Moderní československé dějiny

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, ale navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že demokracie a svoboda není samozřejmost, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům dobu nesvobody přibližuje.

1. Propaganda ve veřejném prostoru

1954 / 1 min.

Státně-stranická komunistická ideologie byla před rokem 1989 všudypřítomná.

1989: Z deníku Ivany A.

2014 / 42 min.

Autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem reflektuje poslední rok existence komunistického Československa.

1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu

2019 / 44 min.

Na příběhu studenta Petra, který se vydal počátkem roku 1989 z komunistického Československa za svobodou do Francie, přibližuje snímek fenomén emigrace. A také pozvolný rozpad sovětského bloku včetně studentských demonstrací ústících v Sametovou revoluci. Kombinaci dopisů, archivních záběrů a dobových fotografií umocňuje animace a především výrazná hudební složka.

2. Propaganda a rituál

1987 / 5 min.

Svátek práce v českých dějinách a zvláště v období komunistického režimu

3. Propaganda v tisku

1977 / 6 min.

O masmédiích, z nichž k občanům promlouval komunistický aparát – a mluvil pořád jen o sobě

4. Propaganda v televizi

1975 / 62 min.

O jednom z nejdůležitějších nástrojů „výchovy lidu“

5. Propaganda ve filmu

1961 / 11 min.

O centrálně řízené československé kinematografii a podílu KSČ na jejím úpadku

6. Propaganda v literatuře a ve výtvarném umění

1975 / 3 min.

Nevábná historie „socialistického realismu“

7. Propaganda v populární hudbě

1985 / 2 min.

Po Vítězném únoru 1948 začal komunistický aparát řídit kulturní politiku podle sovětského vzoru.

8. Propaganda ve školství

1986 / 2 min.

Od dětství pod kontrolou – vzdělávání ke stranickému obrazu

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

1950 / 12 min.

Krátký snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku je ukázkou toho, jakým způsobem fungovala propaganda komunistického režimu.

Bez milosti

1998 / 52 min.

Vzácné filmové archivní záběry a svědectví pamětníků přinášejí nový pohled na dramatické události lidské i profesní dráhy H. Píky.

České děti

2012 / 38 min.

Rok před sametovou revolucí rozčeřil vody pozdně normalizačního Československa manifest Českých dětí – hnutí převážně mladých lidí

Darované housle

2016 / 24 min. / titulky

Po vypuknutí druhé světové války byl Joseph se svým otcem deportován z rodného Polska do pracovního tábora na Sibiř. Po válce odjel do USA a své milované housle později daroval Brianně z newyorském Bronxu.

Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)

2012 / 5 min.

Na ten den pamětníci z Československa nikdy nezapomenou. Někteří z nich s pláčem opouštěli pohraničí, které chtěli bránit za každou cenu. O osudu mladičké republiky rozhodli v noci z 29. na 30. září představitelé cizích mocností: Německa, Francie, Británie a Itálie. Mnichovská dohoda, která postoupila Sudety Německu, však neodvrátila hrůzy nadcházející války.

Den, kdy vzniklo Československo (28. říjen 1918)

2010 / 4 min.

Ještě v průběhu první světové války začala pětice českých a slovenských politiků v čele s univerzitním profesorem T. G. Masarykem pracovat na přípravě nezávislého Československa. Masaryk odjel vyjednávat do zahraničí, přičemž mu pomohly především dvě události – smrt rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a skutečnost, že čeští a slovenští vojáci začali následně na ruské frontě přebíhat na druhou stranu.

Deset bodů

1969 / 22 min.

V listopadu 1968 vyhlásili vysokoškolští studenti na protest proti posrpnovému vývoji třídenní okupační stávku

Eugéniové

2013 / 76 min.

Když se lidstvo s rozšiřujícím se poznáním o původu člověka začalo zříkat boha, přišli vědci s novým termínem: eugenika

Filmový týdeník č. 35/1968

1968 / 17 min.

Dobový Československý týdeník zachycuje první momenty okupace Československa v srpnu 1968.

Hej Gusto – Z letopisů Máselné Lhoty 1985

1995 / 19 min.

Politická satira představovala v Československu v roce 1985 „poškozování zájmu republiky a její podvracení”

Hitler, Stalin a já

2001 / 56 min.

Heda Blochová se narodila v židovské rodině a během 2. světové války prošla několika koncentračními tábory

Hořící keř (1. díl)

2013 / 84 min.

Třídílné drama vypráví o alarmujícím činu Jana Palacha, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci Československa.

Hořící keř (2. díl)

2013 / 72 min.

Od smrti Jana Palacha uběhl měsíc. Poblíž Václavského náměstí se upaluje další mladý student Jan Zajíc.

Hořící keř (3. díl)

2013 / 78 min.

Je konec léta 1969 a konečně se rozbíhá soudní proces. D. Burešová do něj vstupuje s nevelkými nadějemi na vítězství

In nomine patris

2004 / 97 min.

Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se v roce 1949 v Číhošti při mši na oltáři pohnul křížek

Jak se dělá projekt Naše okupace

2015 / 3 min.

