Vyučujte online s materiály JSNS

Využívejte materiály JSNS i v současné mimořádné situaci, kdy jsou školy zavřené – žáci tak mohou pracovat z domova, podobně, jako jsou zvyklí ve škole. Přinášíme přehled filmů vhodných k online výuce pro žáky II. stupně, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Každý den zveřejníme tipy, doporučení a rady na použití audiovizuálních materiálů, aby pro Vás i žáky byla online výuka co nejpříjemnější. 

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ   Globální rozvojové...
Rozbalit

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ
 

Globální rozvojové vzdělávání, Sociální problematika

Téma: chudoba, rodina 

Erdenchimeg je jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Nezapomíná ale snít. Ráda by se stala profesionální hadí ženou. Na přímluvu samotné trenérky dostává dívka životní šanci navštěvovat prestižní akrobatickou školu. Přestože se mezi dívkami z bohatých rodin cítí nepatřičně, odhodlaně pokračuje a podstupuje náročný a bolestivý trénink. Nejde jí totiž jen o zábavu. Stát se akrobatkou je šance, jak si splnit sen a uživit sebe i rodinu.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Životní cíle a sny – Před projekcí filmu vybídněte žáky, aby zapsali veškeré myšlenky, nápady a asociace na téma Mé životní sny a cíle. Své odpovědi zaznamenají na papír nebo do dokumentu v počítači (např. Microsoft Word či jiného programu) a mohou je diskutovat s rodiči nebo sourozenci. 

Poté si představí, že se přenesli 15 let do budoucna a jejich životní sny a cíle se naplnily. Úkolem žáků je vytvořit myšlenkovou mapu (podle vzoru) a pomocí obrázků, symbolů či slov vyjádřit, co vše se musí stát, aby se jejich sny staly naplnily.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Žáci se poté opět podívají na svoji myšlenkovou mapu a označí ty obrázky, symboly nebo slova, které vedly k naplnění snů a cílů u nich i u hadí dívky Erdenchimeg. O těchto obrázcích, symbolech a slovech žáci mohou debatovat s rodiči či se sourozenci. Nakonec se žáci zamyslí nad níže uvedenými otázkami a své odpovědi a názory nahrají na telefon nebo do počítače jako video či audio nahrávku:
 

 1. Co vás na Erdenchimeg zaujalo?   
 2. Čím je pro vás inspirativní?  
 3. Co je pro ni v životě nejtěžší?  
 4. Jaké myslíte, že je poselství filmu?  
 5. Co vás ve filmu zaujalo?

Výsledný soubor Vám zašlou e-mailem nebo přes Vámi zvolený komunikační kanál.  

 

Související aktivita: 

Prezentace o Mongolsku – Žáci vytvoří v Microsoft PowerPoint či jiném programu krátkou prezentaci o Mongolsku. Měli by zmínit zajímavá fakta, která je osobně zaujala, spíše než vypisovat základní geografické a demografické údaje. Mohou přidat fotky, obrázky i krátká videa. 

Prezentaci Vám žáci zašlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor

Zavřít

×

Just Eat It

II. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Just Eat It

II. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek jde v ruku v ruce s nesmyslnými „kosmetickými“ standardy, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáky čeká projekce filmu o plýtvání jídlem a o mladém páru, který chtěl tento problém na individuální úrovni řešit. Žáci před jeho zhlédnutím napíší do dokumentu v počítači (využijí např. Microsoft Word) poznámky a nápady k jedné z následujících otázek: 

Jak řešíš plýtvání jídlem u vás doma? 

Kdyby ses rozhodl řešit plývání jídlem u vás doma, jak bys postupoval? 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Nápady a poznámky, které měli žáci před zhlédnutím filmu, doplní o ty, které nabízí závěr filmu a dokument Otázky a odpovědi

PROJEKT: Ze souhrnu nápadů vyberou pět, které je pro ně reálné plnit celý týden, a zkusí je realizovat (či se tím způsobem chovat). Po týdnu napíší zamyšlení (200 slov) nad tím, na co během tohoto týdenního projektu přišli a co se o sobě dozvěděli.  

Všechny texty Vám následně zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Jídlo v koši – Žáci doma sledují 14 dní odpadkový koš a zapisují si, jaké jídlo se u nich doma vyhodilo – po vyhodnocení s rodiči vymyslí pravidla, která by mohli zkusit dodržovat, aby k vyhazování nedocházelo. 

Pokud se u nich žádné jídlo nevyhodilo, napíší tzv. Desatero, jež by měli dodržovat lidé, kteří potraviny běžně vyhazují. 

Text Vám zašlou způsobem, který máte pro komunikaci zvolený. 

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Věra 68

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Věra 68

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace 

Portrét bývalé sportovní šampionky, která se v období pražského jara neváhala zapojit do obrodného hnutí a později za to zaplatila krutou daň, natočila režisérka Olga Sommerová. Československá gymnastka Věra Čáslavská posbírala na nejvyšších soutěžích neuvěřitelných sto čtyřicet medailí. V roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa a popularitu získala doma i v zahraničí. Kvůli svému podpisu pod kritickým manifestem Dva tisíce slov však dopadla z kariérních výšin tvrdě na zem a komunistickým režimem byla dlouhá léta perzekvována. Po roce 1989 pracovala jako poradkyně Václava Havla, ovšem pak ji stihla rodinná tragédie a ona se znovu stáhla do ústraní. Na prahu sedmdesátky se s elánem vrátila do veřejného života, a právě v tomto období dokumentaristka Čáslavskou zachytila. Vznikla tak upřímná zpověď výjimečné ženy, která prokázala i v těžkých chvílích mimořádnou odvahu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci mají za úkol napsat co nejvíce vlastností Věry Čáslavské a roztřídit je na fyzické a povahové (například pomocí dvou barev písma). Následně z nich vyberou nebo podtrhnou ty, které jim přijdou nejdůležitější, aby byl člověk úspěšný. 

Na závěr sepíšou krátkou úvahu (200–400 slov) na téma V čem jsem dobrý/á, v níž se zamyslí nad tím, kterou oblast své činnosti považují za úspěšnou a jaké vlastnosti si myslí, že jim k tomu pomáhají.  

Texty zpracují do dokumentu v počítači nebo na papír a následně Vám je zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

Popis aktivity najdete i v pracovním listu Vlastnosti pro život

 

Související aktivita: 

Doporučte žákům, aby si přečetli Otázky a odpovědi. Dozvědí se zde o historickém kontextu doby a o dalších zajímavostech ze života Věry Čáslavské. 

Zavřít

×

Žirafa v nesnázích

II. stupeň ZŠ   Lidská práva a globální...
Rozbalit

Žirafa v nesnázích

II. stupeň ZŠ
 

Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání

Téma: migrace, nedemokratické režimy

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí. Když ji navíc druhý den pro její cizí původ odmítají v jedné práci za druhou, začne Žirafa propadat zoufalství. Až když pozná přátelského psího zahradníka, svitne jí na lepší časy. Při úpravě stromů a živých plotů se totiž její dlouhý krk náramně hodí. K tomu, aby mohla být šťastná, jí však chybí oficiální povolení, že může v nové zemi zůstat… Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Po projekci následuje reflexe zhlédnutého příběhu. Požádejte žáky, aby si otevřeli nebo vytiskli tabulku v pracovním listu Jiný kraj, jiný mrav. V tabulce jsou dva sloupečky. V prvním jsou zapsané pocity, emoce, které žáci mohli během filmu prožívat, ve druhém sloupci pak prostor pro vyjádření žáka k tomu, kdy a proč tento pocit měl. Na volné, nevyplněné řádky je možné vypsat další pocity a postřehy, které v tabulce nejsou uvedeny. Žáci pracují samostatně.  

Zadejte žákům, ať se s pomocí rodičů pokusí zjistit původ svých příjmení. Zároveň žáky vyzvěte, aby s rodiči na webové stránce Naše jména zjistili, kolik lidí stejného příjmení, jako je jejich, žije v České republice. Požádáme žáky, aby do pracovního listu Naše příjmení zaznačili původ svého příjmení a dále nakreslili erb, který jejich příjmení vyjadřuje. Erb mohou nakreslit do vytištěného pracovního listu nebo na samostatný papír. 

Vyfotografovanou nebo oskenovanou vyplněnou tabulku a obrázek erbu Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 

Související aktivita: 

Co dělá domov domovem? – Zadejte žákům úkol samostatně sepsat na papír všechny atributy jejich domova, tj. vyjmenovat všechny lidi (rodiče, prarodiče, sourozence...), předměty a případně zvířata, bez kterých by jejich domov nebyl domovem. Zároveň popíší, jaká místa u nich doma jsou pro ně důležitá, kde je jim dobře a pojmenují ty části domova – osoby, místa, předměty – které jsou pro ně nejdůležitější. Poté mohou žáci debatovat o tom, co pro ně domov znamená, se sourozenci, rodiči nebo mohou zavolat spolužákovi či kamarádovi.  

Zavřít

×

Haiduc - život na ulici

II. stupeň ZŠ   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Haiduc - život na ulici

II. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika

Téma: závislosti, sociální vyloučení 

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého otce z domova. Od té doby žije v ulicích rumunské Bukurešti a většinu času tráví zdrogovaný ve společnosti dalších mladistvých narkomanů. Vdechování toxických výparů z igelitových sáčků mu zničilo zdraví natolik, že během dvouměsíčního pobytu v nemocnici skoro zemřel. Tvrdí, že by se rád uzdravil a začal znovu chodit do školy. Nejdříve se ale musí zbavit své závislosti a zhoubného vlivu věčně zfetovaných „kamarádů“. Podaří se mu s podporou jeho opatrovnice Ralucy začít nový život? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu si žáci nakreslí čtyřlístek. Do každého lístku napíšou nebo nakreslí jednu věc, která je činí šťastnými a je pro ně důležitá. Během sledování filmu mají za úkol přemýšlet o tom, co chybí hlavnímu hrdinovi ke štěstí.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci nakreslí další čtyřlístek za hlavního hrdinu. Popíší, jaké věci podle nich činí šťastného Nicuu a písemně vysvětlí proč. Dále v krátkém textu napíšou, které ze zmíněných věcí by mohl Nicua ovlivnit a které nikoli. Mohou psát do dokumentu v počítači nebo na papír. 

V dalším písemném projevu vypracují odpovědi na otázky:  

 1. Co tě na filmu a hlavním hrdinovi nejvíce zaujalo nebo překvapilo?  
 2. S čím souhlasíš a s čím máš naopak problém?  
 3. Jak situaci hlavního hrdiny ovlivňují drogy, které jsou všude kolem něj?  
 4. Co bys Nicuovi vzkázal/a, kdybys měl/a tu možnost?  

Fotografie čtyřlístků a dokument s texty Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků.  

 

Související aktivita: 

Jak se žije lidem na ulici v Česku? – Žáci téma zpracují ve formě projektu. Jejich úkolem je zhotovit informační plakát s využitím údajů, fotografií či grafiky z internetu. Vytvoří ho např. v Microsoft PowerPoint (jako 1 snímek), Microsoft Word nebo jednoduchém online grafickém nástroji Canva. Plakát mohou vytvořit/nakreslit i skutečný ve formátu A3. Nechte jim na zhotovení plakátu dostatečný čas.

