Lidská práva

Tematický okruh lidská práva otevírá problematiky rasismu, nedemokratických režimů či rovnosti pohlaví.