Představujeme

Myslíme si, že když mají lidé stejné cíle, je dobré spolupracovat. V České republice je více organizací a projektů, které se věnují posilování informační a mediální gramotnosti. Představujeme subjekty, které jsou na poli mediálního vzdělávání aktivní, a s nimiž můžete spolupracovat. 

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Jak přivést žáky k tomu, aby chápali, jaké dopady má kyberšikana pro oběti? Nebo k tomu, aby si uvědomovali důležitost ochrany lidských práv? Fórum pro prožitkové vzdělávání nabízí základním a středním školám interaktivní divadelní představení zaměřená na prevenci sociálně problematických jevů.

Více informací

Zapojte do výuky sci-fi filmy

Projekt 100 usiluje o podporu filmové výchovy. Školy mohou promítnout jeden z pěti filmů, ke každému z nich jsou nachystány metodické materiály. Texty pro pedagogy vás uvedou do historicko-společenského kontextu daného filmu a v pracovních listech pro studenty najdete i praktická edukativní cvičení.

Více informací

HOAX.cz

Cílem serveru HOAX.cz je upozorňovat na hoaxy a internetové podvody. Za tímto účelem zveřejňuje jejich aktualizovanou databázi, v níž si můžete podezřelé e-maily a lavinovitě zprávy sdílené na sociálních sítích ověřit. Dále na webu najdete rubriky PHISHING, LOTERIE, SCAM419, MALWARE a ŘETĚZOVÉ E-MAILY, v nichž se dočtete více o těchto specifických druzích internetových podvodů.

Více informací

Seznam se bezpečně

Internet nabízí mnoho příležitostí, ale také rizik. V roce 2007 jedna patnáctiletá dívka kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, založila společnost Seznam.cz projekt Seznam se bezpečně, který se už desátým rokem tématu internetové bezpečnosti aktivně věnuje.

Více informací

Demagog.cz

Demagog.cz se zabývá ověřováním pravdivosti faktických vyjádření politiků. V jednotlivých tvrzeních ověřuje zmíněná čísla a data, kontroluje také, zda politici informují pravdivě o svých minulých činech (když například tvrdí, že hlasovali pro nějaký zákon).

Více informací