Víte, jak probíhalo Pražské jaro a srpnová okupace v roce 1968 ve vaší obci? A co se dělo dál?

Jak se dělá projekt Naše revoluce

2014 / 5 min.

Ponořte se se svými žáky do listopadových událostí roku 1989 a sestavte příběh vaší sametové revoluce

Jan Masaryk a třetí republika

2018 / 26 min.

Snímek se věnuje životu Jana Masaryka, syna „prezidenta osvoboditele“, diplomata a politika, a to od jeho dětství až po tragickou a dosud neobjasněnou smrt. Vznikl sestřihem dvoudílného dokumentu P. Kosatíka, M. Koláře a J. Brabce Jan Masaryk: Život a Jan Masaryk: Smrt. Zaměřuje se především na poválečné období, kdy započal komunistický převrat, završený 25. únorem 1948.

Magický hlas rebelky

2014 / 90 min.

Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu

Meze

2017 / 26 min.

Skoro třicet let bojoval rolník Jan Sedláček za to, aby mohl soukromě hospodařit. Komunistický režim nakonec vyvlastnil i jeho pozemky a donutil ho vstoupit do JZD. Odvážný rolník v dokumentu vzpomíná na dobu, ve které mimo jiné šířil i náboženskou literaturu a Chartu 77.

Mistr propagandy

1992 / 51 min. / titulky

Film představuje nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. Dobové záběry zachycují počátek jeho politické kariéry.

Nebe nad Evropou

2003 / 56 min.

Za druhé světové války statečně bojovali za svou zemi. Komunistický režim je za to poté nekompromisně potrestal

Největší přání

2012 / 80 min.

'Jaké je tvoje největší přání?' ptala se režisérka filmu ve školách, věznicích, na demonstracích, ve městě i na venkově.

Největší přání 1989

1989, 2019 / 30 min.

„Člověk nemůže říct pravdu, aniž by se bál, že mu to někdo omlátí o hlavu.“ I takto popisují v půlhodinovém sestřihu dokumentárního filmu Jana Špáty mladí lidé stav společnosti v socialistickém Československu v roce 1989. Při hledání odpovědí na otázky, jaké měli mladí lidé v té době největší přání a co jim nejvíce vadilo, se vydáme mezi metalové nadšence, punkáče, trampy, maturanty či čerstvě odvedené brance, které čekají dva povinné roky na vojně.

Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu

2011 / 26 min.

Františku Wiendlovi se v životě nesplnil jeden sen - aby byla zakázána komunistická strana. Právě totalitní režim se mu na počátku 50. let 20. století „odvděčil“ za dlouholetou protifašistickou činnost osmnáctiletým trestem vězení. V klatovském monstrprocesu byl spolu s dalšími odbojáři odsouzen za poválečné převádění lidí přes hranice.

Nikomu jsem neublížil

2011 / 43 min.

Odhaduje se, že v době komunismu spolupracovalo s StB až dvě stě tisíc lidí. Jaké byly nejčastější motivy kolaborace?

Normalizační loutka

2013 / 42 min.

Loutkový film přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady.

O zlém snu

2000 / 49 min.

Válka jí změnila život. Najednou nesměla chodit do školy, jezdit v tramvaji v prvním voze, musela nosit Davidovu hvězdu

Ó, ty černý ptáčku

1997 / 59 min.

Na území Čech, Moravy a Slezska žilo na počátku druhé světové války na šest a půl tisíce Romů, v roce 1945 už jen několik set

Občan Havel

2008 / 119 min.

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla.

Pavel Tigrid - Evropan

2004 / 28 min.

Pavel Tigrid, jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film.

Postavení mimo hru

2010 / 57 min.

Byli hrdinové. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul v ledním hokeji. Místo toho bylo ale celé mužstvo zatčeno

Pradědečkovo číslo

2018 / 19 min.

„Historii musíme znát, abychom ji pochopili a aby se v budoucnu už neopakovala,“ líčí desetiletý Elliott. Má rád vyprávění svého pradědečka o šťastném životě, který vedl před druhou světovou válkou v polském Sosnowiecu, ještě víc se však vyptává na období nacistické okupace. 

Právě se vracím z Hradu

2018 / 8 min.

Obrazová esej sestavená z archivních filmových záběrů a novinových titulků přináší v minimalistické zkratce svědectví o tom, jakým způsobem přišli občané Československa na několik desítek let o demokracii. Připomíná, že „Vítězný únor“, tedy 25. únor 1948, byl vyvrcholením několikaletého procesu. Mnozí z aktérů tehdejšího zápasu o demokracii selhali, a slavit tak mohli komunisté, kteří měli jasný cíl a při jeho naplňování se nezdráhali využít jakékoliv prostředky.

Přerušené jaro – Srpen jako kladivo

1998 / 76 min.

V noci z 20. na 21. srpna 1968 definitivně končí pražské jaro. Tři sta tisíc vojáků „spřátelených zemí“ překročilo hranice Československa

Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely

2005 / 13 min.

