Spolupracující organizace - 2017

První ročník Týdnů mediálního vzdělávání jsme uspořádali  ve spolupráci s 11 organizacemi, které se dlouhodobě věnují posilování mediální gramotnosti. Každá z nich nabízela semináře vedené vlastními lektory.

 

Seznam organizací

Asociace pro mezinárodní otázky

Nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 se věnuje vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Činnost asociace je neodmyslitelně spjatá nejen s pořádáním Pražského studentského summitu, ale i aktivitami výzkumného centra – zahraničně politického think-tanku, který usiluje o zkvalitnění debaty o české zahraniční politice.

Více informací

Demagog.cz

Nezisková organizace, která se zabývá ověřováním faktických výroků českých politiků.

 
Více informací

EDUin

Obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která vznikla za účelem každodenního informačního servisu z oblasti vzdělávání.

 
Více informací

Evropské hodnoty z. s.

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. Její vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí Západu.

Více informací

HOAX.cz

Server HOAX.cz byl založen v roce 2000. Jeho původním zaměřením bylo informování laické veřejnosti o problematice poplašných zpráv, podvodů, mýtů a řetězových e-mailů kolujících po internetu, které jsou všeobecně označovány anglickým slovem hoax.

 
Více informací

Manipulátoři.cz

Publicistický web vznikl v roce 2015 a od té doby se věnuje politickému marketingu, ověřování faktů, public relations a komunikačním strategiím, s přesahem do dalších společenských věd.

Více informací

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace byla založena v roce 1992 jako nestranná, nezávislá a apolitická organizace, jejímž posláním je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Více informací

Prague Security Studies Institute

Nezisková nevládní organizace založená v roce 2002 s cílem podporovat budování spravedlivé, bezpečné, demokratické a tržní společnosti v České republice a ostatních postkomunistických zemích.

Více informací

Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Středisko bylo založeno roku 2015 a jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím.

Více informací

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského

Vyšší odborná škola J. A. Komenského v Ostravě vyučuje od roku 2010 vzdělávací program „Mediální komunikace“ v denní i dálkové formě studia.

Více informací

Vyšší odborná škola publicistiky

Již 20 let vzdělává talentované mladé lidi se zájmem o profesionální působení v médiích.

Více informací
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.