Svůj výstup anebo fotografii plakátu Vám zašlou elektronicky způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat. Využít mohou také doporučené materiály a odkazy (najdou je přímo pod filmem) nebo informační materiál Otázky a odpovědi

Zavřít

×

Meatrix

II. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Meatrix

II. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: životní prostředí, zvířata 

Jazykové oblasti: vocabulary (farm animals), grammar (tenses) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

Víte, co je to Meatrix? Je to obecně rozšířená lež o původu masa, které věříme. Alespoň to tvrdí autoři ve vtipné animované parodii na sci-fi film Matrix. Mladému čuníku Leovi odhaluje pravdu o jeho životě tajemný býk Moopheus, když mu pomocí pilulky odkrývá pravdu o skutečném světě. Příjemná rodinná farma, kde Leo doposud spokojeně žil, najednou mizí a Leo s Moopheem se ocitají ve velkokapacitním vepříně. Tam Leo postupně zjišťuje, jakým způsobem lidé zacházejí s hospodářskými zvířaty: zavírají je v malých kotcích bez možnosti výběhu a krmí je nekvalitní stravou. Velkofarmy jsou navíc velkou zátěží pro okolní přírodu. Bude se chtít Leo vrátit do světa fantazie, nebo se rozhodne bojovat za pravdu a přidá se k Moopheovi a jeho přátelům? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Pošlete žákům pracovní list 1. Jejich úkolem je písemně popsat oba obrázky čtyřmi krátkými větami. Zápisky mohou vypracovat přímo do pracovního listu v počítači, popřípadě na papír. 

Dále jim zadejte, aby si nastavili časový limit 3 minuty a během nich vypsali co nejvíce zvířat z farmy, která znají. Sdělte jim, aby nepoužívali slovník – cílem je procvičit si slovní zásobu a nejedná se o soutěž. 

Pokud pracujete s menší skupinou žáků a komunikujete s nimi „naživo“ online (např. prostřednictvím videohovoru), otevřete pracovní list 1 společně. Nechte je popsat obrázky v prvním cvičení ústně a zeptejte se jich, o jakém tématu si myslí, že lekce bude. Poté jim nastavte časový limit 3 minuty, nechte každého žáka pracovat samostatně a následně je vybídněte, aby Vám svá slova přečetli. 

Následně si každý žák vybere jedno ze zvířat, které si napsal, a pokusí se písemně zodpovědět následující otázky, popř. odpovědi vyhledat na internetu: 

 1. What does the animal eat?  
 2. In which environment does it normally live? 
 3. Where is it raised for meat? 

Další otázky se týkají studentů samotných. Sdělte jim, aby se soustředili i na správné použití časů: 

 1. How often do you eat meat?  
 2. What did you have for dinner yesterday? 
 3. What will you have for lunch today?  
 4. What will you have for breakfast tomorrow? 

Pokud žáci disponují vyšší úrovní jazyka, položte jim i otázky o původu potravin. Mohou například sepsat rozdíly mezi produkty rostlinného a živočišného původu nebo odhadnout u jednotlivých jídel/potravin, které vypsali v předchozích otázkách, jak dlouho trvá, než se dostanou až na jejich stůl.

TIP: Pokud dělá slovní zásoba žákům problém, můžete využít online aplikaci Kahoot k procvičení formou hry (tato aplikace je ale vhodná spíše pro videohovor, jelikož je nutné pracovat s žáky v jeden čas a sdílet s nimi obrazovku – zobrazují se zde jednotlivé otázky, na které pak žáci na svých zařízeních odpovídají). 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

K reflexi filmu využijte metodu Jedno slovo, k níž opět poslouží pracovní list 1 (cvičení 2), kde jednotlivé emotikony vyjadřují různé emoce. Žáci mají za úkol vybrat emoci, kterou při projekci prožívali, popř. dopsat jinou, pokud zde chybí. Odpovědi lze zaznamenat přímo do dokumentu.

Poté napíší odpověď na otázky:  

 1. What is the film about?  
 2. Who is the main character?  
 3. Do you know the film „Matrix“? How is it similar to Meatrix?   
 4. Do you know what foodprint is? If not, you can search for the answer on the internet. 

Dále napíší krátkou úvahu na téma Is a meat industry an issue we should find solution for?, v níž se zamyslí nad tím, zda by chtěli na problému týkajícího se zvířecího/masného průmyslu něco změnit, popřípadě jak by mohli navrhované řešení realizovat.   

Všechny texty, včetně těch z aktivity před projekcí filmu, Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků. 

  

TIP: Pokud studenty téma zaujme, můžete je odkázat na webové stránky Foodprint, kde se mohou o tématu dozvědět více. 

   

Související aktivita: 

Žáci vytvoří výstup informující o problému průmyslového chovu. Mohou to pojmout jako prezentaci, vytvořit plakát nebo nahrát krátký spot – konkrétní formu nechte na studentech.  

Své výstupy Vám zašlou způsobem, kterým jste zvyklí spolu komunikovat. 

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků. 

Zavřít

×

Práva zvířat – sociální spoty

II. stupeň ZŠ, vyšší ročníky   Životní...
Rozbalit

Práva zvířat – sociální spoty

II. stupeň ZŠ, vyšší ročníky
 

Životní prostředí

Téma: zvířata

Suvenýr, Sebeobrana, Dostatečně rychlý a Rok tygra je série čtyř sociálních spotů, v nichž známé osobnosti apelují na boj proti nelegálnímu obchodování se zvířaty. Spoty se zaměřují na zastavení ilegálního zabíjení zvířat a užívání jejich těl a produktů z nich ke komerčním či zábavným účelům. Žáci se formou společného projektu seznámí s problematikou práv zvířat. 

Lekce je doporučená pro vyšší ročníky ZŠ. 

