Představujeme

Myslíme si, že když mají lidé stejné cíle, je dobré spolupracovat. V České republice je více organizací a projektů, které se věnují posilování informační a mediální gramotnosti. Představujeme subjekty, které jsou na poli mediálního vzdělávání aktivní, a s nimiž můžete spolupracovat. 

HOAX.cz

Cílem serveru HOAX.cz je upozorňovat na hoaxy a internetové podvody. Za tímto účelem zveřejňuje jejich aktualizovanou databázi, v níž si můžete podezřelé e-maily a lavinovitě zprávy sdílené na sociálních sítích ověřit. Dále na webu najdete rubriky PHISHING, LOTERIE, SCAM419, MALWARE a ŘETĚZOVÉ E-MAILY, v nichž se dočtete více o těchto specifických druzích internetových podvodů.

Více informací

Demagog.cz

Demagog.cz se zabývá ověřováním pravdivosti faktických vyjádření politiků. V jednotlivých tvrzeních ověřuje zmíněná čísla a data, kontroluje také, zda politici informují pravdivě o svých minulých činech (když například tvrdí, že hlasovali pro nějaký zákon).

Více informací