Tematický seriál

T. G. Masaryk

Jaký byl "tatíček Masaryk", první československý prezident? Podívejte se s žáky na film z naší nabídky a zjistěte více o této významné osobnosti našich dějin. S Masarykem-politikem se seznámíte díky jeho prvnímu poselství v roli prezidenta, text Demokracie jako názor na svět i na život představí jeho ideje a lidský rozměr dodají jeho oblíbené písně.

Více informací

Holocaust

K nelehkému tématu holocaustu nabízíme přehledný úvod do problematiky, který shrnuje dějiny Židů od starověku po vznik novodobého státu Izrael a nabízí také několik otázek k reflexi tématu. Začněte s žáky diskusi promítnutím filmu O zlém snu, který je vhodný i pro mladší diváky, nebo snímkem Sedm světel.

Více informací

Totalitarismus

Jaké jsou znaky totalitních režimů? A jakým jazykem mluví propaganda? Podívejte se na dokumentární film Eugéniové nebo propagandistický snímek z 50. let Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a pomocí doporučených aktivit s žáky diskutujte o tomto nesnadném tématu. Ve filmu Hitler, Stalin a já se pak můžete seznámit s tím, jak totalitní režimy 20. století ovlivnily život jediné ženy - Hedy Margoliové.

Více informací

Druhý odboj

Připomeňte si hrdiny druhého československého odboje. Díky filmu Nebe nad Evropou se dozvíte více o Čechoslovácích, kteří za 2. světové války sloužili u Royal Air Force, pomocí aktivit pak můžete otevřít i diskusi na téma jejich poválečných osudů.

Více informací

Nacismus

Pro zařazení tématu nástupu nacismu v Evropě doporučujeme informační text historika Petra Koury i film dokumentaristy Pavla Štingla  Eugéniové. Prohloubení znalostí o eugenice - vědecké metodě očisty národa - napomohou i doporučované aktivity.

Více informací

Sametová revoluce

Od sametové revoluce a přelomových událostí roku 1989 uplynulo už 34 let. Připravili jsme pro vás hned několik možností, jak toto téma zařadit do výuky - doporučujeme například jeden z našich nejsledovanějších filmů, 1989: Z deníku Ivany A. i letošní novinku Největší přání 1989. Můžete si také poslechnout osudový novoroční projev Václava Havla z ledna 1990 nebo vyzkoušet aktivitu Studenti proti režimu, která připomíná přímo 17. listopad 1989 a pracuje s unikátním svědectvím účastníka průvodu. 

Více informací

Vznik Československa

Od vzniku republiky už uplynulo více než 100 let a událostí s ním spojené jsou tradiční součástí říjnových vyučovacích hodin. Prohlédnout si archivní fotografie a vidět unikátní dobové záběry ale může i tradiční výuku obohatit - podívejte se na doporučený snímek Den, kdy vzniklo Československo a další materiály, které s tématem pracují.

Více informací

Politické procesy 50. let

Každý rok si 27. června připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Tématu politických procesů se věnuje mnoho AV lekcí na našem portálu, zde vám přinášíme tipy na několik z nich včetně doporučených aktivit či materiálů k prohloubení pochopení tématu.

Více informací

Státní bezpečnost

Víte, kolik lidí za komunistického režimu skutečně spolupracovalo se Státní bezpečnosti? Jaké byly jejich pohnutky, jak svou tehdejší činnost vnímají dnes nebo jak probíhaly jimi vedené akce? A jaký je rozdíl mezi spolupracovníkem a přímým pracovníkem StB? Ponořte se do tohoto nelehkého tématu pomocí filmu Nikomu jsem neublížil. Pokud se chcete dozvědět více o metodách StB, doporučujeme lekce ze série Tajné akce StB, které naleznete níže.  