 

PŘEHRÁT Suvenýr

PŘEHRÁT Sebeobrana

PŘEHRÁT Dostatečně rychlý

PŘEHRÁT Rok tygra

 

Doporučená projektová aktivita: 

Člověk a zvířata – Cílem projektu je, aby si žáci uvědomili způsoby chování lidí vůči zvířatům. 

Před zahájením projektu naplánujte časový úsek, který mu chcete věnovat, např. 2 týdny. Žáci zhlédnou krátké spoty a poté si vyberou jedno ze tří následujících témat, kterému se budou samostatně podrobněji věnovat. Projekt mohou vypracovávat alternativně i ve dvojici či trojici dle Vašeho uvážení a komunikovat např. přes Skype, sociální sítě či jiné vhodné kanály. 

Témata: 

– Zvířata na našem talíři  

– Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

– Využívání zvířat v zábavním průmyslu 

Podrobné popisy jednotlivých témat najdete níže. 

Úkolem každého či každé skupinky je shromáždit co nejvíce relevantních informací o daném tématu a zpracovat je pro zbytek třídy interaktivní, zábavnou formou. Žákům můžete doporučit, pokud jsou ve skupinkách, aby si rozdělili role (vyhledávání informací, organizací působící v oblasti práv a zvířat, české i mezinárodní legislativy, koordinace práce, příprava finálního výstupu).  

Výstupem může být prezentace v PowerPointu, video či audio záznam.  

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků.   

 

Popisy témat:

Zvířata na našem talíři  

Žáci se zaměří na to, jakým způsobem je ke zvířatům v chovech a velkochovech přistupováno, jaké jsou podmínky jejich chovu, jaká je kvalita vyprodukovaného masa v případě intenzivních chovů. Dále hledají alternativy velkochovů, co tyto alternativy obnášejí, co to znamená welfare, jaké jídlo je dobré si vybírat a proč se ptát po původu masa a masných výrobků aj. Cílem tématu není přeměna žáků na vegetariány či vegany. Jeho smyslem je nahlédnout „pod pokličku“ potravinového průmyslu, poznat alternativy potravin a umět si vybrat a zároveň se naučit selektovat dostupné informace.  

Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

Žáci vyberou několik vzácných druhů zvířat, které jsou předmětem nelegálního obchodování, a zahrnou i takové druhy, které se převáží i přes území České republiky. Zjistí, jakým způsobem jsou tyto druhy ohroženy a proč jsou předmětem nelegálního obchodu, popř. jaká je cena za tyto druhy ve sběratelských kruzích či mezi zákazníky, do jakých zemí je druh nejčastěji vyvážen, a další informace, které budou pro žáky zajímavé.  

Využívání zvířat v zábavním průmyslu  

Toto téma nabízí řadu možností, jak mohou žáci téma uchopit – zvířata jsou v zábavním průmyslu využívána hojně (cirkusy, koridy, kohoutí zápasy, dostihy atd.), proto rozhodnutí ponechte na žácích, kteří si sami zvolí, jakým způsobem téma pro ostatní zpracují.  
 

Vypracovaný projekt Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. 

 

Související aktivita: 

Analýza nelegálního obchodu se zvířaty v ČR – Pokud preferujete kratší aktivitu, můžete po zhlédnutí spotů žákům zadat, ať vypracují krátkou analýzu týkající se nelegálního obchodu se zvířaty, který se odehrává v České republice. Žáci by měli zjistit následující: 

 1. Je ČR zemí původu, tranzitní zemí, nebo i cílovou zemí? 
 2. Jaké instituce v ČR řeší nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat? 
 3. K jakým mezinárodním úmluvám je ČR zavázána? 

Na závěr za pomoci rešerše internetových zdrojů najdou 3 konkrétní příklady takového obchodu či nelegálního nakládání se zvířaty, které se dostaly i do českých médií (co se stalo, o jaké zvíře šlo, kdo byl zapojen, kam zásilka mířila, jak případ dopadl). 

Práci vypracují do dokumentu v počítači (mohou využít sdílený dokument) a výslednou analýzu Vám zašlou elektronicky způsobem, kterým spolu komunikujete. 

Zavřít

×

Ostře sledované vlaky

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Ostře sledované vlaky

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny 

Téma: 2. světová válka, perly české kinematografie 

„Božský železničář“ – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Mladičkému Miloši Hrmovi, který nastoupil na místo eléva u dráhy, se nedaří pozbýt panictví, a protože na něho bere hezká konduktérka Máša, není divu, že mu jeho problémy s mužstvím vyplňují celý horizont. Vypadá to však, že se zahleděností do svého soukromého světa jsou na tom na zapadlém nádražíčku, kde Miloš slouží, všichni obdobně, a to navzdory zlým válečným časům. Film kolem diváka rozprostírá nostalgickou náladu, jiskří vtípky a drobnými anekdotami, vyzařuje čirou lyrickou krásu, a náhle se překlopí do tragédie. Drobná historka o malých lidech se promění ve velký příběh o krutosti války, lásce a smrti.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu žáci odpoví na následující otázky: 

Co pro tebe znamená slovo odvaha

Koho považuješ za odvážného

Potřeboval/a jsi někdy sám/sama dodat více odvahy nebo v jaké situaci bys takovou podporu uvítal/a? 

Text mohou napsat do dokumentu na počítači nebo na papír, na který pak doplní i odpovědi na otázky po zhlédnutí filmu.   

