Tematický seriál

Únor 1948

Letos uběhne právě 70 let od převratných událostí v únoru 1948. Za pomoci vybraných tří filmů - Ztráta paměti - Žalář je čest, ne ponížení..., Případ dr. Horáková Bez milosti - můžete toto téma otevřít ve výuce. Napomohou vám i vybrané aktivity, materiály a doprovodné odkazy.

Více informací

Romský holocaust

Romský holocaust je dodnes málo připomínanou součástí zločinů 2. světové války. Za pomoci filmu Ó, ty černý ptáčku a doporučených aktivit o něm diskutujte se svými žáky. Můžete hledat i odpověď na otázku, proč se za komunismu romský holocaust utajoval, a jak se česká společnost postavila ke dvěma koncentračním táborům na území republiky.

Více informací

Druhý odboj

Připomeňte si hrdiny druhého československého odboje. Díky filmu Nebe nad Evropou se dozvíte více o Čechoslovácích, kteří za 2. světové války sloužili u Royal Air Force, pomocí aktivit pak můžete otevřít i diskusi na téma jejich poválečných osudů.

Více informací

Totalitarismus

Jaké jsou znaky totalitních režimů? A jakým jazykem mluví propaganda? Podívejte se na dokumentární film Eugéniové nebo propagandistický snímek z 50. let Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a pomocí doporučených aktivit s žáky diskutujte o tomto nesnadném tématu. 

Více informací

T. G. Masaryk

Jaký byl "tatíček Masaryk", první československý prezident? Podívejte se s žáky na film z naší nabídky a zjistěte více o této významné osobnosti našich dějin. S Masarykem-politikem se seznámíte díky jeho prvnímu poselství v roli prezidenta, text Demokracie jako názor na svět i na život představí jeho ideje a lidský rozměr dodají jeho oblíbené písně.

Více informací

Komunistické rituály

Nedílnou součástí období let 1948-1989 byla demonstrace síly vládnoucího režimu skrze centrálně organizované akce - rituály. Jejich úkolem bylo ale také to, aby si občané osvojovali ty „správné“ hodnoty, normy a myšlenky. Přibližte svým žákům a studentům prvomájové průvody a spartakiády a společně dešifrujte, jakou roli měly hrát v tehdejší společnosti.

Více informací

Živé pochodně - Jan Palach a Jan Zajíc

„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým navěky půjdeš! […] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ!“ Toto mimo jiné napsal ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Připomeňte svým žákům a studentům „živé pochodně“ Jana Palacha a Jana Zajíce.

Více informací

Politické procesy - Milada Horáková

Nejvíce politických procesů proběhlo v počátečním období komunistického režimu. Kromě tisíců trestů odnětí svobody v nich padlo i 248 rozsudků smrti, které byly následně vykonány. Jedinou popravenou ženou byla Milada Horáková – podívejte se, jaké filmy a materiály můžete využít k připomenutí jejího příběhu.

Více informací