Cizojazyčné lekce

Angličtina / English

V programu JSNS.CZ pracujeme s dokumentárními filmy, které nacházejí mimo jiné využití ve výuce jazyků. Vyzkoušejte aktivity určené speciálně pro tyto účely. Žákyně a žáci tak dostanou příležitost diskutovat a kriticky se zamyslet nad palčivými tématy dnešního světa a zároveň si při tom procvičí konverzaci či slovíčka. Vyzkoušejte připravené aktivity specificky pro výuku anglického jazyka. 

Within the JSNS.CZ programme, we work with documentary films that can also be used in teaching languages. Try out some of the activities that are particularly suited for this purpose. The students will thus have an opportunity to discuss and critically think about some of the most burning topics in the world today, and, at the same time, practise their vocabulary and conversation. Try out the activities designed specifically for teaching English.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.