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci do stejného dokumentu sepíšou odpovědi na následující otázky (vybídněte je, aby nepoužívali internet):   

 1. Jaká slova mohou být synonymy ke slovu odvaha? 
 2. Jaká tě napadají antonyma k témuž slovu? 
 3. Vzpomeň si alespoň na tři literární či filmové postavy, které jsou podle tvého názoru odvážné. Pokus se vysvětlit, v čem se jejich odvaha projevuje. 
 4. Vyjmenuj alespoň tři historické postavy, které projevily ve svém životě odvahu, a zdůvodni, proč je považuješ za odvážné.  
 5. Znáš osobně někoho, koho považuješ za odvážného? Pokus se objasnit proč. 
 6. Vzpomeň si na situaci, kdy jsi ty sám/sama byl/a odvážný/á, a pokus se ji popsat. 
 7. V jakých životních situacích by sis potřeboval/a „dodat více odvahy“? 
 8. Co by bylo třeba k tomu, abys patřičnou odvahu získal/a? 

Doporučujeme poslat žákům i speciální bonusovou otázku, k níž žáci naopak mohou internet využít. 

Bonusová otázka: Zkuste zjistit, jakou cenu a kdy tento film získal?  

Žáci Vám zašlou své zápisky prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.   

 

Související aktivita: 

Pro doplnění informací doporučujeme přečíst Otázky a odpovědi, kde najdete nejen historické souvislosti, ale také informace o vzniku filmu a jeho tvůrcích. 

Pošlete žákům výběr otázek podle Vašeho uvážení a jejich úkolem je k jedné z nich vypracovat kratší slohou práci – vyhledají si k dané otázce informace na internetu a vlastními slovy napíší text přibližně o 200–400 slovech. Práci Vám zašlou způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat. 

Zavřít

×

Na kole za svobodou

II. stupeň ZŠ   Lidská práva, Globální...
Rozbalit

Na kole za svobodou

II. stupeň ZŠ
 

Lidská práva, Globální rozvojové vzdělávání a Občanská angažovanost

Téma: migrace, aktivní občanství 

V anglickém Bristolu evidují na čtyři stovky žadatelů o azyl. Pětatřicet liber týdně, které dostávají od britské vlády, stačí každému z nich nanejvýš na levné jídlo. Na drahou městskou dopravu mohou zapomenout, a tak chodí po městě pěšky. Od prosince 2008 to už ale pro mnoho z nich neplatí – díky partě místních nadšenců, kteří odstartovali jedinečný projekt. Sbírají po městě stará a odložená kola a s pomocí zájemců z řad uprchlíků je dávají dohromady. Lidem, kteří kvůli svému statusu nemohou být oficiálně zaměstnáni, nabízejí kromě možnosti smysluplného „zabití“ jejich volného času při opravě kol ještě něco navíc: vlastní bicykl. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním mají žáci za úkol svými slovy vysvětlit pojmy migrace, emigrace, imigrace, azyl a uprchlík. Vlastní vysvětlení si napíšou na papír nebo do dokumentu na počítači.

Pojmy, jejichž význam neznají, si dohledají na internetu.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci zadejte žákům reflexi metodou I. N. S. E. R. T. Jednu stranu papíru či dokumentu v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?). 

K jednotlivým znaménkům uvedou: 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní? 

minus (-): Co vnímáš jako negativní? 

vykřičník (!): Co pro tebe bylo ve filmu nové nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?

otazník (?): Jaké otázky ti běží v hlavě? (Mohou být i řečnické.) Odpovědi na tyto otázky si žáci dohledají sami na internetu, popř. se zeptají rodičů a odpovědi následně písemně zaznamenají. 

Výsledný dokument s poznámkami Vám zašlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Pokud psali na papír, vyfotí jej a pošlou fotografii.

 

Související aktivita: 

Pomáhám – Žáci si vymyslí jednu nebo dvě aktivity, kterou nebo kterými pomohou své rodině, blízkým, sousedům či kamarádům a mohou je udělat během nadcházejících dnů. Nemusí jít o nic náročného nebo velkého, například: výpomoc v kuchyni, umytí nádobí po obědě, vaření, nákup, pomoc na zahrádce, napsání milého vzkazu sousedům nebo kamarádům atd.

Při této aktivitě se žáci, pokud mají možnost, nechají vyfotografovat nebo natočit a výsledné fotografie či video Vám pošlou způsobem, kterým s nimi komunikujete. 

Zavřít

×

Poslouchám

II. stupeň ZŠ   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Poslouchám

II. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika

Téma: rodina, šikana, homofobie, migrace 

Dětský svět je občas plný komplikací a problémů, o kterých není vždy snadné mluvit s rodiči nebo přáteli. V Nizozemsku pomáhá dětem speciální telefonní linka Kindertelefoon – obdoba české Linky bezpečí. Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, který žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat. Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá… 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Než se žáci podívají na film, sepíší odpovědi na následující otázky: Co vám pomáhá, když vás něco tíží? Když je vám například smutno, máte vztek nebo se cítíte být osamělí? 

Odpovědi žáci píší na papír nebo do dokumentu na počítači. Pokud s nimi pracujete online ve sdíleném režimu, mohou psát poznámky do sdíleného dokumentu, k němuž budou mít přístup i ostatní žáci. Pro sdílení dokumentu doporučujeme využít například Google Classroom, Dokumenty Google, Microsoft OneDrive a další. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci po zhlédnutí filmu napíšou krátkou reflexi, kde vylíčí, jak se cítili při sledování filmu, co vnímají pozitivně, negativně, co je překvapilo nebo čemu nerozuměli. Dále mohou ve svých úvahách písemně pokračovat a zkusí sepsat, jak může někomu pomoci nasloucháním, zda je lepší mluvit o svých problémech s někým, koho známe nebo s někým neznámým. 

Zároveň necháme žáky vyhledat, kam se mohou v Česku se svými problémy obrátit oni, jaká jsou důležitá telefonní čísla apod. Odkazy na organizace, jejich telefonní čísla případně i další informace žáci vloží do stejného dokumentu, do kterého napsali text s reflexí po filmu. 

Pokud žáci nepracovali v dokumentech ve sdílené složce, pošlou Vám vypracovaný text prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Jak aktivně naslouchat? – Pokud mohou žáci pracovat ve dvojicích, například se sourozencem nebo s kamarádem, můžeme si v praxi vyzkoušet, jak správně (aktivně) naslouchat. 

Pošlete žákům pracovní list Aktivní naslouchání. Sdělte jim, že se mohou projit se spolužákem nebo více spolužáky způsobem, jakým spolu běžně komunikují (například prostřednictvím sociální sítě, WhatsApp, Skype nebo telefonu) a diskututovat spolu jednotlivé body. Lze také využít participaci rodičů. 

Kromě vypsaných konverzačních technik můžete klást další otázky: Co dalšího vám ještě dopomůže k tomu, abyste cítili, že vás druhý opravdu poslouchá? Žáci by měli zjistit, že k aktivnímu naslouchání patří vstřícná řeč těla, oční kontakt, zaujatý tón hlasu, soustředěný výraz, neskákání do řeči atp.  

Je-li to možné, ve dvojicích pak mohou nacvičovat, jak by reagovali, kdyby za nimi kamarád nebo sourozenec přišel s nějakým problémem. Naslouchající zkusí postupovat podle návodu v pracovním listu. Mluvčí si vybere jednu ze situací zachycených ve filmu nebo si žáci mohou vymyslet vlastní situaci, kterou chtějí v rozhovoru řešit. Po jednom kole si role vymění.  

Zavřít

×

Kovyho mediální ring – 2. díl: CO?

II. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání 

Téma: ověřování informací, 5 klíčových otázek

Ananas na pizzu nepatří. Fakt, nebo názor? Zpráva, nebo reklama? Youtuber Kovy prochází různá mediální sdělení a přemýšlí, CO jsou vlastně zač a CO je jejich obsahem. Ne vždy je to totiž na první pohled zcela zřejmé. Kovyho zajímají kvalitní zprávy, kterým by mohl věřit, často ale naráží na PR články, infotainment a dezinformace. Vyzvídá proto od žáků, jaké informační zdroje považují za důvěryhodné, a zjišťuje také, jestli se setkali s nějakými nepravdivými zprávami. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Analýza videa z YouTube podle klíčové otázky „CO?” – Zašlete žákům odkaz na zhlédnutí 2. dílu Kovyho mediálního ringu. Jejich úkolem bude po jeho zhlédnutí zanalyzovat video jednoho ze svých oblíbených youtuberů. Video, které si zvolí pro rozbor, by mělo obsahovat mluvené slovo a být v délce cca 2–10 minut. 

Analýzu žáci zhotoví formou audio či videonahrávky, kterou mohou pořídit na svém telefonu. Zadejte žákům, aby v pár větách popsali, o čem jimi vybrané video je, kdo ho publikoval a poté stručně odpověděli na klíčovou otázkou CO?, respektive na čtyři dílčí podotázky, a to:  

Co je obsahem sdělení? 

Jaké názory či hodnoty jsou ve sdělení přítomny?  

Jsou ve sdělení přítomny zdroje a jak se dají obsažené informace ověřit? 

Jaké informace či vyjádření nejsou ve sdělení zahrnuty? 

Vytvořte na cloudovém uložišti sdílenou složku, do které budou žáci své nahrávky vkládat a pošlete jim odkaz. Nezapomeňte nastavit práva, aby mohli všichni s odkazem provádět úpravy. Můžete využít např. Google Classroom, Google Drive, Microsoft OneDrive apod. 

V této sdílené složce vytvořte excelovou (nebo obdobnou) tabulku. Žáci budou mít za úkol do tabulky vepsat své jméno, vložit odkaz na video z YouTube, které analyzovali, a odkaz na svou analýzu (jež bude nahraná ve sdílené složce). 

Nezapomeňte dát žákům zpětnou vazbu k jejich analýzám, přitom se soustřeďte na to, nakolik se žákům podařilo či nepodařilo najít odpovědi na jednotlivé otázky.

 

Související aktivita: 

Analýza fake news – Zkušenější žáci mohou analyzovat podle klíčové otázky CO? zprávu zpochybňující platnost rozdělení Československa. U této aktivity můžete využít připravený pracovní list pro žáky (str. 3) i list s informacemi pro vyučující (str. 4). Odpovědi na další klíčové otázky k danému sdělení najdete na stránce Fake News

Pozn.: Alternativní web Svět kolem nás, z nějž analyzovaný článek pochází, přestal existovat (nahradil jej nový web s názvem Lajkit); tato skutečnost však nebrání analýze.  

Zavřít

×

Muž, který sázel stromy

II. stupeň ZŠ   Životní...
Rozbalit

Muž, který sázel stromy

II. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: krajina, aktivní občanství

V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v místech, která bývala mrtvou krajinou, raší mladý les. Po mnoha letech se oblast díky zásahu pastevce obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu mají žáci za úkol sepsat výhody a nevýhody života ve městě a života na venkově, v přírodě. Na základě toho si zvolí svou preferenci (město, nebo venkov) a tu v krátkém textu zdůvodní. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci provedou reflexi filmu písemně metodou Pětilístek – napíší „básničku” v pěti řádcích podle následujících pokynů.  

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Podrobnější informace k reflexní metodě Pětilístek najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

Dále zašlete žákům pracovní list Město, nebo samota a nechte je vypracovat otázky na str. 3. Své odpovědi si zaznamenávají zvlášť do dokumentu na počítači, popřípadě na papír.  

Všechny vypracované materiály Vám žáci poté zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Kdo pomáhá zachránit lesy? – Elzéard Bouffier z filmu Muž, který sázel stromy je fiktivní postava, ale lidí, kteří opravdu pracují na zlepšení svého životního prostředí, je mnoho. 

Žáci mají v této aktivitě za úkol vyhledat na internetu tři skutečné osoby, projekty, akce nebo organizace, které přispívají k záchraně stromů, alejí, lesů či pralesů. Ke každé osobě, projektu, akci nebo organizaci vypíší stručně jeho příběh nebo informace, které se dozvěděli. V závěru se zamyslí nad tím, jestli by chtěli něco takového zkusit taky – a napíší proč ano, nebo proč ne. Své poznámky Vám pak zašlou elektronicky způsobem, kterým s nimi komunikujete. 

Práce žáků nám poté můžete poslat i na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.     

Zavřít

×

Postavení mimo hru

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Postavení mimo hru

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: únor 1948 a 50. léta

Naši mladí hokejisté měli v roce 1950 obhajovat v Londýně titul mistrů světa. Do Anglie už ale nedorazili. Celé mužstvo bylo zatčeno a ocitlo se v „postavení mimo hru". Následovaly týdny ponižování, mučení a vydírání ze strany StB. A po nich odsouzení hráčů za špionáž, velezradu a rozvracení socialistického zřízení. Proč k tomu došlo, jak se všechno odehrálo a jaké byly další osudy mladých sportovců, přibližuje snímek, jehož průvodcem je jeden z aktérů – v době natáčení filmu osmdesátiletý – Augustin Bubník. Ten spolu s dalšími spoluhráči vzpomíná na hrůzné zážitky z kriminálu, ale i na cenná přátelství s jinými politickými vězni – elitou národa –, která zde získali.  

 

Doporučená aktivita před filmem:

Než se podívají žáci na film, sdělte jim, ať se zamyslí nad následujícími otázkami a zkusí na ně odpovědět. Odpovědi mohou psát na papír nebo do dokumentu na počítači.  

Kdo jsou podle vás novodobí hrdinové společnosti? Zkuste napsat jména tří osob, které považujete za hrdiny.  

Jaký vliv mají sportovci na veřejnost a na mladou generaci?    

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Absurdita zneužití sportu – Po zhlédnutí filmu mají žáci za úkol odpovědět na následující otázky. Otázky najdete také v pracovním listu (str. 3).

1. Co sledoval komunistický režim tímto procesem? 

2. Proč byl tento proces na rozdíl od většiny ostatních (Milada Horáková apod.) utajený? 

3. O čem svědčí skutečnost, že se veřejnost nezajímala o osud mistrů světa? 

4. Proč byli někteří sportovci vnímáni jako nepřátelé režimu? Čím mu hrozili? 

5. Jak proces zasáhl rodiny sportovců? 

6. Jak ovlivnil jejich kariéru? Srovnejte s možnostmi a podmínkami dnešních sportovců. 

Dále se žáci mohou zeptat svých prarodičů, jestli si na naše hokejisty z roku 1950 pamatují (případně zda znají Augustina Bubníka) a sepsat jejich vzpomínky. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, mohou oslovit kohokoli, kdo je jim blízký. 

Žáci Vám poté zašlou své zápisky, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků.

Vzpomínky prarodičů žáků můžete nahrát do sdílené složky (například využitím Google Classroom, společné facebookové skupiny apod.) a vznikne tak společný přehled i pro ostatní.

TIP: Žáci mohou pátrat také po osudech sportovců z 50. let na internetu a sepsat, co všechno zjistili. Vybídněte je, aby u jednotlivých informací uváděli i zdroj.   

Další materiály najdete v lekci Postavení mimo hru.    

 

Pracovní listy: 

Otázky z pracovního listu (str. 3) můžete doplnit o další, např.: Koho ze současných sportovců si nejvíce ceníš ty osobně?  Kdo z nich tě nejvíce ovlivnil? Fandíš ty nebo vaši rodiče hokeji?    

 

Související aktivita: 

Komunistická totalita jako hokejový zápas – Žáci napíšou úvahu na téma Hokej a hokejová reprezentace před rokem 1989. Můžou také porovnat rozdíly mezi hokejem tehdy a v současnosti.   

Pro doplnění informací si můžete přečíst také Otázky a odpovědi.   

Úvahu Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete texty poslat také nám na e-mail nebo do zprávy na Facebook Příběhy bezpráví

Zavřít

×

Miruna

II. stupeň ZŠ   Lidská práva a Globální...
Rozbalit

Miruna

II. stupeň ZŠ
 

Lidská práva a Globální rozvojové vzdělávání 

Téma: rodina, chudoba, sociální vyloučení

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. O klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svými sourozenci, o které se každý den obětavě stará. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

 

Žebříček životních hodnot – Po projekci filmu požádejte žáky, aby si každý samostatně sestavil vlastní stupnici pěti nejdůležitějších hodnot v životě a zapsal si je na papír. Tuto aktivitu mohou žáci plnit se sourozenci nebo rodiči, mohou si sestavit žebříček hodnot spolu s nimi. Následně je vyzvěte, aby se zamysleli nad následujícími otázkami: 

Zařadili byste mezi své nejdůležitější hodnoty také vzdělání? Do jaké míry vzdělání ovlivňuje váš současný život a jak ho ovlivní v budoucnu? A pokud byste neměli přístup ke vzdělání, co by to způsobilo? Mohlo by vás to nějak znevýhodnit? 

Otázky mohou diskutovat také se svými rodiči nebo sourozenci.

Následně můžete zadat žákům vytvoření myšlenkové mapy na téma vzdělávání. Postup na vytvoření myšlenkové mapy naleznete v pracovním listu.

Vyfotografovaný nebo oskenovaný obrázek myšlenkové mapy Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete mapky poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.  

Na závěr požádejte žáky, aby napsali ještě jednou stupnici pěti nejdůležitějších hodnot v životě, ale tentokrát z pohledu Miruny. 