Více informací

Kolektivizace

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin. Tématu kolektivizace se věnuje hned několik filmů z naší nabídky - doporučujeme spolu s aktivitou dokument z cyklu Příběhy 20. století Meze a zkrácený snímek Ztráta tradice z cyklu Ztracená duše národa Olgy Sommerové. Umělecké zpracování tématu nabízí trezorový film Všichni dobří rodáci.

Více informací

Jan Palach

V roce 2024 si připomínáme již 55. výročí sebeupálení Jana Palacha. V souvislosti s ním jsme připravili výběr toho, co k tématu nabízíme na našem portálu - uvidíte hned tři filmy, třídílné filmové drama Hořící keř,  krátký emotivní snímek Ticho a unikátní dokument Olgy Sommerové Věřím, že více světla potřeba nebude. Také vyzkoušíte několik aktivit a projdete větší množství materiálů.

Více informací

Únor 1948

Za pomoci vybraných filmů - Právě se vracím z Hradu, Jan Masaryk a třetí republika, Ztráta paměti - Žalář je čest, ne ponížení..., Případ dr. Horáková Bez milosti - otevřete téma únoru 1948 ve výuceNapomohou vám i vybrané aktivity, materiály a doprovodné odkazy.

Více informací

Mnichovská dohoda

Na konci září 1938 byla v Mnichově na schůzce čtyř velmocí podepsaná dohoda, kde se rozhodlo tzv. "o nás bez nás". V čem přesně spočívala a co jí předcházelo ve stručnosti představí krátký film Den, kdy byla podepsána mnichovská dohoda. Doporučené materiály odkazují například na její originální text.

Více informací

80. léta

Otevřete na příkladu nezávislých iniciativ z konce 80. let a přístupu represivních složek k nim s žáky diskusi o společnosti pozdního socialismu. Nabízíme vám film České děti, doprovodné materiály a aktivity, nebo videomedailonek legendy českého undegroundu, Ivana Martina Jirouse - Magora.

Více informací

Okupace 1968

K tématu srpnové okupace Československa v roce 1968 nabízíme přehledný informační text, dobový Filmový týdeník č. 35/1968 či dokument Přerušené jaro - Srpen jako kladivo. V aktivitách můžete s žáky diskutovat o důvodech pro či proti obraně Československa proti okupaci, důvodech rezignace normalizační společnosti či analyzovat tzv. zvací dopis.

Více informací

Romský holocaust

Romský holocaust je dodnes málo připomínanou součástí zločinů 2. světové války. Za pomoci filmu Ó, ty černý ptáčku a doporučených aktivit o něm diskutujte se svými žáky. Můžete hledat i odpověď na otázku, proč se za komunismu romský holocaust utajoval, a jak se česká společnost postavila ke dvěma koncentračním táborům na území republiky.

Více informací

Komunistické rituály

Nedílnou součástí období let 1948-1989 byla demonstrace síly vládnoucího režimu skrze centrálně organizované akce - rituály. Jejich úkolem bylo ale také to, aby si občané osvojovali ty „správné“ hodnoty, normy a myšlenky. Přibližte svým žákům a studentům prvomájové průvody a spartakiády a společně dešifrujte, jakou roli měly hrát v tehdejší společnosti.

Více informací

Živé pochodně - Jan Palach a Jan Zajíc

„K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory! Nenech si, hrdý a krásný český a slovenský lide, diktovat, s kým navěky půjdeš! […] STÁVKUJTE, BOJUJTE! KDO NEBOJUJE, NEZVÍTĚZÍ! Toto mimo jiné napsal ve svém dopise na rozloučenou Jan Zajíc. Připomeňte svým žákům a studentům „živé pochodně“ Jana Palacha a Jana Zajíce.

Více informací

Politické procesy - Milada Horáková

Nejvíce politických procesů proběhlo v počátečním období komunistického režimu. Kromě tisíců trestů odnětí svobody v nich padlo i 248 rozsudků smrti, které byly následně vykonány. Jedinou popravenou ženou byla Milada Horáková – podívejte se, jaké filmy a materiály můžete využít k připomenutí jejího příběhu.

Více informací
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.