Platnost československých pasů zrušila vládnoucí garnitura v roce 1948. Mnoho lidí však přesto neztratilo odvahu odejít za politickou svobodou. Do roku 1951 jich bylo téměř dvanáct tisíc. Komunistická strana Československa tak byla nucena vymýšlet další opatření, jak jejich útěky zastavit.

Příběhy železné opony: Opona dokořán

2006 / 14 min.

Československá železná opona za sebou zanechala za dobu své 41leté existence téměř pět stovek obětí z řad civilistů.

Případ Dr. Horáková

1990 / 55 min.

„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,” napsala Milada Horáková v posledním dopise.

Sedm světel

2008 / 57 min.

Film představuje šest pamětnic holocaustu, které spojuje láska k hudbě, rodině, vlasti a národu, ale především také celoživotní odvaha

Svět dětí II.

1999 / 19 min.

Dětství v komunistickém Československu v 70. a 80. létech. Pamětníci vzpomínají na vytahané béžové punčocháče, na stavebnici Merkur

Swingtime

2006 / 90 min.

Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny.

Tajné akce StB - Akce Lux

2009 / 13 min.

Na konci 40. let se režim rozhodl hledat zrádce ve vlastních řadách. Tak se zrodila tajná akce StB – pojmenovaná podle vysavače – Lux.

Tajné akce StB: Akce Alfa

2009 / 14 min.

Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách.

Tajné akce StB: Akce Kláštery

2008 / 14 min.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutečnila komunistická Státní bezpečnost první plánovanou etapu tzv. Akce K.

Tenkrát

1999 / 101 min.

Jádrem dokumentu jsou události mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 z pohledu hlavních aktérů sametové revoluce

TGM Osvoboditel

1990 / 60 min.

Život filosofa, pedagoga, politika a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

The Plastic People of the Universe

2001 / 74 min. / titulky

Vyjadřovat svobodně pocity a životní postoje hudbou – to byl původně jediný cíl skupiny The Plastic People of the Universe

Ticho

1969 / 11 min.

Po smrti Jana Palacha v lednu 1969 složil Bohdan Mikolášek píseň Ticho, která odrážela pocity a nálady lidí v tehdejším Československu

Tři kámoši

2008 / 108 min. / titulky

Je druhá polovina 70. let a charismatická trojice mladíků, vyhlášených svou nekonformitou a ostrým jazykem, spřádá plány na literární budoucnost na Jagellonské univerzitě v Krakově.

U nás pomáhali taky

2015 / 6 min.

Krátký střihový dokument vychází z autentických záběrů okupace Československa v roce 1968. V závěru připomíná anexi Krymu. Dokument poukazuje i na další případ, kdy Moskva použila tanky.

V zajetí železné opony: Bolesti černého barona

2008 / 13 min.

Komunistická vláda se v Československu snažila vymýtit jakýkoli odpor i jeho budoucí zárodky. Od roku 1950 proto mimo jiné začaly vznikat vojenské útvary PTP, tedy Pomocné technické prapory.

Václav Havel, Praha – Hrad

2009 / 57 min.

Po desetiletích nesvobody zamířit s vlastními klíči na Pražský hrad – takový byl úděl prezidenta Václava Havla

Věra 68

2012 / 90 min.

Portrét bývalé sportovní šampionky, která se v období pražského jara neváhala zapojit do obrodného hnutí a později za to zaplatila krutou daň.

Vernisáž

1990 / 57 min.

Televizní adaptace divadelní aktovky Václava Havla

Zabíjení po česku

2010 / 57 min.

Po skončení války byli ze severočeského Žatce vyhnáni čeští Němci včetně starousedlíků a členů smíšených rodin.

Zatajené dopisy

2005 / 52 min.

V obci Květušín nedaleko Českého Krumlova vzniklo v 50. letech unikátní výchovné zařízení: škola pro děti z romských rodin.

Zítra se bude...

2010 / 39 min.

Filmové zpracování oceňovaného operního představení, jehož scénář vychází ze soudních spisu procesu s Miladou Horákovou. Prezentace prokurátorů s bezvýraznou tváří a v přestrojení za řezníky ilustruje krutý technicismus celého procesu v protikladu s emotivní lidskostí projevu Milady Horákové a její rodiny.

Ztracená duše národa - Ztráta důstojnosti

2002 / 23 min.

Během let 1949–1950 byla odstraněna polovina důstojnického sboru Československé armády. Tisíce vojáků byly uvězněny, několik desítek popraveno.

Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti

2001 / 22 min.

Ze společnosti, která dovolí, aby se ubližovalo ženám, se vytratila slušnost, je přesvědčena dokumentaristka Olga Sommerová

Ztracená duše národa: Ztráta tradice

2010 / 22 min.

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin

Ztracená duše národa: Ztráta víry

2010 / 58 min.

Komunistický režim se ihned po svém nástupu k moci snažil oslabit pozici katolické církve. Uvězněno bylo přes 10 000 řeholníků

Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení…

2000 / 60 min.

Dokument Milana Maryšky a Jiřího Stránského je věnován všem politickým vězňům komunistického Československa

Ženy Charty 77: Zina Freundová

2006 / 15 min.

Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty.