Představujeme

Myslíme si, že když mají lidé stejné cíle, je dobré spolupracovat. V České republice je více organizací a projektů, které se věnují posilování informační a mediální gramotnosti. Představujeme subjekty, které jsou na poli mediálního vzdělávání aktivní, a s nimiž můžete spolupracovat. 

Seznam se bezpečně

Internet nabízí mnoho příležitostí, ale také rizik. V roce 2007 jedna patnáctiletá dívka kvůli úniku svých nahých fotek spáchala sebevraždu. Aby se podobné případy nestávaly, založila společnost Seznam.cz projekt Seznam se bezpečně, který se už desátým rokem tématu internetové bezpečnosti aktivně věnuje.

Více informací

HOAX.cz

Cílem serveru HOAX.cz je upozorňovat na hoaxy a internetové podvody. Za tímto účelem zveřejňuje jejich aktualizovanou databázi, v níž si můžete podezřelé e-maily a lavinovitě zprávy sdílené na sociálních sítích ověřit. Dále na webu najdete rubriky PHISHING, LOTERIE, SCAM419, MALWARE a ŘETĚZOVÉ E-MAILY, v nichž se dočtete více o těchto specifických druzích internetových podvodů.

Více informací

Demagog.cz

Demagog.cz se zabývá ověřováním pravdivosti faktických vyjádření politiků. V jednotlivých tvrzeních ověřuje zmíněná čísla a data, kontroluje také, zda politici informují pravdivě o svých minulých činech (když například tvrdí, že hlasovali pro nějaký zákon).

Více informací