jak by naopak reagovali ti, kteří vás osobně neznají? Děti si můžou odpovědi zaznamenat písemně, ideálně s nimi však diskutujte. 

Popis celé aktivity najdete v publikaci Být v obraze 2, str. 103. Stručné zásady fungování YouTube a popis fenoménu youtuberů najdete v Otázkách a odpovědích k filmu Děti online (Zachy). 

 

Související aktivita: 

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu – Rodiče mohou zhlédnout s dětmi nový díl animovaného seriálu V digitálním světě. Hravou formou popisuje, že dřív než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě.

Zavřít

×

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

II. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Média...
Rozbalit

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

II. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Média na nás chrlí denně nejrůznější sdělení. Kovy nechce být manipulován, a proto pátrá po tom, KDO je vytváří a KDO má kontrolu nad jejich šířením. Co známý youtuber udělá, když zjistí, že je pod článkem podepsán jen pseudonym? A mají všechna média svého vlastníka, nebo jen ta soukromá? Rozdíly mezi komerčními a veřejnoprávními médii shrnuje mediální odborník.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Analýza zprávy podle klíčové otázky „KDO?” – Po zhlédnutí 1. dílu Kovyho mediálního ringu zašlete žákům hypertextový link na zprávu dle vlastního výběru z jednoho z hlavních zpravodajských webů a zadejte jim za úkol, ať ji zanalyzují podle klíčové otázky KDO?, respektive podle tří dílčích podootázek, a to: 

Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? 

Jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení dohledat? 

Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení? 

Doporučujeme vybrat zprávu, která je aktuální a studenty zaujme. Žákům můžete zároveň poslat také odkaz na zpracovanou analýzu článku z webu Aktuálně.cz jako inspiraci, jakých faktorů je dobré si všímat.

Zadejte studentům spolu s úkolem i termín, do kdy vám mají odpovědi zaslat, a následně s nimi pak rozeberte, co všechno zajímavého mohly odpovědi na 3 podotázky poodhalit a zda jim nalezení odpovědí pomáhá posoudit, jestli je zpráva důvěryhodným zdrojem informací, či nikoliv. Věnujte pozornost tomu, zda je u článku, který žáci analyzují, uvedený konkrétní autor a také, kdo webové médium, na němž byla zpráva publikována, vlastní.  

Pro Vaši přípravu na vyhodnocení analýzy žákům doporučujeme prozkoumat hotové příklady analýz různých mediálních sdělení a pročtení článků v rubrice Česká mediální krajina, v nichž najdete například odpověď na to, jaké vlastníky mají nejznámější zpravodajské weby jako jsou iDNES.cz, iHned.cz, Seznam zprávy a další.  

 

Pracovní listy: 

Kdo je tajemný vedoucí kolotoče? – Pro výše popsanou aktivitu můžete využít pracovní list na straně 5. Domníváte-li se, že by Vaši žáci zvládli i analýzu článku z webu Aeronet, můžete využít i celou aktivitu. Pokud Vaši žáci však metodu 5 klíčových otázek ještě neznají, doporučujeme začít analýzou nějaké jednodušší zprávy.  

 

Související aktivita:

Napište esej na téma Pravda, nebo lež – Je možné v záplavě informací rozlišit pravdu od lži? Jakou roli v pomyslném souboji lži s pravdou sehrávají média a sociální sítě? 

Žáci mají zaúkol k tomuto tématu napsat úvahu či esej v rozsahu 3600-4000 znaků. Vypracovaný text Vám pošlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Doporučujeme jim zadat na vypracování dostatečnou dobu, např. 14 dní.  

Další doporučení: 

Tipy, jak na internetu nenaletět – Osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál.

Zavřít

×

Mimořádná zpráva

Střední škola   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

Mimořádná zpráva

Střední škola
 

Mediální vzdělávání

Téma: zpravodajství a publicistika

Jeden z českých vrcholných politiků se chystá večer za zavřenými dveřmi učinit zásadní oznámení. Média samozřejmě chtějí být u toho a zprostředkovat informaci svým čtenářům a divákům co nejrychleji. Štáb Tomáše Bojara sleduje, jak se novináři už od rána na tuto událost připravují. Pozorujeme, jak plánují, co do zprávy zahrnou, jak si mezi sebou rozdělují úkoly, jak získávají jednotlivé materiály, jak se vyrovnávají s různými překážkami, jak pořízený materiál editují.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Politici a média veřejné služby – Studenti se v aktivitě seznamují s tím, jak je zákony nastaveno fungování českých médií veřejné služby: jaký mají status, kdo na jejich fungování dohlíží a jakým způsobem je mohou ovlivňovat politici.

Vyzvěte studenty, ať si po zhlédnutí filmu přečtou krátký informační text o českých veřejnoprávních médiích. Následně vypracují odpovědi na otázky z pracovního listu 1 a 2. Doplňující informace můžou dohledat na internetu. Doporučujeme žáky vyzvat k tomu, aby své odpovědi na otázku č. 4 z pracovních listů rozvedli. Nakonec žáci odpovídají na otázky z vědomostního kvízu Chcete být koncesionářem?, bez použití internetu a dalšího dohledávání správných odpovědí. Kvíz můžete následně vyhodnotit a nejlepší výsledek ohodnotit vámi zvoleným způsobem. 

Pracovní listy: 

K této aktivitě využijte pracovní list 1 a pracovní list 2. Studenti si je nemusí tisknout, stačí, pokud odpovědi zaznamenají do dokumentu zvlášť.

Související aktivita: 

Plakát Zpravodajský DJ – Studentům sdělte, ať si nyní vyzkouší práci editora, který rozhoduje, které zprávy se dostanou do hlavního televizního večerního zpravodajství. Vyzvěte je, ať z databáze České tiskové kanceláře ze dne 6. 4. 2018 vyberou tři nejdůležitější události, které by v hlavních zprávách neměly chybět. Studenti mají za úkol sepsat důvody, proč dané zprávy vybrali, a zaslat je na Váš e-mail (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Následně jim sdělte, že v tomto případě žádná správná odpověď neexistuje, a že každý editor se rozhoduje podle souboru kritérií, tzv. zpravodajských hodnot. Požádejte žaky, ať si tyto kritéria přečtou. 

Zavřít

×

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.