Tematický seriál

Mnichovská dohoda

Na konci září 1938 byla v Mnichově na schůzce čtyř velmocí podepsaná dohoda, kde se rozhodlo tzv. "o nás bez nás". V čem přesně spočívala a co jí předcházelo ve stručnosti představí krátký film Den, kdy byla podepsána mnichovská dohoda. Doporučené materiály odkazují například na její originální text.

Více informací

Totalitarismus

Jaké jsou znaky totalitních režimů? A jakým jazykem mluví propaganda? Podívejte se na dokumentární film Eugéniové nebo propagandistický snímek z 50. let Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a pomocí doporučených aktivit s žáky diskutujte o tomto nesnadném tématu. Ve filmu Hitler, Stalin a já se pak můžete seznámit s tím, jak totalitní režimy 20. století ovlivnily život jediné ženy - Hedy Margoliové.

Více informací

Politické procesy 50. let

Každý rok si 27. června připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Tématu politických procesů se věnuje mnoho AV lekcí na našem portálu, zde vám přinášíme tipy na několik z nich včetně doporučených aktivit či materiálů k prohloubení pochopení tématu.

Více informací

80. léta

Otevřete na příkladu nezávislých iniciativ z konce 80. let a přístupu represivních složek k nim s žáky diskusi o společnosti pozdního socialismu. Nabízíme vám film České děti, doprovodné materiály a aktivity, nebo videomedailonek legendy českého undegroundu, Ivana Martina Jirouse - Magora.

Více informací

Okupace 1968

K tématu srpnové okupace Československa v roce 1968 nabízíme přehledný informační text, dobový Filmový týdeník č. 35/1968 či dokument Přerušené jaro - Srpen jako kladivo. V aktivitách můžete s žáky diskutovat o důvodech pro či proti obraně Československa proti okupaci, důvodech rezignace normalizační společnosti či analyzovat tzv. zvací dopis.

Více informací

Holocaust

K nelehkému tématu holocaustu nabízíme přehledný úvod do problematiky, který shrnuje dějiny Židů od starověku po vznik novodobého státu Izrael a nabízí také několik otázek k reflexi tématu. Začněte s žáky diskusi promítnutím filmu O zlém snu, který je vhodný i pro mladší diváky, nebo snímkem Sedm světel.

Více informací

Únor 1948

Letos uběhne právě 70 let od převratných událostí v únoru 1948. Za pomoci vybraných tří filmů - Ztráta paměti - Žalář je čest, ne ponížení..., Případ dr. Horáková Bez milosti - můžete toto téma otevřít ve výuce. Napomohou vám i vybrané aktivity, materiály a doprovodné odkazy.

Více informací

Romský holocaust

Romský holocaust je dodnes málo připomínanou součástí zločinů 2. světové války. Za pomoci filmu Ó, ty černý ptáčku a doporučených aktivit o něm diskutujte se svými žáky. Můžete hledat i odpověď na otázku, proč se za komunismu romský holocaust utajoval, a jak se česká společnost postavila ke dvěma koncentračním táborům na území republiky.

Více informací

Druhý odboj

Připomeňte si hrdiny druhého československého odboje. Díky filmu Nebe nad Evropou se dozvíte více o Čechoslovácích, kteří za 2. světové války sloužili u Royal Air Force, pomocí aktivit pak můžete otevřít i diskusi na téma jejich poválečných osudů.

Více informací

T. G. Masaryk

Jaký byl "tatíček Masaryk", první československý prezident? Podívejte se s žáky na film z naší nabídky a zjistěte více o této významné osobnosti našich dějin. S Masarykem-politikem se seznámíte díky jeho prvnímu poselství v roli prezidenta, text Demokracie jako názor na svět i na život představí jeho ideje a lidský rozměr dodají jeho oblíbené písně.

Více informací

Komunistické rituály

Nedílnou součástí období let 1948-1989 byla demonstrace síly vládnoucího režimu skrze centrálně organizované akce - rituály. Jejich úkolem bylo ale také to, aby si občané osvojovali ty „správné“ hodnoty, normy a myšlenky. Přibližte svým žákům a studentům prvomájové průvody a spartakiády a společně dešifrujte, jakou roli měly hrát v tehdejší společnosti.

Více informací

Živé pochodně - Jan Palach a Jan Zajíc

„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým navěky půjdeš! […] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ! Toto mimo jiné napsal ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Připomeňte svým žákům a studentům „živé pochodně“ Jana Palacha a Jana Zajíce.

Více informací

Politické procesy - Milada Horáková

Nejvíce politických procesů proběhlo v počátečním období komunistického režimu. Kromě tisíců trestů odnětí svobody v nich padlo i 248 rozsudků smrti, které byly následně vykonány. Jedinou popravenou ženou byla Milada Horáková – podívejte se, jaké filmy a materiály můžete využít k připomenutí jejího příběhu.

Více informací