 

Související aktivita: 

Dopis Miruně: Vyzkoušejte s žáky metodu R.A.F.T. – Dopis. Metoda umožňuje žákům prostřednictvím dopisu jedné z postav vyjádřit emoce po zhlédnutí filmu a sdílet své pocity. Sdělte žákům, ať Miruně napíší vzkaz v délce 900–1800 znaků, tj. na polovinu až jednu A4. Jak na metodu:

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Žáci mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek na sociální síť apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

Výsledný dopis Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dopisy poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

Zavřít

×

Tančím pro tebe

II. stupeň ZŠ    Sociální...
Rozbalit

Tančím pro tebe

II. stupeň ZŠ 
 

Sociální problematika

Téma: stáří, rodina

Tradiční norský tanec „halling“ byl odjakživa mužskou záležitostí. „Hodně lidí si myslí, že halling není pro dívky, což je chyba,“ říká hlavní hrdinka filmu Vilde, která se tomuto neobvyklému koníčku věnuje. Ráda by uspěla na blížícím se šampionátu a svým úspěchem tak dodala sílu svému nemocnému dědečkovi. se kterým má hodně blízký vztah. Dědeček je vážně nemocný a Vilde doufá, že mu její úspěch udělá radost a dodá sílu k boji se zákeřnou chorobou.  

Vyzvěte žáky, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovali doporučené aktivity.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu nechte žáky napsat, co pro ně jejich prarodiče znamenají Co se od nich mohou naučit? A co naopak mohou naučit oni své prarodiče? Můžete se zapojit i Vy, kteří s žáky aktivitu provádíte. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, může si vybrat kohokoli z rodiny, kdo je mu blízký.  

Ti žáci, kteří mají prarodiče na blízku, s nimi mohou na zmíněné otázky nahrát i krátký rozhovor na mobilní telefon.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: : 

Po zhlédnutí filmu zadejte žákům, aby vypracovali krátký text s využitím metody R.A.F.T.  podle následujícího návodu:

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

 

Žáci Vám poté zašlou své práce, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.).

Sami žáci nebo i Vy můžete texty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.  

 

Související aktivita: 

Chci Tě potěšit – Žáci dají dohromady deset fotografií, obrázků, citátů, které podle nich udělají radost jejich prarodičům. Výslednou práci Vám opět mohou poslat elektronicky nebo ji nasdílet mezi sebou navzájem. 

Zavřít

×

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

II. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Média...
Rozbalit

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

II. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Média na nás chrlí denně nejrůznější sdělení. Kovy nechce být manipulován, a proto pátrá po tom, KDO je vytváří a KDO má kontrolu nad jejich šířením. Co známý youtuber udělá, když zjistí, že je pod článkem podepsán jen pseudonym? A mají všechna média svého vlastníka, nebo jen ta soukromá? Rozdíly mezi komerčními a veřejnoprávními médii shrnuje mediální odborník.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Analýza zprávy podle klíčové otázky „KDO?” – Po zhlédnutí 1. dílu Kovyho mediálního ringu zašlete žákům hypertextový link na zprávu dle vlastního výběru z jednoho z hlavních zpravodajských webů a zadejte jim za úkol, ať ji zanalyzují podle klíčové otázky KDO?, respektive podle tří dílčích podootázek, a to: 

Kdo je autorem nebo tvůrcem sdělení? 

Jaké informace lze o autorovi nebo tvůrci sdělení dohledat? 

Kdo má kontrolu nad vznikem a šířením sdělení? 

Doporučujeme vybrat zprávu, která je aktuální a studenty zaujme. Žákům můžete zároveň poslat také odkaz na zpracovanou analýzu článku z webu Aktuálně.cz jako inspiraci, jakých faktorů je dobré si všímat.

Zadejte studentům spolu s úkolem i termín, do kdy vám mají odpovědi zaslat, a následně s nimi pak rozeberte, co všechno zajímavého mohly odpovědi na 3 podotázky poodhalit a zda jim nalezení odpovědí pomáhá posoudit, jestli je zpráva důvěryhodným zdrojem informací, či nikoliv. Věnujte pozornost tomu, zda je u článku, který žáci analyzují, uvedený konkrétní autor a také, kdo webové médium, na němž byla zpráva publikována, vlastní.  

Pro Vaši přípravu na vyhodnocení analýzy žákům doporučujeme prozkoumat hotové příklady analýz různých mediálních sdělení a pročtení článků v rubrice Česká mediální krajina, v nichž najdete například odpověď na to, jaké vlastníky mají nejznámější zpravodajské weby jako jsou iDNES.cz, iHned.cz, Seznam zprávy a další.  

 

Pracovní listy: 

Kdo je tajemný vedoucí kolotoče? – Pro výše popsanou aktivitu můžete využít pracovní list na straně 5. Domníváte-li se, že by Vaši žáci zvládli i analýzu článku z webu Aeronet, můžete využít i celou aktivitu. Pokud Vaši žáci však metodu 5 klíčových otázek ještě neznají, doporučujeme začít analýzou nějaké jednodušší zprávy.  

 

Související aktivita:

Napište esej na téma Pravda, nebo lež – Je možné v záplavě informací rozlišit pravdu od lži? Jakou roli v pomyslném souboji lži s pravdou sehrávají média a sociální sítě? 

Žáci mají zaúkol k tomuto tématu napsat úvahu či esej v rozsahu 3600-4000 znaků. Vypracovaný text Vám pošlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Doporučujeme jim zadat na vypracování dostatečnou dobu, např. 14 dní.  

Další doporučení: 

Tipy, jak na internetu nenaletět – Osm tipů, jak odhalit neseriózní informaci a nesdílet ji dál.

Zavřít

×

r.a.f.t_metoda.pdf


Tematické okruhy

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.